1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
Data Redaktor Zmiana
25.06.2010 12:42:34 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Jerzy Marian Szmidt
24.06.2010 10:16:06 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIV/232/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku
23.06.2010 14:03:36 Magdalena Malec Dodany załącznik zawiadomienie o wszczęciu postępowania do artykułu postępowanie w sprawie wydania decyzji zezwalającej na wyciecie 2 sztuk robinii akacjowej i 1 sztuki jarzębiny, rosn. w pasie drogi powiatowej numer 2629 C relacji Wysocin-Osięciny
23.06.2010 13:59:39 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł postępowanie w sprawie wydania decyzji zezwalającej na wyciecie 2 sztuk robinii akacjowej i 1 sztuki jarzębiny, rosn. w pasie drogi powiatowej numer 2629 C relacji Wysocin-Osięciny
22.06.2010 14:47:32 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowych usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego „Czas na zmiany“
18.06.2010 14:32:41 Monika Fabisiak Dodany załącznik Kosztorys ofertowy do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja stadionu sportowego w Osięcinach
18.06.2010 14:19:51 Monika Fabisiak Dodany załącznik Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja stadionu sportowego w Osięcinach
18.06.2010 14:16:49 Monika Fabisiak Dodany załącznik Zagospodarowanie do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja stadionu sportowego w Osięcinach
18.06.2010 14:15:27 Monika Fabisiak Dodany załącznik Część rysunkowa-trybuny odkryte do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja stadionu sportowego w Osięcinach
18.06.2010 14:14:46 Monika Fabisiak Dodany załącznik Część rysunkowa-trybuny kryte do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja stadionu sportowego w Osięcinach
18.06.2010 14:13:41 Monika Fabisiak Dodany załącznik Część rysunkowa-instalacje elektryczne do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja stadionu sportowego w Osięcinach
18.06.2010 14:12:39 Monika Fabisiak Dodany załącznik Część rysunkowa-instalacje wod-kan i co do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja stadionu sportowego w Osięcinach
18.06.2010 14:10:28 Monika Fabisiak Usunięty załącznik Część rysunkowa-instalacje elektryczne z artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja stadionu sportowego w Osięcinach
18.06.2010 14:10:09 Monika Fabisiak Dodany załącznik Część rysunkowa-instalacje elektryczne do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja stadionu sportowego w Osięcinach
18.06.2010 14:08:58 Monika Fabisiak Dodany załącznik Część rysunkowa-budynek sanitarny do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja stadionu sportowego w Osięcinach
18.06.2010 14:08:14 Monika Fabisiak Dodany załącznik Część rysunkowa-budynek socjalny do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja stadionu sportowego w Osięcinach
18.06.2010 14:01:35 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja tech.-część wodno-kan i co do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja stadionu sportowego w Osięcinach
18.06.2010 14:00:55 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja tech.-część elektryczna do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja stadionu sportowego w Osięcinach
18.06.2010 14:00:03 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja tech.-część budowlana do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja stadionu sportowego w Osięcinach
18.06.2010 13:51:51 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie osoby fizycznej do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja stadionu sportowego w Osięcinach
18.06.2010 13:51:05 Monika Fabisiak Dodany załącznik Siwz do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja stadionu sportowego w Osięcinach
18.06.2010 13:49:02 Monika Fabisiak Dodany załącznik kosztorys ofertowy i przedmiar-wykonanie elewacji i remont budynku sanitarnego do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja stadionu sportowego w Osięcinach
18.06.2010 13:48:06 Monika Fabisiak Dodany załącznik kosztorys ofertowy i przedmiar-remont i rozbudowa budynku socjalnego do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja stadionu sportowego w Osięcinach
18.06.2010 13:46:36 Monika Fabisiak Dodany załącznik kosztorys ofertowy i przedmiar-trybuny odkryte do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja stadionu sportowego w Osięcinach
18.06.2010 13:45:36 Monika Fabisiak Dodany załącznik kosztorys ofertowy i przedmiar -trybuny kryte do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja stadionu sportowego w Osięcinach
18.06.2010 13:27:33 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja stadionu sportowego w Osięcinach
18.06.2010 13:26:27 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz robót do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja stadionu sportowego w Osięcinach
18.06.2010 13:24:24 Monika Fabisiak Dodany załącznik Projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja stadionu sportowego w Osięcinach
18.06.2010 13:23:55 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie o braku podstaw do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja stadionu sportowego w Osięcinach
18.06.2010 13:20:01 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja stadionu sportowego w Osięcinach
18.06.2010 13:18:22 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oferta przetargowa do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja stadionu sportowego w Osięcinach
18.06.2010 13:17:52 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja stadionu sportowego w Osięcinach
18.06.2010 13:16:50 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja stadionu sportowego w Osięcinach
16.06.2010 14:32:40 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o umieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarynkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:Budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Malinowej w miejscowości Osięciny – II etap, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie Nr:ulica Malinowa - 359/26; 359/27; 359/28; 359/29; 359/30; 359/32; 359/33; 359/34; 359/35; 359/36; 359/31; 359/13 – budowa wodociągu wraz z przyłączami przewidzianego do realizacji przez Gminę Osięciny
16.06.2010 14:32:02 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wszczęciu postępowania do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarynkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:Budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Malinowej w miejscowości Osięciny – II etap, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie Nr:ulica Malinowa - 359/26; 359/27; 359/28; 359/29; 359/30; 359/32; 359/33; 359/34; 359/35; 359/36; 359/31; 359/13 – budowa wodociągu wraz z przyłączami przewidzianego do realizacji przez Gminę Osięciny
16.06.2010 14:31:23 Magdalena Malec Usunięty załącznik obwieszczenie o wszczęciu postępowania z artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarynkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:Budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Malinowej w miejscowości Osięciny – II etap, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie Nr:ulica Malinowa - 359/26; 359/27; 359/28; 359/29; 359/30; 359/32; 359/33; 359/34; 359/35; 359/36; 359/31; 359/13 – budowa wodociągu wraz z przyłączami przewidzianego do realizacji przez Gminę Osięciny
16.06.2010 14:31:10 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wszczęciu postępowania do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarynkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:Budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Malinowej w miejscowości Osięciny – II etap, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie Nr:ulica Malinowa - 359/26; 359/27; 359/28; 359/29; 359/30; 359/32; 359/33; 359/34; 359/35; 359/36; 359/31; 359/13 – budowa wodociągu wraz z przyłączami przewidzianego do realizacji przez Gminę Osięciny
16.06.2010 14:30:38 Magdalena Malec Dodany załącznik zawiadomienie o wsczęciu postępowania do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarynkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:Budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Malinowej w miejscowości Osięciny – II etap, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie Nr:ulica Malinowa - 359/26; 359/27; 359/28; 359/29; 359/30; 359/32; 359/33; 359/34; 359/35; 359/36; 359/31; 359/13 – budowa wodociągu wraz z przyłączami przewidzianego do realizacji przez Gminę Osięciny
16.06.2010 14:29:44 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarynkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:Budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Malinowej w miejscowości Osięciny – II etap, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie Nr:ulica Malinowa - 359/26; 359/27; 359/28; 359/29; 359/30; 359/32; 359/33; 359/34; 359/35; 359/36; 359/31; 359/13 – budowa wodociągu wraz z przyłączami przewidzianego do realizacji przez Gminę Osięciny
16.06.2010 12:41:27 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowych usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego „Czas na zmiany“
15.06.2010 13:21:15 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
15.06.2010 12:52:31 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowień i zakończeniu postępowania dowodowego
10.06.2010 14:28:00 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wynik przetargu do artykułu Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego o pow. 195 m2, położonego w Osiecinach przy Placu Bohaterów Powstania Warszawy
09.06.2010 14:02:43 Monika Fabisiak Dodany załącznik Pytania i wyjasnienia do artykułu Przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowych usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego „Czas na zmiany“
07.06.2010 15:25:58 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowych usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego „Czas na zmiany“
07.06.2010 15:23:33 Monika Fabisiak Edytowano artykuł Przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowych usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego „Czas na zmiany“
07.06.2010 15:20:13 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowych usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego „Czas na zmiany“
07.06.2010 14:42:47 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wyjaśnienia siwz, zmiana siwz do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 na wykonanie zadania pod nazwą: Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bełszewo, gm. Osięciny
07.06.2010 14:42:08 Monika Fabisiak Usunięty załącznik Wyjasnienia siwz z artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 na wykonanie zadania pod nazwą: Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bełszewo, gm. Osięciny
07.06.2010 14:41:06 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wyjasnienia siwz do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kościelna Wieś, gm. Osięciny
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI