1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232
Data Redaktor Zmiana
16.06.2011 14:37:39 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego do artykułu Postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie samoobsługowej stacji paliw na działce oznaczonej nr 170/4 w miejscowości Osięciny przy ul. Rataja
16.06.2011 14:37:04 Magdalena Malec Edytowano artykuł Postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie samoobsługowej stacji paliw na działce oznaczonej nr 170/4 w miejscowości Osięciny przy ul. Rataja
16.06.2011 14:36:29 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie samoobsługowej stacji paliw na działce oznaczonej nr 170/4 w miejscowości Osięciny przy ul. Rataja
15.06.2011 14:36:26 Magdalena Malec Edytowano artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
15.06.2011 14:35:13 Magdalena Malec Dodany załącznik wniosek o wydanie decyzji do artykułu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
15.06.2011 14:34:44 Magdalena Malec Usunięty załącznik wniosek o wydanie dezycji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z artykułu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
15.06.2011 10:38:04 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony: przebudowa drogi gminnej nr 180222 C Zagajewice-Konary, km 0+610-1+610
15.06.2011 09:58:06 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2010 rok do artykułu Jerzy Izydorski
15.06.2011 09:56:45 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Jerzy Izydorski
15.06.2011 09:34:24 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2010 rok do artykułu Jolanta Agnieszka Smętek
14.06.2011 13:08:19 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 57/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku
14.06.2011 11:22:32 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 58/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku
13.06.2011 13:06:29 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o podjęciu postępowania administracyjnego poprawione do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000 kW, wysokości wieży do 75 m, średnicy wirnika do 60 m, wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej, zamiast istniejącej jednej z trzech siłowni wiatrowych typu VESTAS V 25, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 89/1, położonej w miejscowości Szalonki, obręb Szalonki, gmina Osięciny, powiat radziejowski przez P.W. PRASMET Marek Granczewski, z siedzibą w Radziejowie
13.06.2011 13:05:35 Magdalena Malec Dodany załącznik poprawione zawiadomienie o rozprawie do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000 kW, wysokości wieży do 75 m, średnicy wirnika do 60 m, wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej, zamiast istniejącej jednej z trzech siłowni wiatrowych typu VESTAS V 25, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 89/1, położonej w miejscowości Szalonki, obręb Szalonki, gmina Osięciny, powiat radziejowski przez P.W. PRASMET Marek Granczewski, z siedzibą w Radziejowie
13.06.2011 13:03:56 Magdalena Malec Edytowano artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000 kW, wysokości wieży do 75 m, średnicy wirnika do 60 m, wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej, zamiast istniejącej jednej z trzech siłowni wiatrowych typu VESTAS V 25, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 89/1, położonej w miejscowości Szalonki, obręb Szalonki, gmina Osięciny, powiat radziejowski przez P.W. PRASMET Marek Granczewski, z siedzibą w Radziejowie
09.06.2011 14:05:04 Magdalena Malec Dodany załącznik zawiadmomienie o otwartej rozprawie administracyjnej do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000 kW, wysokości wieży do 75 m, średnicy wirnika do 60 m, wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej, zamiast istniejącej jednej z trzech siłowni wiatrowych typu VESTAS V 25, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 89/1, położonej w miejscowości Szalonki, obręb Szalonki, gmina Osięciny, powiat radziejowski przez P.W. PRASMET Marek Granczewski, z siedzibą w Radziejowie
09.06.2011 14:02:27 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o podjęciu postępowania administracyjnego zawieszonego w dniu 29.04.2010 r. do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000 kW, wysokości wieży do 75 m, średnicy wirnika do 60 m, wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej, zamiast istniejącej jednej z trzech siłowni wiatrowych typu VESTAS V 25, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 89/1, położonej w miejscowości Szalonki, obręb Szalonki, gmina Osięciny, powiat radziejowski przez P.W. PRASMET Marek Granczewski, z siedzibą w Radziejowie
09.06.2011 13:55:29 Magdalena Malec Usunięty załącznik zawiadomienie o rozprawie administracyjnej z artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000 kW, wysokości wieży do 75 m, średnicy wirnika do 60 m, wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej, zamiast istniejącej jednej z trzech siłowni wiatrowych typu VESTAS V 25, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 89/1, położonej w miejscowości Szalonki, obręb Szalonki, gmina Osięciny, powiat radziejowski przez P.W. PRASMET Marek Granczewski, z siedzibą w Radziejowie
09.06.2011 13:55:22 Magdalena Malec Usunięty załącznik wznowienie postępowania administracyjnego z artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000 kW, wysokości wieży do 75 m, średnicy wirnika do 60 m, wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej, zamiast istniejącej jednej z trzech siłowni wiatrowych typu VESTAS V 25, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 89/1, położonej w miejscowości Szalonki, obręb Szalonki, gmina Osięciny, powiat radziejowski przez P.W. PRASMET Marek Granczewski, z siedzibą w Radziejowie
09.06.2011 13:52:52 Magdalena Malec Dodany załącznik zawiadomienie o rozprawie administracyjnej do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000 kW, wysokości wieży do 75 m, średnicy wirnika do 60 m, wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej, zamiast istniejącej jednej z trzech siłowni wiatrowych typu VESTAS V 25, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 89/1, położonej w miejscowości Szalonki, obręb Szalonki, gmina Osięciny, powiat radziejowski przez P.W. PRASMET Marek Granczewski, z siedzibą w Radziejowie
09.06.2011 13:51:40 Magdalena Malec Dodany załącznik wznowienie postępowania administracyjnego do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000 kW, wysokości wieży do 75 m, średnicy wirnika do 60 m, wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej, zamiast istniejącej jednej z trzech siłowni wiatrowych typu VESTAS V 25, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 89/1, położonej w miejscowości Szalonki, obręb Szalonki, gmina Osięciny, powiat radziejowski przez P.W. PRASMET Marek Granczewski, z siedzibą w Radziejowie
09.06.2011 13:50:57 Magdalena Malec Edytowano artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000 kW, wysokości wieży do 75 m, średnicy wirnika do 60 m, wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej, zamiast istniejącej jednej z trzech siłowni wiatrowych typu VESTAS V 25, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 89/1, położonej w miejscowości Szalonki, obręb Szalonki, gmina Osięciny, powiat radziejowski przez P.W. PRASMET Marek Granczewski, z siedzibą w Radziejowie
09.06.2011 13:49:58 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000 kW, wysokości wieży do 75 m, średnicy wirnika do 60 m, wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej, zamiast istniejącej jednej z trzech siłowni wiatrowych typu VESTAS V 25, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 89/1, położonej w miejscowości Szalonki, obręb Szalonki, gmina Osięciny, powiat radziejowski przez P.W. PRASMET Marek Granczewski, z siedzibą w Radziejowie
09.06.2011 11:29:10 Magdalena Malec Edytowano artykuł Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, Oddział we Włocławku
09.06.2011 11:23:32 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, Oddział we Włocławku
09.06.2011 10:24:39 Magdalena Malec Dodany załącznik wniosek o wydanie dezycji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia do artykułu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
09.06.2011 10:23:50 Magdalena Malec Usunięty załącznik wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z artykułu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
09.06.2011 10:20:07 Magdalena Malec Dodany załącznik informacje dodatkowe dotyczące wniosku i opłat do artykułu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
09.06.2011 09:56:36 Magdalena Malec Dodany załącznik informacje dodatkowe dotyczące wniosku i opłat do artykułu
09.06.2011 08:19:18 Magdalena Malec Dodany załącznik załącznik nr 4 do artykułu Zarządzenie Nr 60/2011 z dnia 8 czerwca 2011 roku
09.06.2011 08:18:16 Magdalena Malec Dodany załącznik załącznik nr 3 do artykułu Zarządzenie Nr 60/2011 z dnia 8 czerwca 2011 roku
08.06.2011 16:51:13 Magdalena Malec Dodany załącznik załącznik nr 2 do artykułu Zarządzenie Nr 60/2011 z dnia 8 czerwca 2011 roku
08.06.2011 16:49:57 Magdalena Malec Dodany załącznik załącznik nr 1 do artykułu Zarządzenie Nr 60/2011 z dnia 8 czerwca 2011 roku
08.06.2011 16:48:17 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 60/2011 z dnia 8 czerwca 2011 roku
08.06.2011 16:46:47 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 60/2011 z dnia 8 czerwca 2011 roku
08.06.2011 15:03:26 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 60/2011 z dnia 8 czerwca 2011 roku
08.06.2011 12:41:25 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie osoby fizycznej do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup i dostawa materiałów chodnikowych (kostki brukowej, obrzeży i krawężników) na przebudowę chodników w ul. Kujawskiej w miejscowości Osięciny
08.06.2011 12:41:05 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup i dostawa materiałów chodnikowych (kostki brukowej, obrzeży i krawężników) na przebudowę chodników w ul. Kujawskiej w miejscowości Osięciny
08.06.2011 12:40:52 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup i dostawa materiałów chodnikowych (kostki brukowej, obrzeży i krawężników) na przebudowę chodników w ul. Kujawskiej w miejscowości Osięciny
08.06.2011 12:40:03 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup i dostawa materiałów chodnikowych (kostki brukowej, obrzeży i krawężników) na przebudowę chodników w ul. Kujawskiej w miejscowości Osięciny
08.06.2011 12:39:32 Monika Fabisiak Dodany załącznik oferta przetargowa do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup i dostawa materiałów chodnikowych (kostki brukowej, obrzeży i krawężników) na przebudowę chodników w ul. Kujawskiej w miejscowości Osięciny
08.06.2011 12:39:05 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup i dostawa materiałów chodnikowych (kostki brukowej, obrzeży i krawężników) na przebudowę chodników w ul. Kujawskiej w miejscowości Osięciny
08.06.2011 12:38:41 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup i dostawa materiałów chodnikowych (kostki brukowej, obrzeży i krawężników) na przebudowę chodników w ul. Kujawskiej w miejscowości Osięciny
08.06.2011 12:37:56 Monika Fabisiak Edytowano artykuł Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup i dostawa materiałów chodnikowych (kostki brukowej, obrzeży i krawężników) na przebudowę chodników w ul. Kujawskiej w miejscowości Osięciny
08.06.2011 12:37:16 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup i dostawa materiałów chodnikowych (kostki brukowej, obrzeży i krawężników) na przebudowę chodników w ul. Kujawskiej w miejscowości Osięciny
07.06.2011 15:33:24 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 59/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku
07.06.2011 15:32:49 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 59/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku
07.06.2011 15:30:54 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 58/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku
07.06.2011 15:29:32 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 57/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku
07.06.2011 15:28:09 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 56/2011 z dnia 23 maja 2011 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI