1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
13.01.2012 09:55:29 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o spelnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180350 C ul. Sportowej w miejscowości Osięciny
13.01.2012 09:55:03 Monika Fabisiak Dodany załącznik oferta do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180350 C ul. Sportowej w miejscowości Osięciny
13.01.2012 09:54:39 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180350 C ul. Sportowej w miejscowości Osięciny
13.01.2012 09:54:21 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180350 C ul. Sportowej w miejscowości Osięciny
13.01.2012 09:53:35 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180350 C ul. Sportowej w miejscowości Osięciny
11.01.2012 11:24:07 Magdalena Malec Dodany załącznik zawiadomienie o podaniu do publiecznej wiadomosci informacji o złożonym wniosku do artykułu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego nabudowie 1 kurnika służącego do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej obsadzie rocznej 162 DJP, 2 zbiornikówpaszowych, 1 zbiornika na gaz LPG o pojemności 6700 l, 2 zbiorników na ścieki technologiczne o pojemności około 6 m3 każdy, 1 zbiornika na ścieki bytowe opojemności 3m3 wraz z drogą dojazdową do inwestycji oraz z niezbędnymi infrastrukturami technicznymi, a także z budową płyty obornikowej ze zbiornikiem na ścieki - usytuowanych na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 54/3w miejscowości Borucin, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie.
11.01.2012 11:23:44 Magdalena Malec Dodany załącznik zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego do artykułu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego nabudowie 1 kurnika służącego do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej obsadzie rocznej 162 DJP, 2 zbiornikówpaszowych, 1 zbiornika na gaz LPG o pojemności 6700 l, 2 zbiorników na ścieki technologiczne o pojemności około 6 m3 każdy, 1 zbiornika na ścieki bytowe opojemności 3m3 wraz z drogą dojazdową do inwestycji oraz z niezbędnymi infrastrukturami technicznymi, a także z budową płyty obornikowej ze zbiornikiem na ścieki - usytuowanych na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 54/3w miejscowości Borucin, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie.
11.01.2012 11:23:10 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego nabudowie 1 kurnika służącego do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej obsadzie rocznej 162 DJP, 2 zbiornikówpaszowych, 1 zbiornika na gaz LPG o pojemności 6700 l, 2 zbiorników na ścieki technologiczne o pojemności około 6 m3 każdy, 1 zbiornika na ścieki bytowe opojemności 3m3 wraz z drogą dojazdową do inwestycji oraz z niezbędnymi infrastrukturami technicznymi, a także z budową płyty obornikowej ze zbiornikiem na ścieki - usytuowanych na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 54/3w miejscowości Borucin, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie.
11.01.2012 11:21:00 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej obsadzie rocznej 188 DJP z pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni około 300m2, 4 zbiornikami na ścieki technologiczneo pojemności około 5,5 m3 każdy, 2 zbiornikami na ścieki bytowe o pojemności 2m3 każdy, 4 zbiorników paszowych, 3 zbiorników na gaz LPG o pojemności 6700 l każdy wraz z drogą dojazdową do inwestycji oraz z niezbędnymi infrastrukturami technicznymi - usytuowane na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 162/1w miejscowości Borucin i o płytę obornikową o powierzchni około 300 m2 i zbiornikiem na ścieki o pojemności około 50m3 przewidzianych do realizacji na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 133/5 w miejscowości Borucin, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie.
11.01.2012 11:20:19 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do artykułu Postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie 3 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o powierzchni około 6700 m 2 tj. około 300 DJP z pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni 600m2 oraz 6 zbiornikami na ścieki technologiczne o pojemności 6m3 każdy, 3 zbiornikami na ściekbytowe o pojemności 2m3 każdy, 9 silosów paszowych, 3 zbiorników na gaz o pojemności 6700 l każdy, 2 silosów magazynowych o pojemności 150 ton każdy, podajnikkubełkowy, wraz z drogą dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 146, 145, 134/6 i 144/1w miejscowości Borucin wraz z płytą obornikową o powierzchni około 600 m2 i zbiornikiem o pojemności około 80 m 3 przewidzianych do realizacji na działceoznaczonej numerem geodezyjnym 47/1 w miejscowości Borucin, powiat radziejowski województwo kujawsko – pomorskie.
11.01.2012 11:19:41 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pzredsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o powierzchni około 4200 m 2 tj. około 192 DJP z pomieszczeniem socjalnym o powierzchni około 100m24 zbiornikami na ścieki technologiczne o pojemności 6m3 każdy, 2 zbiornikami na ścieki bytowe o pojemności 2m3 każdy, 4 silosów paszowych o pojemności 16 ton każdy, 3zbiorników na gaz o pojemności 6700 l każdy z płytą, wraz z drogą dojazdową wzdłużplanowanej inwestycji oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych nadziałce oznaczonej numerem geodezyjnym 213/1 w miejscowości Borucin wraz z płytąobornikową o powierzchni około 310 m2 i zbiornikiem o pojemności około 49 m3 przewidzianych do realizacji na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 225/5 i 227/6 w miejscowości Borucin, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie.
11.01.2012 10:29:26 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 13/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku
11.01.2012 09:51:39 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIII/86/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku
11.01.2012 07:51:45 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIII/87/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku
10.01.2012 12:43:49 Monika Fabisiak Usunięty załącznik Dok. tech. i przedmiar Wola Skarbkowa-Żakowice z artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ośmiu odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 6,054 km.
10.01.2012 12:43:33 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok. tech. i przedmiar do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ośmiu odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 6,054 km.
10.01.2012 09:36:28 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/85/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku
10.01.2012 09:35:40 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu uchwała Nr XII/84/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku
10.01.2012 09:34:30 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/83/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku
10.01.2012 09:33:34 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/82/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku
10.01.2012 09:32:34 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/81/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku
10.01.2012 09:29:37 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/78/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku
10.01.2012 09:26:38 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/77/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku
09.01.2012 13:11:43 Monika Fabisiak Dodany załącznik Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ośmiu odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 6,054 km.
09.01.2012 13:10:25 Monika Fabisiak Dodany załącznik specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do artykułu Przetarg nieograniczony
09.01.2012 13:08:37 Monika Fabisiak Dodany załącznik Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do artykułu Przetarg nieograniczony
09.01.2012 12:52:49 Monika Fabisiak Dodany załącznik Mapy bełszewo-Bełszewo do artykułu Przetarg nieograniczony
09.01.2012 12:50:26 Monika Fabisiak Dodany załącznik Mapy Bełszewo-Jarantowice do artykułu Przetarg nieograniczony
09.01.2012 12:47:58 Monika Fabisiak Dodany załącznik Mapy Osięciny-Pulkownikowo i Pulkownikowo-Bartłomiejowice do artykułu Przetarg nieograniczony
09.01.2012 12:42:15 Monika Fabisiak Dodany załącznik Mapy Osięciny-Borucin do artykułu Przetarg nieograniczony
09.01.2012 12:39:09 Monika Fabisiak Dodany załącznik Mapy Borucinek-Borucinek do artykułu Przetarg nieograniczony
09.01.2012 12:33:17 Monika Fabisiak Dodany załącznik Mapy Borucin-borucin do artykułu Przetarg nieograniczony
09.01.2012 12:30:00 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.tech.i przedmiar Bełszewo-Bełszewo do artykułu Przetarg nieograniczony
09.01.2012 12:29:25 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.tech. i przedmiar Bełszewo-Jarantowice do artykułu Przetarg nieograniczony
09.01.2012 12:28:41 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.tech.i przemiar Osięciny-Pulkownikowo i Pulkownikowo-Bartlomiejowice do artykułu Przetarg nieograniczony
09.01.2012 12:27:43 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.tech. i przedmiar Osięciny-Borucin do artykułu Przetarg nieograniczony
09.01.2012 12:26:58 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.tech.i przedmiar Borucinek-Borucinek do artykułu Przetarg nieograniczony
09.01.2012 12:26:09 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.tech. i przedmiar Borucin-Borucin do artykułu Przetarg nieograniczony
09.01.2012 12:25:33 Monika Fabisiak Usunięty załącznik Dok.tech i przedmiar z artykułu Przetarg nieograniczony
09.01.2012 12:24:38 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.tech i przedmiar do artykułu Przetarg nieograniczony
09.01.2012 12:23:14 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony
09.01.2012 12:18:25 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie osoby fizycznej do artykułu Przetarg nieograniczony
09.01.2012 12:17:59 Monika Fabisiak Dodany załącznik oswiadczenie wymagane uprawnienia do artykułu Przetarg nieograniczony
09.01.2012 12:17:29 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony
09.01.2012 12:17:06 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz robót do artykułu Przetarg nieograniczony
09.01.2012 12:16:54 Monika Fabisiak Dodany załącznik umowa do artykułu Przetarg nieograniczony
09.01.2012 12:16:39 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o braku wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony
09.01.2012 12:16:16 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o spelnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony
09.01.2012 12:15:50 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oferta przetargowa do artykułu Przetarg nieograniczony
09.01.2012 12:15:25 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczony
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI