1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
10.02.2012 07:31:27 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad XII Sesji Rady Gminy
10.02.2012 07:30:55 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad XI Sesji Rady Gminy
10.02.2012 07:30:30 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad XI Sesji Rady Gminy
10.02.2012 07:29:26 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad X Sesji Rady Gminy
10.02.2012 07:28:00 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad X Sesji Rady Gminy
09.02.2012 12:59:03 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
09.02.2012 11:07:36 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 170/2012 z dnia 8 lutego 2012 roku
09.02.2012 11:06:56 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 170/2012 z dnia 8 lutego 2012 roku
09.02.2012 10:25:53 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180350 C ul. Sportowej w miejscowości Osięciny
09.02.2012 08:37:36 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania dowodowego
09.02.2012 07:39:55 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
08.02.2012 07:47:14 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 153/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku
08.02.2012 07:46:39 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 153/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku
07.02.2012 12:06:13 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 169/2012 z dnia 6 lutego 2012 roku
07.02.2012 12:03:56 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 169/2012 z dnia 6 lutego 2012 roku
07.02.2012 11:45:10 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 168/2012 z dnia 6 lutego 2012 roku
07.02.2012 11:42:48 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 168/2012 z dnia 6 lutego 2012 roku
07.02.2012 11:34:57 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr167/2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku
07.02.2012 11:33:09 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr167/2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku
07.02.2012 11:30:27 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 166/2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku
07.02.2012 11:29:12 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 166/2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku
07.02.2012 11:25:17 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 165/2012 z dnia 17 stycznia 2012 roku
07.02.2012 10:30:32 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony
07.02.2012 10:13:19 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny do artykułu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego nabudowie 1 kurnika służącego do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej obsadzie rocznej 162 DJP, 2 zbiornikówpaszowych, 1 zbiornika na gaz LPG o pojemności 6700 l, 2 zbiorników na ścieki technologiczne o pojemności około 6 m3 każdy, 1 zbiornika na ścieki bytowe opojemności 3m3 wraz z drogą dojazdową do inwestycji oraz z niezbędnymi infrastrukturami technicznymi, a także z budową płyty obornikowej ze zbiornikiem na ścieki - usytuowanych na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 54/3w miejscowości Borucin, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie.
06.02.2012 14:15:04 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony
03.02.2012 12:54:16 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
03.02.2012 12:51:25 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
01.02.2012 11:06:17 Monika Fabisiak Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ośmiu odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 6,054 km.
20.01.2012 13:56:00 Monika Fabisiak Dodany załącznik wyjasnienia do siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ośmiu odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 6,054 km.
20.01.2012 13:54:01 Monika Fabisiak Dodany załącznik wyjasnienia do siwz do artykułu Przetarg nieograniczony
20.01.2012 13:52:04 Monika Fabisiak Dodany załącznik wyjaśnienia do siwz do artykułu Przetarg nieograniczony
20.01.2012 13:50:48 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wyjaśnienia do siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ośmiu odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 6,054 km.
16.01.2012 08:25:32 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 27/2011 z dnia 9 marca 2011 roku
13.01.2012 10:42:08 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wyjasnienia do siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ośmiu odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 6,054 km.
13.01.2012 10:19:44 Monika Fabisiak Dodany załącznik Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180350 C ul. Sportowej w miejscowości Osięciny
13.01.2012 10:18:56 Monika Fabisiak Dodany załącznik Zał. graficzne do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180350 C ul. Sportowej w miejscowości Osięciny
13.01.2012 10:16:48 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.tech. do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180350 C ul. Sportowej w miejscowości Osięciny
13.01.2012 10:14:44 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.tech. do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180350 C ul. Sportowej w miejscowości Osięciny
13.01.2012 10:12:46 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.tech. do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180350 C ul. Sportowej w miejscowości Osięciny
13.01.2012 10:11:49 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.tech do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180350 C ul. Sportowej w miejscowości Osięciny
13.01.2012 10:08:13 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.tech. do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180350 C ul. Sportowej w miejscowości Osięciny
13.01.2012 10:05:43 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.tech do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180350 C ul. Sportowej w miejscowości Osięciny
13.01.2012 10:05:09 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja tech. do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180350 C ul. Sportowej w miejscowości Osięciny
13.01.2012 10:00:16 Monika Fabisiak Dodany załącznik przedmiar robót do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180350 C ul. Sportowej w miejscowości Osięciny
13.01.2012 09:58:52 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie osoby fizycznej do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180350 C ul. Sportowej w miejscowości Osięciny
13.01.2012 09:58:28 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie wymagane uprawnienia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180350 C ul. Sportowej w miejscowości Osięciny
13.01.2012 09:57:58 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180350 C ul. Sportowej w miejscowości Osięciny
13.01.2012 09:57:42 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz robót do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180350 C ul. Sportowej w miejscowości Osięciny
13.01.2012 09:56:45 Monika Fabisiak Dodany załącznik umowa do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180350 C ul. Sportowej w miejscowości Osięciny
13.01.2012 09:56:28 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180350 C ul. Sportowej w miejscowości Osięciny
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI