1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216
Data Redaktor Zmiana
08.10.2010 09:04:03 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu iNFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włoclawku dotycząca składu Powiatowej Komisji Wyborczej w Radziejowie
08.10.2010 09:03:32 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku dotycząca składu Gminnej Komisji Wyborczej w Osięcinach
08.10.2010 09:03:02 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku dotycząca składu Gminnej Komisji Wyborczej w Osięcinach
08.10.2010 09:02:36 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł iNFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włoclawku dotycząca składu Powiatowej Komisji Wyborczej w Radziejowie
08.10.2010 09:00:20 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku dotycząca składu Gminnej Komisji Wyborczej w Osięcinach
08.10.2010 08:58:59 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku dotycząca składu Gminnej Komisji Wyborczej w Osięcinach
05.10.2010 13:01:14 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o umożeniu postępowania
05.10.2010 13:00:19 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o umożeniu postępowania
04.10.2010 15:10:09 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczenie o wszczęciu postępowania do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rewitalizacji zbiornika wodnego oraz budowie gminnego centrum rekreacji publicznej z budynkiem stanowiącym zaplecze socjalno-sanitarne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, obiektami małej architektury, drogą dojazdową wraz ze zjazdem publicznym, miejscami postojowymi, w miejscowości Bartłomiejowice, obejmującego działki oznaczone nr 87 i nr 116, położone w obrębie ewidencyjnym Bartłomiejowice, gm. Osięciny”. przewidzianego do realizacji przez Gminę Osięciny
04.10.2010 15:09:42 Magdalena Malec Dodany załącznik Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rewitalizacji zbiornika wodnego oraz budowie gminnego centrum rekreacji publicznej z budynkiem stanowiącym zaplecze socjalno-sanitarne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, obiektami małej architektury, drogą dojazdową wraz ze zjazdem publicznym, miejscami postojowymi, w miejscowości Bartłomiejowice, obejmującego działki oznaczone nr 87 i nr 116, położone w obrębie ewidencyjnym Bartłomiejowice, gm. Osięciny”. przewidzianego do realizacji przez Gminę Osięciny
04.10.2010 15:09:03 Magdalena Malec Dodany załącznik zawiadomienie o umieszczeniu wniosku w publicznie dostępnyym wykazie danych do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rewitalizacji zbiornika wodnego oraz budowie gminnego centrum rekreacji publicznej z budynkiem stanowiącym zaplecze socjalno-sanitarne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, obiektami małej architektury, drogą dojazdową wraz ze zjazdem publicznym, miejscami postojowymi, w miejscowości Bartłomiejowice, obejmującego działki oznaczone nr 87 i nr 116, położone w obrębie ewidencyjnym Bartłomiejowice, gm. Osięciny”. przewidzianego do realizacji przez Gminę Osięciny
04.10.2010 15:02:22 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rewitalizacji zbiornika wodnego oraz budowie gminnego centrum rekreacji publicznej z budynkiem stanowiącym zaplecze socjalno-sanitarne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, obiektami małej architektury, drogą dojazdową wraz ze zjazdem publicznym, miejscami postojowymi, w miejscowości Bartłomiejowice, obejmującego działki oznaczone nr 87 i nr 116, położone w obrębie ewidencyjnym Bartłomiejowice, gm. Osięciny”. przewidzianego do realizacji przez Gminę Osięciny
04.10.2010 15:02:10 Magdalena Malec Usunięto artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rewitalizacji zbiornika wodnego oraz budowie gminnego centrum rekreacji publicznej z budynkiem stanowiącym zaplecze so
04.10.2010 14:34:49 Magdalena Malec Dodany załącznik zawiadomienie o wszczęciu postępowania do artykułu
04.10.2010 14:34:25 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wszczęciu postępowania do artykułu
04.10.2010 14:31:26 Magdalena Malec Dodany załącznik zawiadomienie o umieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych do artykułu
04.10.2010 14:30:15 Magdalena Malec Usunięty załącznik zawiadomienie o umieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych z artykułu
04.10.2010 14:29:57 Magdalena Malec Dodany załącznik zawiadomienie o umieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych do artykułu
04.10.2010 14:20:41 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
04.10.2010 14:18:33 Magdalena Malec Usunięto artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzjo o środowiskowych uwarunkowaniach z kategorii Ochrona Środowiska - 1. Decyzje środowiskowe
04.10.2010 14:18:19 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
29.09.2010 09:55:32 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego do artykułu Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego z dnia 27 września 2010 r.
29.09.2010 09:54:46 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego z dnia 27 września 2010 r.
29.09.2010 09:53:38 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny z dnia 27 września 2010 r.
29.09.2010 09:51:53 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny z dnia 27 września 2010 r.
16.09.2010 14:39:35 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania
16.09.2010 13:35:39 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania
15.09.2010 10:00:11 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania
14.09.2010 12:46:37 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania
14.09.2010 12:34:03 Marek Roszak Usunięto artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania z kategorii Budownictwo
14.09.2010 12:21:54 Marek Roszak Dodany nowy artykuł
14.09.2010 12:19:07 Marek Roszak Usunięto artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania z kategorii
14.09.2010 12:15:58 Marek Roszak Dodany załącznik Wszczęcie postępowania do artykułu
14.09.2010 12:10:31 Marek Roszak Dodany nowy artykuł
13.09.2010 13:24:29 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Pilichowo
13.09.2010 13:22:18 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Pilichowo
13.09.2010 13:10:17 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
13.09.2010 13:08:55 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
07.09.2010 12:40:57 Marcin Korzeniewski Usunięto artykuł Zaproszenie nr 2/2010 rok do składania ofert na usługi integracji społecznej z kategorii
07.09.2010 12:40:01 Marcin Korzeniewski Usunięty załącznik Sprawozdanie z realizacji usługi z artykułu
07.09.2010 12:39:58 Marcin Korzeniewski Usunięty załącznik Oferta techniczna z artykułu
07.09.2010 12:39:55 Marcin Korzeniewski Usunięty załącznik Wzór porozumienia z artykułu
07.09.2010 12:39:52 Marcin Korzeniewski Usunięty załącznik Wzór umowy z artykułu
07.09.2010 12:39:48 Marcin Korzeniewski Usunięty załącznik Zaproszenie nr2/2010 rok do składania ofert na usługi integracji społecznej z artykułu
07.09.2010 10:56:32 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik Sprawozdanie z realizacji usługi do artykułu
07.09.2010 10:54:22 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik Oferta techniczna do artykułu
07.09.2010 10:53:41 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik Wzór porozumienia do artykułu
07.09.2010 10:53:05 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu
07.09.2010 10:52:42 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik Zaproszenie nr2/2010 rok do składania ofert na usługi integracji społecznej do artykułu
07.09.2010 10:51:33 Marcin Korzeniewski Usunięty załącznik Oferta techniczna z artykułu
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI