1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238
Data Redaktor Zmiana
06.09.2011 12:55:50 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgdoy na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 5 elektrowni wiatrowych o wieżach tabularnych o wysokości max wieży do 142,5 m, średnicy wirnika do 113 m na terenie Gminy Osięciny na działkach: 45/1 – w miejscowości Bilno; 7/1, 9/3 – w miejscowości Latkowo; 210/3, 210/4 i 274 – w miejscowości Bełszewo, na terenie Gminy Osięciny, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie.
01.09.2011 07:22:03 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
01.09.2011 07:13:53 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowień i zakończeniu postępowania dowodowego
31.08.2011 12:32:05 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2011/2012
31.08.2011 12:30:04 Monika Fabisiak Usunięty załącznik z artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2011/2012
31.08.2011 12:20:18 Monika Fabisiak Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2011/2012
25.08.2011 08:34:48 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 89/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 roku
25.08.2011 08:33:34 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 90/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 roku
25.08.2011 08:31:55 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 91/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 roku
25.08.2011 08:31:11 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 92/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 roku
23.08.2011 11:53:14 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 92/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 roku
23.08.2011 11:50:26 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 91/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 roku
23.08.2011 11:46:56 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 90/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 roku
23.08.2011 11:45:32 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 89/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 roku
23.08.2011 10:45:28 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 88/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 roku
23.08.2011 10:44:48 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 88/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 roku
23.08.2011 10:43:07 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 87/2011 z dnia 5 sierpnia 2011 roku
23.08.2011 10:42:33 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 87/2011 z dnia 5 sierpnia 2011 roku
23.08.2011 10:39:16 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup i dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 3.000 ton na remont dróg gminnych
23.08.2011 09:47:49 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 86/2011 z dnia 4 sierpnia 2011 roku
23.08.2011 09:46:28 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 86/2011 z dnia 4 sierpnia 2011 roku
23.08.2011 09:45:04 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 56/2011 z dnia 23 maja 2011 roku
23.08.2011 09:44:09 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 63/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku
23.08.2011 08:35:25 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osięciny za I półrocze 2011 roku
23.08.2011 08:34:38 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osięciny za I półrocze 2011 roku
22.08.2011 12:29:37 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IX/67/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 roku
22.08.2011 12:28:07 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IX/67/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 roku
22.08.2011 12:26:05 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IX/66/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 roku
22.08.2011 12:25:28 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IX/66/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 roku
22.08.2011 12:15:39 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IX/65/2011 z dnia 3 sierpnia 2011
22.08.2011 12:13:49 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IX/65/2011 z dnia 3 sierpnia 2011
22.08.2011 12:11:17 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IX/64/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 roku
22.08.2011 12:08:41 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IX/64/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 roku
22.08.2011 12:07:22 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IX/64/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 roku
22.08.2011 10:15:55 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wydaniu postanowienia dotyczącego konieczność sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgdoy na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 5 elektrowni wiatrowych o wieżach tabularnych o wysokości max wieży do 142,5 m, średnicy wirnika do 113 m na terenie Gminy Osięciny na działkach: 45/1 – w miejscowości Bilno; 7/1, 9/3 – w miejscowości Latkowo; 210/3, 210/4 i 274 – w miejscowości Bełszewo, na terenie Gminy Osięciny, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie.
18.08.2011 12:29:57 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz uzytkownika wieczystego
18.08.2011 12:28:52 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz uzytkownika wieczystego
17.08.2011 12:18:29 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2011/2012
10.08.2011 09:48:05 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wynik przetargu do artykułu Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu uzytkowego, połozonego w miejscowości Osięciny przy Placu Boh. Powstania Warszawy o pow. 195 m2
08.08.2011 08:36:34 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup i dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 3.000 ton na remont dróg gminnych
05.08.2011 12:29:34 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 85/2011 z dnia 4 sierpnia 2011 roku
05.08.2011 12:29:02 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 85/2011 z dnia 4 sierpnia 2011 roku
03.08.2011 14:00:17 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 84/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 roku
03.08.2011 13:59:43 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 84/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 roku
03.08.2011 13:58:02 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 83/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 roku
03.08.2011 13:57:12 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 83/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 roku
03.08.2011 13:55:09 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 82/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 roku
03.08.2011 13:54:32 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 82/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 roku
03.08.2011 13:51:05 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 81/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 roku
03.08.2011 13:49:42 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 81/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI