1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238
Data Redaktor Zmiana
20.10.2011 14:30:21 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 122/2011 z dnia 29 września 2011 roku
20.10.2011 14:29:08 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 122/2011 z dnia 29 września 2011 roku
12.10.2011 12:12:52 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczeni o umorzeniu postępowania do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji w miejscowości Pilichowo – Latkowo na działkach oznaczonych nr geodezyjnymi : Pilichowo 119, 180 i Latkowo Kolonia: 58/1, 59, 60/6, 57, 63/2, 72 Gmina Osięciny, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie, przewidzianego do realizacji przez Gminę Osięciny
12.10.2011 09:22:56 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania
29.09.2011 10:00:35 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 121/2011 z dnia 28 września 2011 roku
29.09.2011 09:56:52 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 121/2011 z dnia 28 września 2011 roku
29.09.2011 09:54:13 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 120/2011 z dnia 28 września 2011 roku
29.09.2011 09:53:34 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 119/2011 z dnia 28 września 2011 roku
29.09.2011 09:53:00 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 120/2011 z dnia 28 września 2011 roku
29.09.2011 09:51:04 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 119/2011 z dnia 28 września 2011 roku
29.09.2011 09:33:20 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o przystąpieniu do prac nad projektem budżetu gminy na 2012 rok
29.09.2011 09:32:56 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja o przystąpieniu do prac nad projektem budżetu gminy na 2012 rok
29.09.2011 09:31:40 Magdalena Malec Usunięto artykuł Budżdet Gminy na 2012 rok z kategorii Finanse
29.09.2011 09:31:09 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
29.09.2011 09:12:38 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomosci informacji o wydaniu decyzji do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000 kW, wysokości wieży do 75 m, średnicy wirnika do 60 m, wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej, zamiast istniejącej jednej z trzech siłowni wiatrowych typu VESTAS V 25, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 89/1, położonej w miejscowości Szalonki, obręb Szalonki, gmina Osięciny, powiat radziejowski przez P.W. PRASMET Marek Granczewski, z siedzibą w Radziejowie
29.09.2011 09:12:13 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wydaniu decyzji do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000 kW, wysokości wieży do 75 m, średnicy wirnika do 60 m, wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej, zamiast istniejącej jednej z trzech siłowni wiatrowych typu VESTAS V 25, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 89/1, położonej w miejscowości Szalonki, obręb Szalonki, gmina Osięciny, powiat radziejowski przez P.W. PRASMET Marek Granczewski, z siedzibą w Radziejowie
29.09.2011 09:11:44 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000 kW, wysokości wieży do 75 m, średnicy wirnika do 60 m, wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej, zamiast istniejącej jednej z trzech siłowni wiatrowych typu VESTAS V 25, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 89/1, położonej w miejscowości Szalonki, obręb Szalonki, gmina Osięciny, powiat radziejowski przez P.W. PRASMET Marek Granczewski, z siedzibą w Radziejowie
29.09.2011 09:07:17 Magdalena Malec Usunięty załącznik obwieszczenie o umieszeniu w pub.dost.wyk.danych informacji o wydanej decyzji z artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgdoy na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 5 elektrowni wiatrowych o wieżach tabularnych o wysokości max wieży do 142,5 m, średnicy wirnika do 113 m na terenie Gminy Osięciny na działkach: 45/1 – w miejscowości Bilno; 7/1, 9/3 – w miejscowości Latkowo; 210/3, 210/4 i 274 – w miejscowości Bełszewo, na terenie Gminy Osięciny, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie.
29.09.2011 09:07:13 Magdalena Malec Usunięty załącznik obwieszczenie o wydanej decyzji z artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgdoy na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 5 elektrowni wiatrowych o wieżach tabularnych o wysokości max wieży do 142,5 m, średnicy wirnika do 113 m na terenie Gminy Osięciny na działkach: 45/1 – w miejscowości Bilno; 7/1, 9/3 – w miejscowości Latkowo; 210/3, 210/4 i 274 – w miejscowości Bełszewo, na terenie Gminy Osięciny, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie.
29.09.2011 09:07:09 Magdalena Malec Usunięty załącznik obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego z artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgdoy na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 5 elektrowni wiatrowych o wieżach tabularnych o wysokości max wieży do 142,5 m, średnicy wirnika do 113 m na terenie Gminy Osięciny na działkach: 45/1 – w miejscowości Bilno; 7/1, 9/3 – w miejscowości Latkowo; 210/3, 210/4 i 274 – w miejscowości Bełszewo, na terenie Gminy Osięciny, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie.
29.09.2011 09:07:01 Magdalena Malec Usunięty załącznik obwieszczenie o wydanym postanowieniu o odwieszeniu postępowania administracyjnego z artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgdoy na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 5 elektrowni wiatrowych o wieżach tabularnych o wysokości max wieży do 142,5 m, średnicy wirnika do 113 m na terenie Gminy Osięciny na działkach: 45/1 – w miejscowości Bilno; 7/1, 9/3 – w miejscowości Latkowo; 210/3, 210/4 i 274 – w miejscowości Bełszewo, na terenie Gminy Osięciny, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie.
29.09.2011 09:05:59 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o umieszeniu w pub.dost.wyk.danych informacji o wydanej decyzji do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgdoy na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 5 elektrowni wiatrowych o wieżach tabularnych o wysokości max wieży do 142,5 m, średnicy wirnika do 113 m na terenie Gminy Osięciny na działkach: 45/1 – w miejscowości Bilno; 7/1, 9/3 – w miejscowości Latkowo; 210/3, 210/4 i 274 – w miejscowości Bełszewo, na terenie Gminy Osięciny, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie.
29.09.2011 09:04:14 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wydanej decyzji do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgdoy na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 5 elektrowni wiatrowych o wieżach tabularnych o wysokości max wieży do 142,5 m, średnicy wirnika do 113 m na terenie Gminy Osięciny na działkach: 45/1 – w miejscowości Bilno; 7/1, 9/3 – w miejscowości Latkowo; 210/3, 210/4 i 274 – w miejscowości Bełszewo, na terenie Gminy Osięciny, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie.
29.09.2011 09:00:56 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgdoy na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 5 elektrowni wiatrowych o wieżach tabularnych o wysokości max wieży do 142,5 m, średnicy wirnika do 113 m na terenie Gminy Osięciny na działkach: 45/1 – w miejscowości Bilno; 7/1, 9/3 – w miejscowości Latkowo; 210/3, 210/4 i 274 – w miejscowości Bełszewo, na terenie Gminy Osięciny, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie.
29.09.2011 08:53:43 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wydanym postanowieniu o odwieszeniu postępowania administracyjnego do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgdoy na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 5 elektrowni wiatrowych o wieżach tabularnych o wysokości max wieży do 142,5 m, średnicy wirnika do 113 m na terenie Gminy Osięciny na działkach: 45/1 – w miejscowości Bilno; 7/1, 9/3 – w miejscowości Latkowo; 210/3, 210/4 i 274 – w miejscowości Bełszewo, na terenie Gminy Osięciny, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie.
27.09.2011 10:30:45 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 118/2011 z dnia 26 września 2011 roku
27.09.2011 10:30:05 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 118/2011 z dnia 26 września 2011 roku
27.09.2011 10:27:05 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 113/2011 z dnia 12 września 2011 roku
27.09.2011 10:24:57 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 112/2011 z dnia 12 września 2011 roku
23.09.2011 14:14:40 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania
20.09.2011 09:40:41 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 117/2011 z dnia 19 września 2011 roku
20.09.2011 09:39:36 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 116/2011 z dnia 16 września 2011 roku
20.09.2011 09:38:58 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 115/2011 z dnia 16 września 2011 roku
20.09.2011 09:38:20 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie 114/2011 z dnia 16 września 2011 roku
20.09.2011 07:30:38 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad IX Sesji Rady Gminy
20.09.2011 07:29:51 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad IX Sesji Rady Gminy
20.09.2011 07:29:25 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad VIII Sesji Rady Gminy
20.09.2011 07:18:19 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad VIII Sesji Rady Gminy
20.09.2011 07:17:54 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad VII Sesji Rady Gminy
20.09.2011 07:16:25 Magdalena Malec Edytowano artykuł Protokół z obrad VII Sesji Rady Gminy
20.09.2011 07:16:00 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad VII Sesji Rady Gminy
19.09.2011 14:26:29 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 117/2011 z dnia 19 września 2011 roku
19.09.2011 14:25:28 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 116/2011 z dnia 16 września 2011 roku
19.09.2011 14:22:41 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 115/2011 z dnia 16 września 2011 roku
19.09.2011 14:21:20 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie 114/2011 z dnia 16 września 2011 roku
19.09.2011 14:16:25 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 113/2011 z dnia 12 września 2011 roku
19.09.2011 14:15:12 Magdalena Malec Usunięto artykuł Zarządzenie Nr 112/2011 z dnia 12 września 2011 roku z kategorii Zarządzenia Wójta
19.09.2011 14:14:47 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
19.09.2011 14:14:41 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 112/2011 z dnia 12 września 2011 roku
19.09.2011 12:52:43 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 116/2011 z dnia 16 września 2011 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI