1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
05.01.2012 08:45:12 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/88/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku
05.01.2012 08:40:48 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/87/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku
05.01.2012 08:39:45 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/86/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku
05.01.2012 07:32:51 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 164/2012 z dnia 3 stycznia 2012 roku
05.01.2012 07:32:20 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 164/2012 z dnia 3 stycznia 2012 roku
05.01.2012 07:31:04 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 163/2012 z dnia 3 stycznia 2012 roku
05.01.2012 07:30:51 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 163/2012 z dnia 3 stycznia 2012 roku
05.01.2012 07:30:11 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 163/2012 z dnia 3 stycznia 2012 roku
05.01.2012 07:29:22 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 163/2012 z dnia 3 stycznia 2012 roku
05.01.2012 07:28:09 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 159/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku
05.01.2012 07:25:25 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 157/2011 z dnia 27 grudnia 2011 roku
03.01.2012 12:21:05 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 162/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku
03.01.2012 12:19:55 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 162/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku
03.01.2012 12:18:28 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 161/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku
03.01.2012 12:17:53 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 161/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku
03.01.2012 12:16:19 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 160/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku
03.01.2012 12:14:15 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 159/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku
03.01.2012 12:12:14 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 158/2011 z dnia 27 grudnia 2011 roku
03.01.2012 12:11:40 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 158/2011 z dnia 27 grudnia 2011 roku
03.01.2012 12:10:32 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 157/2011 z dnia 27 grudnia 2011 roku
03.01.2012 11:54:32 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 156/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku
03.01.2012 11:54:00 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 156/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku
03.01.2012 11:52:26 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 155/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku
03.01.2012 11:51:53 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 155/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku
03.01.2012 11:50:09 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 154/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku
03.01.2012 11:47:39 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 154/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku
03.01.2012 11:46:25 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 153/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku
03.01.2012 11:44:59 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 152/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku
03.01.2012 11:44:11 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 151/2011 z dnia 8 grudnia 2011 roku
03.01.2012 11:41:30 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 150/2011 z dnia 5 grudnia 2011 roku
03.01.2012 11:40:32 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 149/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku
02.01.2012 14:21:54 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o podaniu od publicznej wiadomosci informacji o złożonym wniosku do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowikowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie 3 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej obsadzie około 150 tys. sztuk łącznie rocznie, co stanowi około 450 DJP, 6 silosów paszowych o pojemności 15 ton każdy, 4 zbiorników na gaz o pojemności około 6700 l każdy z płytą 6 zbiorników na ścieki technologiczne opojemności 6m3 każdy, 1 zbiornik na ścieki bytowe o pojemności około 3,5 m3 każdy,pomieszczeniem do magazynowania słomy wraz z drogą dojazdową wzdłuż planowanej inwestycji oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych na działceoznaczonej numerem geodezyjnym 14 w miejscowości Samszyce wraz z rozbudową istniejące płyty obornikowej przewidzianych do realizacji na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 109 w miejscowości Samszyce, powiat radziejowski,województwo kujawsko – pomorskie.
02.01.2012 14:21:31 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wszczęciu postępowania do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowikowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie 3 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej obsadzie około 150 tys. sztuk łącznie rocznie, co stanowi około 450 DJP, 6 silosów paszowych o pojemności 15 ton każdy, 4 zbiorników na gaz o pojemności około 6700 l każdy z płytą 6 zbiorników na ścieki technologiczne opojemności 6m3 każdy, 1 zbiornik na ścieki bytowe o pojemności około 3,5 m3 każdy,pomieszczeniem do magazynowania słomy wraz z drogą dojazdową wzdłuż planowanej inwestycji oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych na działceoznaczonej numerem geodezyjnym 14 w miejscowości Samszyce wraz z rozbudową istniejące płyty obornikowej przewidzianych do realizacji na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 109 w miejscowości Samszyce, powiat radziejowski,województwo kujawsko – pomorskie.
02.01.2012 14:21:05 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowikowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie 3 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej obsadzie około 150 tys. sztuk łącznie rocznie, co stanowi około 450 DJP, 6 silosów paszowych o pojemności 15 ton każdy, 4 zbiorników na gaz o pojemności około 6700 l każdy z płytą 6 zbiorników na ścieki technologiczne opojemności 6m3 każdy, 1 zbiornik na ścieki bytowe o pojemności około 3,5 m3 każdy,pomieszczeniem do magazynowania słomy wraz z drogą dojazdową wzdłuż planowanej inwestycji oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych na działceoznaczonej numerem geodezyjnym 14 w miejscowości Samszyce wraz z rozbudową istniejące płyty obornikowej przewidzianych do realizacji na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 109 w miejscowości Samszyce, powiat radziejowski,województwo kujawsko – pomorskie.
02.01.2012 10:17:22 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 351/2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku
02.01.2012 10:16:50 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 351/2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku
02.01.2012 10:15:26 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 350/2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku
02.01.2012 10:14:48 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 350/2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku
02.01.2012 10:13:30 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 349/2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku
02.01.2012 10:12:50 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 349/2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku
02.01.2012 09:28:30 Magdalena Malec Dodany załącznik wniosek na usunięcie drzew do artykułu
02.01.2012 09:28:12 Magdalena Malec Usunięty załącznik wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z artykułu
23.12.2011 12:02:31 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydania decyzji o warunkach zabudowy
23.12.2011 11:07:50 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o podaniu do publiocznej wiadomości informacji o złożeniu wniosku do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pzredsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o powierzchni około 4200 m 2 tj. około 192 DJP z pomieszczeniem socjalnym o powierzchni około 100m24 zbiornikami na ścieki technologiczne o pojemności 6m3 każdy, 2 zbiornikami na ścieki bytowe o pojemności 2m3 każdy, 4 silosów paszowych o pojemności 16 ton każdy, 3zbiorników na gaz o pojemności 6700 l każdy z płytą, wraz z drogą dojazdową wzdłużplanowanej inwestycji oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych nadziałce oznaczonej numerem geodezyjnym 213/1 w miejscowości Borucin wraz z płytąobornikową o powierzchni około 310 m2 i zbiornikiem o pojemności około 49 m3 przewidzianych do realizacji na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 225/5 i 227/6 w miejscowości Borucin, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie.
23.12.2011 11:05:48 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pzredsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o powierzchni około 4200 m 2 tj. około 192 DJP z pomieszczeniem socjalnym o powierzchni około 100m24 zbiornikami na ścieki technologiczne o pojemności 6m3 każdy, 2 zbiornikami na ścieki bytowe o pojemności 2m3 każdy, 4 silosów paszowych o pojemności 16 ton każdy, 3zbiorników na gaz o pojemności 6700 l każdy z płytą, wraz z drogą dojazdową wzdłużplanowanej inwestycji oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych nadziałce oznaczonej numerem geodezyjnym 213/1 w miejscowości Borucin wraz z płytąobornikową o powierzchni około 310 m2 i zbiornikiem o pojemności około 49 m3 przewidzianych do realizacji na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 225/5 i 227/6 w miejscowości Borucin, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie.
23.12.2011 11:02:37 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pzredsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o powierzchni około 4200 m 2 tj. około 192 DJP z pomieszczeniem socjalnym o powierzchni około 100m24 zbiornikami na ścieki technologiczne o pojemności 6m3 każdy, 2 zbiornikami na ścieki bytowe o pojemności 2m3 każdy, 4 silosów paszowych o pojemności 16 ton każdy, 3zbiorników na gaz o pojemności 6700 l każdy z płytą, wraz z drogą dojazdową wzdłużplanowanej inwestycji oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych nadziałce oznaczonej numerem geodezyjnym 213/1 w miejscowości Borucin wraz z płytąobornikową o powierzchni około 310 m2 i zbiornikiem o pojemności około 49 m3 przewidzianych do realizacji na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 225/5 i 227/6 w miejscowości Borucin, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie.
23.12.2011 10:58:41 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności sporządzenia oceny do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej obsadzie rocznej 188 DJP z pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni około 300m2, 4 zbiornikami na ścieki technologiczneo pojemności około 5,5 m3 każdy, 2 zbiornikami na ścieki bytowe o pojemności 2m3 każdy, 4 zbiorników paszowych, 3 zbiorników na gaz LPG o pojemności 6700 l każdy wraz z drogą dojazdową do inwestycji oraz z niezbędnymi infrastrukturami technicznymi - usytuowane na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 162/1w miejscowości Borucin i o płytę obornikową o powierzchni około 300 m2 i zbiornikiem na ścieki o pojemności około 50m3 przewidzianych do realizacji na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 133/5 w miejscowości Borucin, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie.
23.12.2011 10:44:41 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania dowodowego
23.12.2011 09:34:11 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania dowodowego
23.12.2011 07:37:44 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o złożeniu wniosku do artykułu Postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie 3 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o powierzchni około 6700 m 2 tj. około 300 DJP z pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni 600m2 oraz 6 zbiornikami na ścieki technologiczne o pojemności 6m3 każdy, 3 zbiornikami na ściekbytowe o pojemności 2m3 każdy, 9 silosów paszowych, 3 zbiorników na gaz o pojemności 6700 l każdy, 2 silosów magazynowych o pojemności 150 ton każdy, podajnikkubełkowy, wraz z drogą dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 146, 145, 134/6 i 144/1w miejscowości Borucin wraz z płytą obornikową o powierzchni około 600 m2 i zbiornikiem o pojemności około 80 m 3 przewidzianych do realizacji na działceoznaczonej numerem geodezyjnym 47/1 w miejscowości Borucin, powiat radziejowski województwo kujawsko – pomorskie.
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI