1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
03.08.2011 09:50:11 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2011/2012
03.08.2011 09:49:53 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2011/2012
03.08.2011 09:49:17 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2011/2012
03.08.2011 09:48:14 Monika Fabisiak Dodany załącznik oferta przetargowa do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2011/2012
03.08.2011 09:47:57 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2011/2012
03.08.2011 09:47:30 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2011/2012
03.08.2011 09:45:19 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2011/2012
02.08.2011 07:55:51 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 78/2011 z dnia 28 lipca 2011 roku
02.08.2011 07:55:08 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 78/2011 z dnia 28 lipca 2011 roku
02.08.2011 07:51:12 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 77/2011 z dnia 28 lipca 2011 roku
02.08.2011 07:50:37 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 77/2011 z dnia 28 lipca 2011 roku
29.07.2011 13:50:21 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 76/2011 z dnia 25 lipca 2011 roku
29.07.2011 13:47:52 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 76/2011 z dnia 25 lipca 2011 roku
29.07.2011 13:46:52 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 75/2011 z dnia 25 lipca 2011 roku
29.07.2011 13:44:47 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 75/2011 z dnia 25 lipca 2011 roku
29.07.2011 13:42:51 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 73/2011 z dnia 6 lipca 2011 roku
27.07.2011 08:53:10 Magdalena Malec Dodany załącznik owieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgdoy na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 5 elektrowni wiatrowych o wieżach tabularnych o wysokości max wieży do 142,5 m, średnicy wirnika do 113 m na terenie Gminy Osięciny na działkach: 45/1 – w miejscowości Bilno; 7/1, 9/3 – w miejscowości Latkowo; 210/3, 210/4 i 274 – w miejscowości Bełszewo, na terenie Gminy Osięciny, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie.
27.07.2011 08:52:20 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgdoy na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 5 elektrowni wiatrowych o wieżach tabularnych o wysokości max wieży do 142,5 m, średnicy wirnika do 113 m na terenie Gminy Osięciny na działkach: 45/1 – w miejscowości Bilno; 7/1, 9/3 – w miejscowości Latkowo; 210/3, 210/4 i 274 – w miejscowości Bełszewo, na terenie Gminy Osięciny, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie.
27.07.2011 08:51:48 Magdalena Malec Edytowano artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgdoy na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 5 elektrowni wiatrowych o wieżach tabularnych o wysokości max wieży do 142,5 m, średnicy wirnika do 113 m na terenie Gminy Osięciny na działkach: 45/1 – w miejscowości Bilno; 7/1, 9/3 – w miejscowości Latkowo; 210/3, 210/4 i 274 – w miejscowości Bełszewo, na terenie Gminy Osięciny, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie.
27.07.2011 08:51:08 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgdoy na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 5 elektrowni wiatrowych o wieżach tabularnych o wysokości max wieży do 142,5 m, średnicy wirnika do 113 m na terenie Gminy Osięciny na działkach: 45/1 – w miejscowości Bilno; 7/1, 9/3 – w miejscowości Latkowo; 210/3, 210/4 i 274 – w miejscowości Bełszewo, na terenie Gminy Osięciny, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie.
20.07.2011 09:19:35 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie osoby fizycznej do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup i dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 3.000 ton na remont dróg gminnych
20.07.2011 09:19:08 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup i dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 3.000 ton na remont dróg gminnych
20.07.2011 09:18:53 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup i dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 3.000 ton na remont dróg gminnych
20.07.2011 09:18:27 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup i dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 3.000 ton na remont dróg gminnych
20.07.2011 09:17:55 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup i dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 3.000 ton na remont dróg gminnych
20.07.2011 09:17:31 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup i dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 3.000 ton na remont dróg gminnych
20.07.2011 09:17:17 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup i dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 3.000 ton na remont dróg gminnych
20.07.2011 09:15:47 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup i dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 3.000 ton na remont dróg gminnych
20.07.2011 08:38:54 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty i unieważnienie postępowania do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Zakup i dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 3.500 ton na remont dróg gminnych
19.07.2011 10:24:12 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 74/2011 z dnia 12 lipca 2011 roku
19.07.2011 10:22:40 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 74/2011 z dnia 12 lipca 2011 roku
19.07.2011 10:21:33 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 73/2011 z dnia 6 lipca 2011 roku
19.07.2011 10:16:02 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 69/2011 z dnia 27 czerwca 2011 roku
19.07.2011 10:15:18 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zrządzenie Nr 68/2011 z dnia 27 czerwca 2011 roku
15.07.2011 09:04:37 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania
15.07.2011 09:01:20 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego do artykułu Postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie samoobsługowej stacji paliw na działce oznaczonej nr 170/4 w miejscowości Osięciny przy ul. Rataja
14.07.2011 11:59:18 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 71/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku
14.07.2011 11:58:45 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 70/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku
14.07.2011 11:58:00 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 61/2010 z dnia 9 czerwca 2011 roku
12.07.2011 14:01:44 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania dowodowego
12.07.2011 13:58:20 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
12.07.2011 13:52:12 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania dowodowego
12.07.2011 11:17:59 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/55/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku
12.07.2011 11:16:08 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/55/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku
12.07.2011 11:14:06 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/55/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku
12.07.2011 11:12:32 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/56/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku
12.07.2011 11:10:22 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/56/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku
11.07.2011 10:41:31 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony: Zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowych usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego Czas na zmiany
11.07.2011 10:12:54 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup i dostawa materiałów chodnikowych (kostki brukowej, obrzeży i krawężników) na przebudowę chodników w ul. Kujawskiej w miejscowości Osięciny
08.07.2011 14:35:35 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 72/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI