1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228
Data Redaktor Zmiana
05.07.2010 11:01:37 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 352/2010 z dnia 7 maja 2010 roku
05.07.2010 11:00:56 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 352/2010 z dnia 7 maja 2010 roku
05.07.2010 10:12:23 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Majątek Gminy
05.07.2010 10:12:07 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Majątek Gminy
05.07.2010 10:09:54 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Dług publiczny
05.07.2010 10:09:24 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Dług publiczny
05.07.2010 10:06:07 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Nie udzielono pomocy publicznej
05.07.2010 10:03:49 Magdalena Malec Edytowano artykuł Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podsatwie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
05.07.2010 10:01:58 Magdalena Malec Edytowano artykuł Oświadczenie niezbędne w celu ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na rzecz dziecka/osoby dorosłej
05.07.2010 09:58:47 Magdalena Malec Edytowano artykuł Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
05.07.2010 09:56:52 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
05.07.2010 09:55:48 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
05.07.2010 09:54:18 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Upoważnienie
05.07.2010 09:54:05 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Upoważnienie
05.07.2010 09:53:45 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
05.07.2010 09:51:59 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
05.07.2010 09:51:30 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych
05.07.2010 09:50:36 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych
05.07.2010 09:49:57 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie niezbędne w celu ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na rzecz dziecka/osoby dorosłej
05.07.2010 09:48:01 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Oświadczenie niezbędne w celu ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na rzecz dziecka/osoby dorosłej
05.07.2010 09:46:50 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
05.07.2010 09:45:04 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
05.07.2010 09:44:19 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie o niefigurowaniu w Urzędzie Skarbowym i o nierozliczaniu się w innym Urzędzie Skarbowym
05.07.2010 09:43:49 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Oświadczenie o niefigurowaniu w Urzędzie Skarbowym i o nierozliczaniu się w innym Urzędzie Skarbowym
05.07.2010 09:42:50 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podsatwie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
05.07.2010 09:42:10 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podsatwie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
05.07.2010 09:39:27 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie
05.07.2010 09:39:00 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Oświadczenie
05.07.2010 09:38:40 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
05.07.2010 09:37:32 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
05.07.2010 09:36:18 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
05.07.2010 09:32:42 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
05.07.2010 09:31:46 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych
05.07.2010 09:30:32 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych
05.07.2010 09:29:31 Magdalena Malec Usunięto artykuł Świadczenia Rodzinne z kategorii Wzory dokumentów
05.07.2010 09:06:53 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
02.07.2010 13:38:47 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Procedury załatwiania spraw i wzory dokumentów znajdują się w zakładce "Wzory dokumentów"
01.07.2010 07:40:25 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucin, gm. Osięciny
29.06.2010 12:20:03 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy
29.06.2010 12:17:59 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy
29.06.2010 12:17:23 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy
29.06.2010 12:14:54 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy
29.06.2010 12:14:28 Magdalena Malec Edytowano artykuł Protokół z obrad XXXII Sesji Rady Gminy
29.06.2010 12:14:11 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad XXXII Sesji Rady Gminy
29.06.2010 11:04:09 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kościelna Wieś, gm. Osięciny
28.06.2010 15:14:43 Magdalena Malec Edytowano artykuł
28.06.2010 15:14:10 Magdalena Malec Edytowano artykuł
28.06.2010 15:13:42 Magdalena Malec Edytowano artykuł
28.06.2010 15:13:09 Magdalena Malec Edytowano artykuł
28.06.2010 15:12:48 Magdalena Malec Edytowano artykuł Małgorzata Linowiecka (Nenczak)
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI