1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238
Data Redaktor Zmiana
15.12.2010 16:17:07 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 415/2010 z dnia 19 października 2010 roku
15.12.2010 16:16:39 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 415/2010 z dnia 19 października 2010 roku
15.12.2010 16:15:27 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 414/2010 z dnia 19 października 2010 roku
15.12.2010 16:15:03 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 414/2010 z dnia 19 października 2010 roku
15.12.2010 16:13:19 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 413/2010 z dnia 18 października 2010 roku
15.12.2010 16:12:53 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 413/2010 z dnia 18 października 2010 roku
15.12.2010 16:10:53 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 412/2010 z dnia 7 października 2010 roku
15.12.2010 16:09:57 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 412/2010 z dnia 7 października 2010 roku
15.12.2010 16:08:21 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 411/2010 z dnia 6 października 2010 roku
15.12.2010 16:07:56 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 411/2010 z dnia 6 października 2010 roku
15.12.2010 16:05:40 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 410/2010 z dnia 5 października 2010 roku
15.12.2010 16:05:04 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 410/2010 z dnia 5 października 2010 roku
15.12.2010 15:24:13 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy
15.12.2010 15:23:24 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy
15.12.2010 15:22:52 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad XXXVII Sesji Rady Gminy
15.12.2010 15:21:41 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad XXXVII Sesji Rady Gminy
15.12.2010 10:20:33 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr I/7/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku
15.12.2010 10:19:46 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr I/7/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku
15.12.2010 10:17:45 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr I/6/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku
15.12.2010 10:17:02 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr I/6/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku
15.12.2010 10:15:24 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr I/5/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku
15.12.2010 10:13:55 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr I/4/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku
15.12.2010 10:12:56 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr I/4/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku
15.12.2010 09:47:16 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr I/3/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku
15.12.2010 09:45:27 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr I/3/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku
15.12.2010 09:33:44 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr I/2/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku
15.12.2010 09:33:11 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr I/2/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku
15.12.2010 09:31:17 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr I/1/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku
15.12.2010 09:29:35 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr I/1/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku
13.12.2010 12:34:07 Magdalena Malec Dodany załącznik Zawiadomienie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rewitalizacji zbiornika wodnego oraz budowie gminnego centrum rekreacji publicznej z budynkiem stanowiącym zaplecze socjalno-sanitarne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, obiektami małej architektury, drogą dojazdową wraz ze zjazdem publicznym, miejscami postojowymi, w miejscowości Bartłomiejowice, obejmującego działki oznaczone nr 87 i nr 116, położone w obrębie ewidencyjnym Bartłomiejowice, gm. Osięciny”. przewidzianego do realizacji przez Gminę Osięciny
13.12.2010 12:32:53 Magdalena Malec Usunięty załącznik Zawiadomienie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rewitalizacji zbiornika wodnego oraz budowie gminnego centrum rekreacji publicznej z budynkiem stanowiącym zaplecze socjalno-sanitarne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, obiektami małej architektury, drogą dojazdową wraz ze zjazdem publicznym, miejscami postojowymi, w miejscowości Bartłomiejowice, obejmującego działki oznaczone nr 87 i nr 116, położone w obrębie ewidencyjnym Bartłomiejowice, gm. Osięciny”. przewidzianego do realizacji przez Gminę Osięciny
13.12.2010 12:32:41 Magdalena Malec Dodany załącznik Zawiadomienie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rewitalizacji zbiornika wodnego oraz budowie gminnego centrum rekreacji publicznej z budynkiem stanowiącym zaplecze socjalno-sanitarne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, obiektami małej architektury, drogą dojazdową wraz ze zjazdem publicznym, miejscami postojowymi, w miejscowości Bartłomiejowice, obejmującego działki oznaczone nr 87 i nr 116, położone w obrębie ewidencyjnym Bartłomiejowice, gm. Osięciny”. przewidzianego do realizacji przez Gminę Osięciny
13.12.2010 12:31:33 Magdalena Malec Usunięty załącznik Obwieszczenie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rewitalizacji zbiornika wodnego oraz budowie gminnego centrum rekreacji publicznej z budynkiem stanowiącym zaplecze socjalno-sanitarne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, obiektami małej architektury, drogą dojazdową wraz ze zjazdem publicznym, miejscami postojowymi, w miejscowości Bartłomiejowice, obejmującego działki oznaczone nr 87 i nr 116, położone w obrębie ewidencyjnym Bartłomiejowice, gm. Osięciny”. przewidzianego do realizacji przez Gminę Osięciny
13.12.2010 12:30:30 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczenie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rewitalizacji zbiornika wodnego oraz budowie gminnego centrum rekreacji publicznej z budynkiem stanowiącym zaplecze socjalno-sanitarne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, obiektami małej architektury, drogą dojazdową wraz ze zjazdem publicznym, miejscami postojowymi, w miejscowości Bartłomiejowice, obejmującego działki oznaczone nr 87 i nr 116, położone w obrębie ewidencyjnym Bartłomiejowice, gm. Osięciny”. przewidzianego do realizacji przez Gminę Osięciny
13.12.2010 12:30:06 Magdalena Malec Usunięty załącznik Obwieszczenie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rewitalizacji zbiornika wodnego oraz budowie gminnego centrum rekreacji publicznej z budynkiem stanowiącym zaplecze socjalno-sanitarne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, obiektami małej architektury, drogą dojazdową wraz ze zjazdem publicznym, miejscami postojowymi, w miejscowości Bartłomiejowice, obejmującego działki oznaczone nr 87 i nr 116, położone w obrębie ewidencyjnym Bartłomiejowice, gm. Osięciny”. przewidzianego do realizacji przez Gminę Osięciny
13.12.2010 12:29:09 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczenie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rewitalizacji zbiornika wodnego oraz budowie gminnego centrum rekreacji publicznej z budynkiem stanowiącym zaplecze socjalno-sanitarne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, obiektami małej architektury, drogą dojazdową wraz ze zjazdem publicznym, miejscami postojowymi, w miejscowości Bartłomiejowice, obejmującego działki oznaczone nr 87 i nr 116, położone w obrębie ewidencyjnym Bartłomiejowice, gm. Osięciny”. przewidzianego do realizacji przez Gminę Osięciny
13.12.2010 12:27:54 Magdalena Malec Dodany załącznik zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego i wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rewitalizacji zbiornika wodnego oraz budowie gminnego centrum rekreacji publicznej z budynkiem stanowiącym zaplecze socjalno-sanitarne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, obiektami małej architektury, drogą dojazdową wraz ze zjazdem publicznym, miejscami postojowymi, w miejscowości Bartłomiejowice, obejmującego działki oznaczone nr 87 i nr 116, położone w obrębie ewidencyjnym Bartłomiejowice, gm. Osięciny”. przewidzianego do realizacji przez Gminę Osięciny
13.12.2010 12:27:03 Magdalena Malec Usunięty załącznik zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego i wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. z artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rewitalizacji zbiornika wodnego oraz budowie gminnego centrum rekreacji publicznej z budynkiem stanowiącym zaplecze socjalno-sanitarne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, obiektami małej architektury, drogą dojazdową wraz ze zjazdem publicznym, miejscami postojowymi, w miejscowości Bartłomiejowice, obejmującego działki oznaczone nr 87 i nr 116, położone w obrębie ewidencyjnym Bartłomiejowice, gm. Osięciny”. przewidzianego do realizacji przez Gminę Osięciny
13.12.2010 12:27:00 Magdalena Malec Usunięty załącznik Obwieszczenie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rewitalizacji zbiornika wodnego oraz budowie gminnego centrum rekreacji publicznej z budynkiem stanowiącym zaplecze socjalno-sanitarne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, obiektami małej architektury, drogą dojazdową wraz ze zjazdem publicznym, miejscami postojowymi, w miejscowości Bartłomiejowice, obejmującego działki oznaczone nr 87 i nr 116, położone w obrębie ewidencyjnym Bartłomiejowice, gm. Osięciny”. przewidzianego do realizacji przez Gminę Osięciny
13.12.2010 12:20:39 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczenie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rewitalizacji zbiornika wodnego oraz budowie gminnego centrum rekreacji publicznej z budynkiem stanowiącym zaplecze socjalno-sanitarne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, obiektami małej architektury, drogą dojazdową wraz ze zjazdem publicznym, miejscami postojowymi, w miejscowości Bartłomiejowice, obejmującego działki oznaczone nr 87 i nr 116, położone w obrębie ewidencyjnym Bartłomiejowice, gm. Osięciny”. przewidzianego do realizacji przez Gminę Osięciny
13.12.2010 12:19:24 Magdalena Malec Usunięty załącznik obwieszczenie o umieszczeniu paku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w publicznie dostępnym wykazie danych z artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rewitalizacji zbiornika wodnego oraz budowie gminnego centrum rekreacji publicznej z budynkiem stanowiącym zaplecze socjalno-sanitarne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, obiektami małej architektury, drogą dojazdową wraz ze zjazdem publicznym, miejscami postojowymi, w miejscowości Bartłomiejowice, obejmującego działki oznaczone nr 87 i nr 116, położone w obrębie ewidencyjnym Bartłomiejowice, gm. Osięciny”. przewidzianego do realizacji przez Gminę Osięciny
13.12.2010 12:18:03 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o umieszczeniu paku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w publicznie dostępnym wykazie danych do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rewitalizacji zbiornika wodnego oraz budowie gminnego centrum rekreacji publicznej z budynkiem stanowiącym zaplecze socjalno-sanitarne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, obiektami małej architektury, drogą dojazdową wraz ze zjazdem publicznym, miejscami postojowymi, w miejscowości Bartłomiejowice, obejmującego działki oznaczone nr 87 i nr 116, położone w obrębie ewidencyjnym Bartłomiejowice, gm. Osięciny”. przewidzianego do realizacji przez Gminę Osięciny
13.12.2010 12:16:46 Magdalena Malec Dodany załącznik zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego i wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rewitalizacji zbiornika wodnego oraz budowie gminnego centrum rekreacji publicznej z budynkiem stanowiącym zaplecze socjalno-sanitarne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, obiektami małej architektury, drogą dojazdową wraz ze zjazdem publicznym, miejscami postojowymi, w miejscowości Bartłomiejowice, obejmującego działki oznaczone nr 87 i nr 116, położone w obrębie ewidencyjnym Bartłomiejowice, gm. Osięciny”. przewidzianego do realizacji przez Gminę Osięciny
13.12.2010 12:10:22 Magdalena Malec Usunięty załącznik zawiadomienie o zakończeniu postpowania dowodowego i wydaniu dstępującego od oczeny oddziaływania na środowisko z artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rewitalizacji zbiornika wodnego oraz budowie gminnego centrum rekreacji publicznej z budynkiem stanowiącym zaplecze socjalno-sanitarne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, obiektami małej architektury, drogą dojazdową wraz ze zjazdem publicznym, miejscami postojowymi, w miejscowości Bartłomiejowice, obejmującego działki oznaczone nr 87 i nr 116, położone w obrębie ewidencyjnym Bartłomiejowice, gm. Osięciny”. przewidzianego do realizacji przez Gminę Osięciny
13.12.2010 12:09:39 Magdalena Malec Dodany załącznik zawiadomienie o zakończeniu postpowania dowodowego i wydaniu dstępującego od oczeny oddziaływania na środowisko do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rewitalizacji zbiornika wodnego oraz budowie gminnego centrum rekreacji publicznej z budynkiem stanowiącym zaplecze socjalno-sanitarne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, obiektami małej architektury, drogą dojazdową wraz ze zjazdem publicznym, miejscami postojowymi, w miejscowości Bartłomiejowice, obejmującego działki oznaczone nr 87 i nr 116, położone w obrębie ewidencyjnym Bartłomiejowice, gm. Osięciny”. przewidzianego do realizacji przez Gminę Osięciny
01.12.2010 11:11:20 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
01.12.2010 08:39:47 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowień i zakończeniu postępowania dowodowego
19.11.2010 11:58:11 Magdalena Malec Dodany załącznik zawiadomienie o wszczęciu postępowania do artykułu Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej numer 267, relacji Ujma Duża - piotrków Kujawski
19.11.2010 11:57:42 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej numer 267, relacji Ujma Duża - piotrków Kujawski
19.11.2010 11:57:35 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej numer 267, relacji Ujma Duża - piotrków Kujawski
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI