1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226
Data Redaktor Zmiana
22.10.2010 16:14:35 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVII/240/2010 z dnia 15 pażdziernika 2010 roku
22.10.2010 16:13:06 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVII/240/2010 z dnia 15 pażdziernika 2010 roku
22.10.2010 16:10:32 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVII/240/2010 z dnia 15 pażdziernika 2010 roku
22.10.2010 16:08:32 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVII/240/2010 z dnia 15 pażdziernika 2010 roku
22.10.2010 14:53:55 Magdalena Malec Dodany załącznik zawiadomienie o wszczęciu postępowania do artykułu postępowanie w sprawie wydania zzezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosn. w pasie drogi krajowej nr 62
22.10.2010 14:52:44 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł postępowanie w sprawie wydania zzezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosn. w pasie drogi krajowej nr 62
22.10.2010 14:14:15 Magdalena Malec Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe na dzień 12.09.2010 r. do artykułu Jerzy Izydorski
22.10.2010 14:08:55 Magdalena Malec Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe na dzień 12.09.2010 r. do artykułu Edward Sołtysiak
22.10.2010 14:05:07 Magdalena Malec Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe na dzień 12.09.2010 r. do artykułu Jerzy Kazimierz Błaszczyk
22.10.2010 13:58:47 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe na dzień 12.09.2010 r. do artykułu Mieczysław Koziński
22.10.2010 13:55:33 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe na dzień 12.09.2010 r. do artykułu Sławomir Franciszek Staniszewski
22.10.2010 13:52:58 Magdalena Malec Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe na dzień 12.09.2010 r. do artykułu Zenon Paliwoda
22.10.2010 13:37:34 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe na dzień 12.09.2010 r. do artykułu Jerzy Mirosław Patyk<br />
22.10.2010 13:35:14 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe na dzień 12.09.2010 r. do artykułu Ryszard Andrzej Błaszczyk
22.10.2010 13:32:11 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe na dzień 12.09.2010 r. do artykułu Stefan Mierzejewski
22.10.2010 13:17:49 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe na dzień 12.09.2010 r. do artykułu Krystyna Grzegórska
22.10.2010 13:12:50 Magdalena Malec Dodany załącznik ośwaidczenie majątkowe na dzień 12.09.2010 r. do artykułu Jacek Grzegórski
22.10.2010 13:09:05 Magdalena Malec Dodany załącznik ośwaidczenie majątkowe na dzień 12.09.2010 r. do artykułu Andrzej Lewandowski
22.10.2010 13:06:22 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe na dzień 12.09.2010 r. do artykułu Andrzej Chełminiak
22.10.2010 13:03:53 Magdalena Malec Dodany załącznik ośwaidczenie majątkowe na dzień 12.09.2010 r. do artykułu Janusz Rolewski
22.10.2010 12:59:13 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadzcenie majątkowe na dzień 12.09.2010 r do artykułu Piotr Cybulski
22.10.2010 12:54:15 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Jerzy Marian Szmidt
19.10.2010 13:19:14 Monika Fabisiak Dodany załącznik Specyfikacja techniczna 3 do artykułu Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
19.10.2010 13:17:22 Monika Fabisiak Dodany załącznik Specyfikacja techniczna 2 do artykułu Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
19.10.2010 13:14:54 Monika Fabisiak Dodany załącznik Specyfikacja techniczna 1 do artykułu Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
19.10.2010 13:09:45 Monika Fabisiak Dodany załącznik Część graficzna 3 do artykułu Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
19.10.2010 13:00:58 Monika Fabisiak Dodany załącznik Część graficzna 2 do artykułu Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
19.10.2010 12:59:41 Monika Fabisiak Dodany załącznik Część graficzna 2 do artykułu Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
19.10.2010 12:57:54 Monika Fabisiak Dodany załącznik Część graficzna 2 do artykułu Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
19.10.2010 12:56:23 Monika Fabisiak Dodany załącznik Część graficzna 2 do artykułu Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
19.10.2010 12:55:00 Monika Fabisiak Dodany załącznik Część graficzna 2 do artykułu Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
19.10.2010 12:52:46 Monika Fabisiak Dodany załącznik Część graficzna 2 do artykułu Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
19.10.2010 12:51:38 Monika Fabisiak Dodany załącznik Część graficzna 2 do artykułu Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
19.10.2010 12:50:26 Monika Fabisiak Dodany załącznik Część graficzna 2 do artykułu Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
19.10.2010 12:37:17 Monika Fabisiak Dodany załącznik Część graficzna 1 do artykułu Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
19.10.2010 12:24:46 Monika Fabisiak Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
19.10.2010 12:15:59 Monika Fabisiak Dodany załącznik Przedmiar i kosztorys ofertowy do artykułu Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
19.10.2010 12:09:03 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie osoby fizycznej do artykułu Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
19.10.2010 12:08:10 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
19.10.2010 12:07:02 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz robót do artykułu Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
19.10.2010 12:06:02 Monika Fabisiak Dodany załącznik Projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
19.10.2010 12:05:46 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
19.10.2010 12:04:06 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
19.10.2010 12:03:11 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oferta przetargowa do artykułu Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
19.10.2010 12:02:29 Monika Fabisiak Dodany załącznik Siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
19.10.2010 12:02:03 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
19.10.2010 12:00:13 Monika Fabisiak Edytowano artykuł Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
19.10.2010 11:57:26 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
12.10.2010 14:09:05 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OSIĘCINACH
12.10.2010 14:07:03 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OSIĘCINACH
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI