1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Data Redaktor Zmiana
05.08.2010 13:14:03 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 193.000,00 euro na Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2010/2011
05.08.2010 13:12:46 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 193.000,00 euro na Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2010/2011
05.08.2010 13:07:28 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oferta przetargowa do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 193.000,00 euro na Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2010/2011
05.08.2010 13:06:47 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 193.000,00 euro na Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2010/2011
05.08.2010 13:04:44 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 193.000,00 euro na Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2010/2011
05.08.2010 13:02:27 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony poniżej 193.000,00 euro na Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2010/2011
04.08.2010 12:16:31 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.08.2010 12:11:58 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.08.2010 08:22:52 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowień i zakończeniu postępowania dowodowego
30.07.2010 13:43:55 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja stadionu sportowego w Osięcinach
30.07.2010 12:12:52 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
30.07.2010 12:06:34 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
23.07.2010 09:27:31 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja stadionu sportowego w Osięcinach
21.07.2010 11:52:44 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Andrzej Lewandowski
21.07.2010 11:50:15 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Edward Sołtysiak
21.07.2010 11:46:02 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Mieczysław Koziński
21.07.2010 11:19:16 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Jacek Grzegórski
20.07.2010 13:56:11 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o umieszczeniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w publicznie dostępnym wykazie danych do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: Zmianie sposobu użytkowania budynku inwentarskiego na budynek mieszkalnyz częścią usługową, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 229/14 położonej
20.07.2010 13:55:26 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: Zmianie sposobu użytkowania budynku inwentarskiego na budynek mieszkalnyz częścią usługową, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 229/14 położonej
20.07.2010 13:54:43 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o umieszczeniu Postanowienia Wójta Gminy Osięciny w publicznie dostępnym wykazie danych do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: Zmianie sposobu użytkowania budynku inwentarskiego na budynek mieszkalnyz częścią usługową, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 229/14 położonej
20.07.2010 13:53:44 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Wójta Gminy Osięciny o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: Zmianie sposobu użytkowania budynku inwentarskiego na budynek mieszkalnyz częścią usługową, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 229/14 położonej
20.07.2010 12:43:57 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu
20.07.2010 11:30:35 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Aneta Jędrzejczak
20.07.2010 11:16:44 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.00 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja stadionu sportowego poprzez budowę parkingu dla samochodów osobowych w miejscowości Osięciny
16.07.2010 09:21:45 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.00 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Konary, gm. Osięciny
16.07.2010 09:19:13 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Zenon Paliwoda
16.07.2010 09:16:27 Magdalena Malec Dodany załącznik ośwaidczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Jerzy Mirosław Patyk<br />
16.07.2010 09:14:15 Magdalena Malec Dodany załącznik ośwaidczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Ryszard Andrzej Błaszczyk
16.07.2010 09:12:09 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Krystyna Grzegórska
16.07.2010 09:05:03 Magdalena Malec Dodany załącznik ośwaidczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Janusz Rolewski
16.07.2010 09:02:06 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Piotr Cybulski
16.07.2010 09:00:09 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Jerzy Marian Szmidt
16.07.2010 08:07:10 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Anna Ochocińska (Stelęgowska)
16.07.2010 07:58:23 Magdalena Malec Dodany załącznik ośwaidczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Renata Zdzichowska
15.07.2010 13:31:05 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majakowe za 2009 rok do artykułu Aldona Henryka Kurant
15.07.2010 13:19:24 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Danuta Nowacka
15.07.2010 13:15:28 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu
15.07.2010 13:12:34 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Iwona Anna Sikorska
15.07.2010 13:08:11 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu
15.07.2010 13:05:16 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Andrzej Jan Polaszek
15.07.2010 12:45:01 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Halina Izabela Urbańska
15.07.2010 12:37:53 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Jolanta Agnieszka Smętek
15.07.2010 12:35:35 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Piotr Paweł Zieliński
15.07.2010 12:32:21 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Wiesława Bożena Klajn
15.07.2010 12:28:14 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Monika Rosińska (Trzcińska)
15.07.2010 12:23:27 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Renata Ładzińska
15.07.2010 12:20:00 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Jerzy Izydorski
15.07.2010 12:14:02 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Romuald Trzeciak
15.07.2010 12:10:10 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Małgorzata Linowiecka (Nenczak)
15.07.2010 12:07:20 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Monika Fabisiak
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI