1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
27.05.2011 09:12:40 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VII/42/2011 z dnia 20 maja 2011 roku
27.05.2011 09:12:05 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/42/2011 z dnia 20 maja 2011 roku
27.05.2011 09:10:27 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VII/41/2011 z dnia 20 maja 2011 roku
27.05.2011 09:09:57 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/41/2011 z dnia 20 maja 2011 roku
27.05.2011 09:08:03 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VII/40/2011 z dnia 20 maja 2011 roku
27.05.2011 09:07:15 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VII/40/2011 z dnia 20 maja 2011 roku
26.05.2011 14:19:58 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wynik przetargu do artykułu Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż autobusu
24.05.2011 11:56:55 Monika Fabisiak Edytowano artykuł Przetarg nieograniczony: przebudowa drogi gminnej nr 180222 C Zagajewice-Konary, km 0+610-1+610
24.05.2011 10:54:04 Monika Fabisiak Dodany załącznik Mapki do artykułu Przetarg nieograniczony: przebudowa drogi gminnej nr 180222 C Zagajewice-Konary, km 0+610-1+610
24.05.2011 10:41:23 Monika Fabisiak Dodany załącznik Specyfikacja techniczna 7 do artykułu Przetarg nieograniczony: przebudowa drogi gminnej nr 180222 C Zagajewice-Konary, km 0+610-1+610
24.05.2011 10:41:00 Monika Fabisiak Dodany załącznik Specyfikacja techniczna 6 do artykułu Przetarg nieograniczony: przebudowa drogi gminnej nr 180222 C Zagajewice-Konary, km 0+610-1+610
24.05.2011 10:40:39 Monika Fabisiak Dodany załącznik Specyfikacja techniczna 5 do artykułu Przetarg nieograniczony: przebudowa drogi gminnej nr 180222 C Zagajewice-Konary, km 0+610-1+610
24.05.2011 10:40:19 Monika Fabisiak Dodany załącznik Specyfikacja techniczna 4 do artykułu Przetarg nieograniczony: przebudowa drogi gminnej nr 180222 C Zagajewice-Konary, km 0+610-1+610
24.05.2011 10:39:55 Monika Fabisiak Dodany załącznik Specyfikacja techniczna 3 do artykułu Przetarg nieograniczony: przebudowa drogi gminnej nr 180222 C Zagajewice-Konary, km 0+610-1+610
24.05.2011 10:39:32 Monika Fabisiak Dodany załącznik Specyfikacja techniczna 2 do artykułu Przetarg nieograniczony: przebudowa drogi gminnej nr 180222 C Zagajewice-Konary, km 0+610-1+610
24.05.2011 10:39:07 Monika Fabisiak Dodany załącznik Specyfikacja techniczna1 do artykułu Przetarg nieograniczony: przebudowa drogi gminnej nr 180222 C Zagajewice-Konary, km 0+610-1+610
24.05.2011 10:37:10 Monika Fabisiak Dodany załącznik Pzredmiar robót do artykułu Przetarg nieograniczony: przebudowa drogi gminnej nr 180222 C Zagajewice-Konary, km 0+610-1+610
24.05.2011 10:36:53 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja techniczna 2 do artykułu Przetarg nieograniczony: przebudowa drogi gminnej nr 180222 C Zagajewice-Konary, km 0+610-1+610
24.05.2011 10:36:33 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja techniczna 1 do artykułu Przetarg nieograniczony: przebudowa drogi gminnej nr 180222 C Zagajewice-Konary, km 0+610-1+610
24.05.2011 10:35:50 Monika Fabisiak Dodany załącznik kosztorys ofertowy do artykułu Przetarg nieograniczony: przebudowa drogi gminnej nr 180222 C Zagajewice-Konary, km 0+610-1+610
24.05.2011 10:35:32 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie osoby fizycznej do artykułu Przetarg nieograniczony: przebudowa drogi gminnej nr 180222 C Zagajewice-Konary, km 0+610-1+610
24.05.2011 10:34:59 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie dot. uprawnień do artykułu Przetarg nieograniczony: przebudowa drogi gminnej nr 180222 C Zagajewice-Konary, km 0+610-1+610
24.05.2011 10:34:30 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony: przebudowa drogi gminnej nr 180222 C Zagajewice-Konary, km 0+610-1+610
24.05.2011 10:34:17 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz robót do artykułu Przetarg nieograniczony: przebudowa drogi gminnej nr 180222 C Zagajewice-Konary, km 0+610-1+610
24.05.2011 10:33:55 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony: przebudowa drogi gminnej nr 180222 C Zagajewice-Konary, km 0+610-1+610
24.05.2011 10:33:40 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony: przebudowa drogi gminnej nr 180222 C Zagajewice-Konary, km 0+610-1+610
24.05.2011 10:32:02 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony: przebudowa drogi gminnej nr 180222 C Zagajewice-Konary, km 0+610-1+610
24.05.2011 10:31:23 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony: przebudowa drogi gminnej nr 180222 C Zagajewice-Konary, km 0+610-1+610
24.05.2011 10:30:25 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony: przebudowa drogi gminnej nr 180222 C Zagajewice-Konary, km 0+610-1+610
24.05.2011 10:21:53 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczony: przebudowa drogi gminnej nr 180222 C Zagajewice-Konary, km 0+610-1+610
24.05.2011 10:21:14 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony: przebudowa drogi gminnej nr 180222 C Zagajewice-Konary, km 0+610-1+610
24.05.2011 07:30:09 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 48/2011 z dnia 12 maja 2011 roku
19.05.2011 07:03:27 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad VI Sesji Rady Gminy
18.05.2011 14:13:17 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad IV Sesji Rady Gminy
18.05.2011 13:59:16 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad V Sesji Rady Gminy
18.05.2011 13:58:36 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad VI Sesji Rady Gminy
18.05.2011 13:58:16 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad V Sesji Rady Gminy
18.05.2011 13:57:58 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad IV Sesji Rady Gminy
18.05.2011 13:39:22 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 53/2011 z dnia 16 maja 2011 roku
18.05.2011 13:38:54 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 53/2011 z dnia 16 maja 2011 roku
18.05.2011 13:36:50 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 52/2011 z dnia 16 maja 2011 roku
18.05.2011 13:35:52 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 52/2011 z dnia 16 maja 2011 roku
18.05.2011 13:31:31 Magdalena Malec Usunięto artykuł Zarządzenie Nr 51/2011 z dnia 16 maja 2011 roku z kategorii Zarządzenia Wójta
18.05.2011 13:30:43 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu
18.05.2011 13:30:10 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
18.05.2011 13:28:14 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 51/2011 z dnia 16 maja 2011 roku
18.05.2011 13:25:27 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 51/2011 z dnia 16 maja 2011 roku
18.05.2011 13:23:57 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 50/2011 z dnia 13 maja 2011 roku
18.05.2011 13:23:27 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 50/2011 z dnia 13 maja 2011 roku
18.05.2011 13:19:52 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 49/2011 z dnia 13 maja 2011 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI