1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
Data Redaktor Zmiana
19.10.2010 12:55:00 Monika Fabisiak Dodany załącznik Część graficzna 2 do artykułu Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
19.10.2010 12:52:46 Monika Fabisiak Dodany załącznik Część graficzna 2 do artykułu Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
19.10.2010 12:51:38 Monika Fabisiak Dodany załącznik Część graficzna 2 do artykułu Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
19.10.2010 12:50:26 Monika Fabisiak Dodany załącznik Część graficzna 2 do artykułu Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
19.10.2010 12:37:17 Monika Fabisiak Dodany załącznik Część graficzna 1 do artykułu Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
19.10.2010 12:24:46 Monika Fabisiak Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
19.10.2010 12:15:59 Monika Fabisiak Dodany załącznik Przedmiar i kosztorys ofertowy do artykułu Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
19.10.2010 12:09:03 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie osoby fizycznej do artykułu Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
19.10.2010 12:08:10 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
19.10.2010 12:07:02 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz robót do artykułu Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
19.10.2010 12:06:02 Monika Fabisiak Dodany załącznik Projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
19.10.2010 12:05:46 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
19.10.2010 12:04:06 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
19.10.2010 12:03:11 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oferta przetargowa do artykułu Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
19.10.2010 12:02:29 Monika Fabisiak Dodany załącznik Siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
19.10.2010 12:02:03 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
19.10.2010 12:00:13 Monika Fabisiak Edytowano artykuł Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
19.10.2010 11:57:26 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na: Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
12.10.2010 14:09:05 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OSIĘCINACH
12.10.2010 14:07:03 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OSIĘCINACH
11.10.2010 14:29:01 Magdalena Malec Usunięty załącznik Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rewitalizacji zbiornika wodnego oraz budowie gminnego centrum rekreacji publicznej z budynkiem stanowiącym zaplecze socjalno-sanitarne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, obiektami małej architektury, drogą dojazdową wraz ze zjazdem publicznym, miejscami postojowymi, w miejscowości Bartłomiejowice, obejmującego działki oznaczone nr 87 i nr 116, położone w obrębie ewidencyjnym Bartłomiejowice, gm. Osięciny”. przewidzianego do realizacji przez Gminę Osięciny
11.10.2010 14:28:56 Magdalena Malec Usunięty załącznik Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rewitalizacji zbiornika wodnego oraz budowie gminnego centrum rekreacji publicznej z budynkiem stanowiącym zaplecze socjalno-sanitarne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, obiektami małej architektury, drogą dojazdową wraz ze zjazdem publicznym, miejscami postojowymi, w miejscowości Bartłomiejowice, obejmującego działki oznaczone nr 87 i nr 116, położone w obrębie ewidencyjnym Bartłomiejowice, gm. Osięciny”. przewidzianego do realizacji przez Gminę Osięciny
11.10.2010 14:28:37 Magdalena Malec Dodany załącznik Zawiadomienie o wszczęciu postępowania do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rewitalizacji zbiornika wodnego oraz budowie gminnego centrum rekreacji publicznej z budynkiem stanowiącym zaplecze socjalno-sanitarne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, obiektami małej architektury, drogą dojazdową wraz ze zjazdem publicznym, miejscami postojowymi, w miejscowości Bartłomiejowice, obejmującego działki oznaczone nr 87 i nr 116, położone w obrębie ewidencyjnym Bartłomiejowice, gm. Osięciny”. przewidzianego do realizacji przez Gminę Osięciny
11.10.2010 14:27:59 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wszczęciu postępowania do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rewitalizacji zbiornika wodnego oraz budowie gminnego centrum rekreacji publicznej z budynkiem stanowiącym zaplecze socjalno-sanitarne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, obiektami małej architektury, drogą dojazdową wraz ze zjazdem publicznym, miejscami postojowymi, w miejscowości Bartłomiejowice, obejmującego działki oznaczone nr 87 i nr 116, położone w obrębie ewidencyjnym Bartłomiejowice, gm. Osięciny”. przewidzianego do realizacji przez Gminę Osięciny
08.10.2010 09:07:55 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU z dnia 7 października 2010 roku w sprawie powołania miejskich i gminnych komisji wyborczych
08.10.2010 09:07:25 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU z dnia 7 października 2010 roku w sprawie powołania miejskich i gminnych komisji wyborczych
08.10.2010 09:04:03 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu iNFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włoclawku dotycząca składu Powiatowej Komisji Wyborczej w Radziejowie
08.10.2010 09:03:32 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku dotycząca składu Gminnej Komisji Wyborczej w Osięcinach
08.10.2010 09:03:02 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku dotycząca składu Gminnej Komisji Wyborczej w Osięcinach
08.10.2010 09:02:36 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł iNFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włoclawku dotycząca składu Powiatowej Komisji Wyborczej w Radziejowie
08.10.2010 09:00:20 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku dotycząca składu Gminnej Komisji Wyborczej w Osięcinach
08.10.2010 08:58:59 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku dotycząca składu Gminnej Komisji Wyborczej w Osięcinach
05.10.2010 13:01:14 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o umożeniu postępowania
05.10.2010 13:00:19 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o umożeniu postępowania
04.10.2010 15:10:09 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczenie o wszczęciu postępowania do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rewitalizacji zbiornika wodnego oraz budowie gminnego centrum rekreacji publicznej z budynkiem stanowiącym zaplecze socjalno-sanitarne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, obiektami małej architektury, drogą dojazdową wraz ze zjazdem publicznym, miejscami postojowymi, w miejscowości Bartłomiejowice, obejmującego działki oznaczone nr 87 i nr 116, położone w obrębie ewidencyjnym Bartłomiejowice, gm. Osięciny”. przewidzianego do realizacji przez Gminę Osięciny
04.10.2010 15:09:42 Magdalena Malec Dodany załącznik Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rewitalizacji zbiornika wodnego oraz budowie gminnego centrum rekreacji publicznej z budynkiem stanowiącym zaplecze socjalno-sanitarne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, obiektami małej architektury, drogą dojazdową wraz ze zjazdem publicznym, miejscami postojowymi, w miejscowości Bartłomiejowice, obejmującego działki oznaczone nr 87 i nr 116, położone w obrębie ewidencyjnym Bartłomiejowice, gm. Osięciny”. przewidzianego do realizacji przez Gminę Osięciny
04.10.2010 15:09:03 Magdalena Malec Dodany załącznik zawiadomienie o umieszczeniu wniosku w publicznie dostępnyym wykazie danych do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rewitalizacji zbiornika wodnego oraz budowie gminnego centrum rekreacji publicznej z budynkiem stanowiącym zaplecze socjalno-sanitarne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, obiektami małej architektury, drogą dojazdową wraz ze zjazdem publicznym, miejscami postojowymi, w miejscowości Bartłomiejowice, obejmującego działki oznaczone nr 87 i nr 116, położone w obrębie ewidencyjnym Bartłomiejowice, gm. Osięciny”. przewidzianego do realizacji przez Gminę Osięciny
04.10.2010 15:02:22 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rewitalizacji zbiornika wodnego oraz budowie gminnego centrum rekreacji publicznej z budynkiem stanowiącym zaplecze socjalno-sanitarne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, obiektami małej architektury, drogą dojazdową wraz ze zjazdem publicznym, miejscami postojowymi, w miejscowości Bartłomiejowice, obejmującego działki oznaczone nr 87 i nr 116, położone w obrębie ewidencyjnym Bartłomiejowice, gm. Osięciny”. przewidzianego do realizacji przez Gminę Osięciny
04.10.2010 15:02:10 Magdalena Malec Usunięto artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rewitalizacji zbiornika wodnego oraz budowie gminnego centrum rekreacji publicznej z budynkiem stanowiącym zaplecze so
04.10.2010 14:34:49 Magdalena Malec Dodany załącznik zawiadomienie o wszczęciu postępowania do artykułu
04.10.2010 14:34:25 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wszczęciu postępowania do artykułu
04.10.2010 14:31:26 Magdalena Malec Dodany załącznik zawiadomienie o umieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych do artykułu
04.10.2010 14:30:15 Magdalena Malec Usunięty załącznik zawiadomienie o umieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych z artykułu
04.10.2010 14:29:57 Magdalena Malec Dodany załącznik zawiadomienie o umieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych do artykułu
04.10.2010 14:20:41 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
04.10.2010 14:18:33 Magdalena Malec Usunięto artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzjo o środowiskowych uwarunkowaniach z kategorii Ochrona Środowiska - 1. Decyzje środowiskowe
04.10.2010 14:18:19 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
29.09.2010 09:55:32 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego do artykułu Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego z dnia 27 września 2010 r.
29.09.2010 09:54:46 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego z dnia 27 września 2010 r.
29.09.2010 09:53:38 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny z dnia 27 września 2010 r.
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI