1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232
Data Redaktor Zmiana
01.02.2011 14:53:46 Magdalena Malec Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe na początek kadencji do artykułu Tadeusz Aleksandrzak
01.02.2011 14:50:48 Magdalena Malec Dodany załącznik Ośwaidczenie majątkowe na początek kadencji do artykułu Zenon Paliwoda
01.02.2011 14:47:51 Magdalena Malec Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe na początek kadencji do artykułu Jerzy Bykowski
01.02.2011 14:44:49 Magdalena Malec Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe na początek kadencji do artykułu Jerzy Mirosław Patyk<br />
01.02.2011 14:42:23 Magdalena Malec Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe na początek kadencji do artykułu Janusz Rolewski
01.02.2011 14:40:18 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Janusz Rolewski
01.02.2011 14:40:05 Magdalena Malec Dodany załącznik Ośwaidczenie majątkowe na początek kadencji do artykułu Andrzej Chełminiak
01.02.2011 14:34:36 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Janusz Rolewski
01.02.2011 13:47:14 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
01.02.2011 13:46:09 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
27.01.2011 13:38:45 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad III Sesji Rady Gminy
27.01.2011 13:37:55 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad III Sesji Rady Gminy
27.01.2011 13:37:36 Magdalena Malec Edytowano artykuł Protokół z obrad II Sesji Rady Gminy
27.01.2011 13:37:14 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad II Sesji Rady Gminy
27.01.2011 13:36:54 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad II Sesji Rady Gminy
27.01.2011 13:36:29 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad I Sesji Rady Gminy
27.01.2011 13:35:14 Magdalena Malec Edytowano artykuł Protokół z obrad I Sesji Rady Gminy
27.01.2011 13:34:41 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad I Sesji Rady Gminy
27.01.2011 10:22:55 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 296/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku
27.01.2011 10:22:24 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 296/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku
27.01.2011 10:20:59 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 295/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku
27.01.2011 10:20:30 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 295/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku
27.01.2011 10:10:38 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 294/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku
27.01.2011 10:09:59 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 294/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku
27.01.2011 08:35:15 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 68/10 z dnia 11 sierpnia 2010 roku
27.01.2011 08:34:03 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 68/10 z dnia 11 sierpnia 2010 roku
25.01.2011 14:13:12 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania
20.01.2011 15:12:49 Magdalena Malec Dodany załącznik zawiadomienie o umieszczeniu danych o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w publicznie dostępnym wykazie danych do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i modernizacji istniejącej Stacji Paliw Płynnych w miejscowości Samszyce zlokalizowanej na terenie działki nr 1/8-obręb Samszyce”.przewidzianego do realizacji przez Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „MARES” Sp. z o.o. ul. Zielna 47,
20.01.2011 15:11:28 Magdalena Malec Usunięty załącznik znie o umieszczeniu danych o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wpnym wykazie danych z artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i modernizacji istniejącej Stacji Paliw Płynnych w miejscowości Samszyce zlokalizowanej na terenie działki nr 1/8-obręb Samszyce”.przewidzianego do realizacji przez Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „MARES” Sp. z o.o. ul. Zielna 47,
20.01.2011 15:11:11 Magdalena Malec Dodany załącznik znie o umieszczeniu danych o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wpnym wykazie danych do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i modernizacji istniejącej Stacji Paliw Płynnych w miejscowości Samszyce zlokalizowanej na terenie działki nr 1/8-obręb Samszyce”.przewidzianego do realizacji przez Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „MARES” Sp. z o.o. ul. Zielna 47,
20.01.2011 15:10:20 Magdalena Malec Usunięty załącznik zawiadomienie o umieszczeniu danych o decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w tępnym wykazie danych z artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i modernizacji istniejącej Stacji Paliw Płynnych w miejscowości Samszyce zlokalizowanej na terenie działki nr 1/8-obręb Samszyce”.przewidzianego do realizacji przez Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „MARES” Sp. z o.o. ul. Zielna 47,
20.01.2011 15:10:06 Magdalena Malec Dodany załącznik zawiadomienie o umieszczeniu danych o decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w tępnym wykazie danych do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i modernizacji istniejącej Stacji Paliw Płynnych w miejscowości Samszyce zlokalizowanej na terenie działki nr 1/8-obręb Samszyce”.przewidzianego do realizacji przez Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „MARES” Sp. z o.o. ul. Zielna 47,
20.01.2011 15:08:39 Magdalena Malec Usunięty załącznik zawiadomienie o umieszczeniu danych o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w publicznie dostępnym wykazie d z artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i modernizacji istniejącej Stacji Paliw Płynnych w miejscowości Samszyce zlokalizowanej na terenie działki nr 1/8-obręb Samszyce”.przewidzianego do realizacji przez Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „MARES” Sp. z o.o. ul. Zielna 47,
20.01.2011 15:08:31 Magdalena Malec Dodany załącznik zawiadomienie o umieszczeniu danych o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w publicznie dostępnym wykazie d do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i modernizacji istniejącej Stacji Paliw Płynnych w miejscowości Samszyce zlokalizowanej na terenie działki nr 1/8-obręb Samszyce”.przewidzianego do realizacji przez Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „MARES” Sp. z o.o. ul. Zielna 47,
20.01.2011 15:07:20 Magdalena Malec Dodany załącznik zawiadomienie o wydaniu decyzji do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i modernizacji istniejącej Stacji Paliw Płynnych w miejscowości Samszyce zlokalizowanej na terenie działki nr 1/8-obręb Samszyce”.przewidzianego do realizacji przez Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „MARES” Sp. z o.o. ul. Zielna 47,
20.01.2011 15:07:01 Magdalena Malec Usunięty załącznik zawiadomienie o wydaniu dec z artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i modernizacji istniejącej Stacji Paliw Płynnych w miejscowości Samszyce zlokalizowanej na terenie działki nr 1/8-obręb Samszyce”.przewidzianego do realizacji przez Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „MARES” Sp. z o.o. ul. Zielna 47,
20.01.2011 15:06:56 Magdalena Malec Dodany załącznik zawiadomienie o wydaniu dec do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i modernizacji istniejącej Stacji Paliw Płynnych w miejscowości Samszyce zlokalizowanej na terenie działki nr 1/8-obręb Samszyce”.przewidzianego do realizacji przez Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „MARES” Sp. z o.o. ul. Zielna 47,
19.01.2011 07:37:05 Magdalena Malec Usunięty załącznik zawiadomienie o umieszczeniu danych o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w publicznie dostępnym wykazie danych z artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i modernizacji istniejącej Stacji Paliw Płynnych w miejscowości Samszyce zlokalizowanej na terenie działki nr 1/8-obręb Samszyce”.przewidzianego do realizacji przez Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „MARES” Sp. z o.o. ul. Zielna 47,
19.01.2011 07:36:59 Magdalena Malec Usunięty załącznik zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i modernizacji istniejącej Stacji Paliw Płynnych w miejscowości Samszyce zlokalizowanej na terenie działki nr 1/8-obręb Samszyce”.przewidzianego do realizacji przez Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „MARES” Sp. z o.o. ul. Zielna 47,
17.01.2011 14:44:37 Magdalena Malec Usunięty załącznik zawiadomienie o umieszczenie danych o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w publicznie dostępnym wykazie danych z artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i modernizacji istniejącej Stacji Paliw Płynnych w miejscowości Samszyce zlokalizowanej na terenie działki nr 1/8-obręb Samszyce”.przewidzianego do realizacji przez Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „MARES” Sp. z o.o. ul. Zielna 47,
17.01.2011 14:44:28 Magdalena Malec Dodany załącznik zawiadomienie o umieszczeniu danych o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w publicznie dostępnym wykazie danych do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i modernizacji istniejącej Stacji Paliw Płynnych w miejscowości Samszyce zlokalizowanej na terenie działki nr 1/8-obręb Samszyce”.przewidzianego do realizacji przez Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „MARES” Sp. z o.o. ul. Zielna 47,
17.01.2011 14:40:47 Magdalena Malec Dodany załącznik zawiadomienie o umieszczenie danych o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w publicznie dostępnym wykazie danych do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i modernizacji istniejącej Stacji Paliw Płynnych w miejscowości Samszyce zlokalizowanej na terenie działki nr 1/8-obręb Samszyce”.przewidzianego do realizacji przez Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „MARES” Sp. z o.o. ul. Zielna 47,
17.01.2011 14:39:50 Magdalena Malec Dodany załącznik zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i modernizacji istniejącej Stacji Paliw Płynnych w miejscowości Samszyce zlokalizowanej na terenie działki nr 1/8-obręb Samszyce”.przewidzianego do realizacji przez Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „MARES” Sp. z o.o. ul. Zielna 47,
17.01.2011 14:37:29 Magdalena Malec Usunięty załącznik zawiadonienie o wydanej decyzji z artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i modernizacji istniejącej Stacji Paliw Płynnych w miejscowości Samszyce zlokalizowanej na terenie działki nr 1/8-obręb Samszyce”.przewidzianego do realizacji przez Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „MARES” Sp. z o.o. ul. Zielna 47,
17.01.2011 14:37:15 Magdalena Malec Dodany załącznik zawiadonienie o wydanej decyzji do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i modernizacji istniejącej Stacji Paliw Płynnych w miejscowości Samszyce zlokalizowanej na terenie działki nr 1/8-obręb Samszyce”.przewidzianego do realizacji przez Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „MARES” Sp. z o.o. ul. Zielna 47,
07.01.2011 15:04:30 Magdalena Malec Dodany załącznik zawiadomienie o zakończeniu postepowania dowodowego do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i modernizacji istniejącej Stacji Paliw Płynnych w miejscowości Samszyce zlokalizowanej na terenie działki nr 1/8-obręb Samszyce”.przewidzianego do realizacji przez Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „MARES” Sp. z o.o. ul. Zielna 47,
07.01.2011 15:03:51 Magdalena Malec Dodany załącznik zawiadomienie o umieszczeniu postanowienia o braku konieczności w publicznie dostępnym wykazie danych do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i modernizacji istniejącej Stacji Paliw Płynnych w miejscowości Samszyce zlokalizowanej na terenie działki nr 1/8-obręb Samszyce”.przewidzianego do realizacji przez Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „MARES” Sp. z o.o. ul. Zielna 47,
05.01.2011 13:05:22 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/12/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku
05.01.2011 13:04:06 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/12/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku
05.01.2011 13:02:15 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/11/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI