1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
Data Redaktor Zmiana
07.03.2011 16:27:33 Magdalena Malec Dodany załącznik Uzasadnienie do artykułu Uchwała Nr IV/16/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku
07.03.2011 16:27:11 Magdalena Malec Dodany załącznik Wykaz dochodów Skarbu Państwa na 2011 rok do artykułu Uchwała Nr IV/16/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku
07.03.2011 16:26:25 Magdalena Malec Dodany załącznik Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów ośwaitowych jednostek budżetowych na 2011 rok do artykułu Uchwała Nr IV/16/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku
07.03.2011 16:25:27 Magdalena Malec Dodany załącznik Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2011 roku do artykułu Uchwała Nr IV/16/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku
07.03.2011 16:24:48 Magdalena Malec Dodany załącznik Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 roku do artykułu Uchwała Nr IV/16/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku
07.03.2011 16:23:42 Magdalena Malec Dodany załącznik Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku do artykułu Uchwała Nr IV/16/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku
07.03.2011 16:22:35 Magdalena Malec Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku do artykułu Uchwała Nr IV/16/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku
07.03.2011 16:22:05 Magdalena Malec Dodany załącznik Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności do artykułu Uchwała Nr IV/16/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku
07.03.2011 16:21:03 Magdalena Malec Dodany załącznik Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku do artykułu Uchwała Nr IV/16/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku
07.03.2011 16:20:20 Magdalena Malec Dodany załącznik Wydatki do artykułu Uchwała Nr IV/16/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku
07.03.2011 16:19:55 Magdalena Malec Dodany załącznik Dochody do artykułu Uchwała Nr IV/16/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku
07.03.2011 16:18:58 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IV/16/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku
07.03.2011 16:18:07 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IV/16/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku
07.03.2011 16:17:15 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IV/15/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku
07.03.2011 16:16:25 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IV/15/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku
07.03.2011 16:15:08 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IV/14/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku
07.03.2011 16:14:00 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IV/14/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku
07.03.2011 16:12:44 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IV/13/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku
07.03.2011 16:11:32 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr IV/13/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku
02.02.2011 08:38:35 Magdalena Malec Edytowano artykuł Komisja Rolna i Gospodarki Gruntami
02.02.2011 08:35:15 Magdalena Malec Edytowano artykuł Komisja ds. Obywatelskich
02.02.2011 08:32:58 Magdalena Malec Edytowano artykuł Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
02.02.2011 08:31:09 Magdalena Malec Edytowano artykuł Komisja ds. Budownictwa i Gosodarki Komunalnej
02.02.2011 08:29:02 Magdalena Malec Edytowano artykuł Komisja Finansowa
02.02.2011 08:26:31 Magdalena Malec Edytowano artykuł Komisja Rolna i Gospodarki Gruntami
02.02.2011 08:24:32 Magdalena Malec Edytowano artykuł Komisja Rewizyjna
02.02.2011 08:13:21 Magdalena Malec Edytowano artykuł Krystyna Elżbieta Pawlak
01.02.2011 15:29:56 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zawidzki Marcin
01.02.2011 15:29:35 Magdalena Malec Edytowano artykuł Wesołowski Włodzimierz
01.02.2011 15:29:16 Magdalena Malec Edytowano artykuł
01.02.2011 15:28:52 Magdalena Malec Edytowano artykuł Trzciński Marek
01.02.2011 15:28:33 Magdalena Malec Edytowano artykuł
01.02.2011 15:28:13 Magdalena Malec Edytowano artykuł Rolewski Janusz
01.02.2011 15:27:52 Magdalena Malec Edytowano artykuł Pasturczak Dariusz
01.02.2011 15:27:28 Magdalena Malec Edytowano artykuł Matusiak Miłosz
01.02.2011 15:27:08 Magdalena Malec Edytowano artykuł Krzemiński Mariusz
01.02.2011 15:26:41 Magdalena Malec Edytowano artykuł Koziński Mieczysław
01.02.2011 15:26:18 Magdalena Malec Edytowano artykuł
01.02.2011 15:25:53 Magdalena Malec Edytowano artykuł Chelminiak Andrzej
01.02.2011 15:25:31 Magdalena Malec Edytowano artykuł Bykowski Jerzy
01.02.2011 15:24:41 Magdalena Malec Edytowano artykuł Błaszczyk Ryszard
01.02.2011 15:24:22 Magdalena Malec Edytowano artykuł Błaszczyk Jerzy
01.02.2011 15:23:16 Magdalena Malec Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe na początek kadencji do artykułu Leszek Cybulski
01.02.2011 15:21:24 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Leszek Cybulski
01.02.2011 15:20:57 Magdalena Malec Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe na początek kadencji do artykułu Dariusz Pasturczak
01.02.2011 15:19:17 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Dariusz Pasturczak
01.02.2011 15:18:36 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Antoni Trzeciak
01.02.2011 15:17:29 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Antoni Trzeciak
01.02.2011 15:16:24 Magdalena Malec Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe na początek kadencji do artykułu Marek Trzciński
01.02.2011 15:14:47 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Marek Trzciński
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI