1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226
Data Redaktor Zmiana
19.11.2010 12:58:11 Magdalena Malec Dodany załącznik zawiadomienie o wszczęciu postępowania do artykułu Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej numer 267, relacji Ujma Duża - piotrków Kujawski
19.11.2010 12:57:42 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej numer 267, relacji Ujma Duża - piotrków Kujawski
19.11.2010 12:57:35 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej numer 267, relacji Ujma Duża - piotrków Kujawski
19.11.2010 12:57:08 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej numer 267, relacji Ujma Duża - piotrków Kujawski
19.11.2010 09:34:55 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu do artykułu Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
18.11.2010 15:55:09 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVIII/251/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku
18.11.2010 15:54:26 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVIII/251/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku
18.11.2010 15:52:36 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVIII/250/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku
18.11.2010 15:52:01 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVIII/250/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku
18.11.2010 15:50:04 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVIII/249/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku
18.11.2010 15:49:15 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVIII/249/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku
18.11.2010 15:46:21 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVIII/248/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku
18.11.2010 15:45:48 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVIII/248/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku
18.11.2010 15:37:32 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVIII/247/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku
18.11.2010 15:36:56 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVIII/247/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku
18.11.2010 15:35:02 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVIII/246/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku
18.11.2010 15:33:01 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVIII/246/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku
18.11.2010 15:31:29 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVIII/246/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku
18.11.2010 15:28:29 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVIII/246/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku
17.11.2010 14:03:54 Magdalena Malec Dodany załącznik zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i modernizacji istniejącej Stacji Paliw Płynnych w miejscowości Samszyce zlokalizowanej na terenie działki nr 1/8-obręb Samszyce”.przewidzianego do realizacji przez Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „MARES” Sp. z o.o. ul. Zielna 47,
17.11.2010 13:58:44 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i modernizacji istniejącej Stacji Paliw Płynnych w miejscowości Samszyce zlokalizowanej na terenie działki nr 1/8-obręb Samszyce”.przewidzianego do realizacji przez Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „MARES” Sp. z o.o. ul. Zielna 47,
17.11.2010 13:58:11 Magdalena Malec Dodany załącznik Zawiadomienie o umieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i modernizacji istniejącej Stacji Paliw Płynnych w miejscowości Samszyce zlokalizowanej na terenie działki nr 1/8-obręb Samszyce”.przewidzianego do realizacji przez Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „MARES” Sp. z o.o. ul. Zielna 47,
17.11.2010 13:55:41 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i modernizacji istniejącej Stacji Paliw Płynnych w miejscowości Samszyce zlokalizowanej na terenie działki nr 1/8-obręb Samszyce”.przewidzianego do realizacji przez Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „MARES” Sp. z o.o. ul. Zielna 47,
16.11.2010 09:24:28 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
16.11.2010 09:05:03 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowień i zakończeniu postępowania dowodowego
08.11.2010 13:21:35 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
03.11.2010 11:15:11 Monika Fabisiak Dodany załącznik Pytanie i odpowiedź do artykułu Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
02.11.2010 11:07:37 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 409/2010 z dnia 5 października 2010 roku
02.11.2010 11:07:17 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 409/2010 z dnia 5 października 2010 roku
02.11.2010 10:58:48 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 408/2010 z dnia 4 października 2010 roku
02.11.2010 10:58:26 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 408/2010 z dnia 4 października 2010 roku
02.11.2010 10:45:52 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 407/2010 z dnia 4 października 2010 roku
02.11.2010 10:45:29 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 407/2010 z dnia 4 października 2010 roku
02.11.2010 10:09:34 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 406/2010 z dnia 29 września 2010 roku
02.11.2010 10:07:18 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 406/2010 z dnia 29 września 2010 roku
29.10.2010 10:17:26 Monika Fabisiak Dodany załącznik Odpowiedz do artykułu Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
29.10.2010 10:17:12 Monika Fabisiak Dodany załącznik Protest do artykułu Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
29.10.2010 10:16:59 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wyjaśnienia do siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
29.10.2010 10:16:35 Monika Fabisiak Dodany załącznik Pytania do artykułu Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
27.10.2010 13:54:11 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania o cenę na: Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 1500 ton na remont dróg gminnych
25.10.2010 14:32:50 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 405/2010 z dnia 27 września 2010 roku
25.10.2010 14:32:10 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 405/2010 z dnia 27 września 2010 roku
25.10.2010 14:30:15 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 404/2010 z dnia 24 września 2010 roku
25.10.2010 14:28:38 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 404/2010 z dnia 24 września 2010 roku
25.10.2010 12:51:46 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 403/2010 z dnia 13 września 2010 roku
25.10.2010 12:51:16 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 403/2010 z dnia 13 września 2010 roku
25.10.2010 12:40:57 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 402/2010 z dnia 13 września 2010 roku
25.10.2010 12:40:21 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 402/2010 z dnia 13 września 2010 roku
25.10.2010 12:38:27 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 401/2010 z dnia 10 września 2010 roku
25.10.2010 12:37:06 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 401/2010 z dnia 10 września 2010 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI