1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226
Data Redaktor Zmiana
15.04.2010 14:03:55 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXII/219/2010 z dnia 31 marca 2010 roku
15.04.2010 14:00:09 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXII/219/2010 z dnia 31 marca 2010 roku
15.04.2010 13:52:04 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXII/218/2010 z dnia 31 marca 2010 roku
15.04.2010 13:50:24 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXII/218/2010 z dnia 31 marca 2010 roku
15.04.2010 13:47:59 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXII/217/2010 z dnia 31 marca 2010 roku
15.04.2010 13:45:00 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXII/217/2010 z dnia 31 marca 2010 roku
15.04.2010 13:41:51 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXII/216/2010 z dnia 31 marca 2010 roku
15.04.2010 13:40:48 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXII/216/2010 z dnia 31 marca 2010 roku
15.04.2010 13:36:50 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXII/216/2010 z dnia 31 marca 2010 roku
15.04.2010 13:35:11 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXII/216/2010 z dnia 31 marca 2010 roku
15.04.2010 13:30:35 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXII/216/2010 z dnia 31 marca 2010 roku
13.04.2010 14:49:39 Magdalena Malec Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie jednego kurnika dla produkcji drobiu – brojlerów, o powierzchni produkcyjnej 2057 m2 i 34969 stanowiskach (94,15 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą, we wsi Borucin Kolonia, na działce nr 144/1- obręb Borucin, Gm. Osięciny.
13.04.2010 14:47:44 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczenie o umieszczeniu decyzji w publicznie dostępnym wykazie danych do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie jednego kurnika dla produkcji drobiu – brojlerów, o powierzchni produkcyjnej 2057 m2 i 34969 stanowiskach (94,15 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą, we wsi Borucin Kolonia, na działce nr 144/1- obręb Borucin, Gm. Osięciny.
13.04.2010 14:47:09 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczenie o wydaniu decyzji do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie jednego kurnika dla produkcji drobiu – brojlerów, o powierzchni produkcyjnej 2057 m2 i 34969 stanowiskach (94,15 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą, we wsi Borucin Kolonia, na działce nr 144/1- obręb Borucin, Gm. Osięciny.
13.04.2010 14:46:48 Magdalena Malec Usunięty załącznik Obwieszczenie o wydaniu decyzji z artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie jednego kurnika dla produkcji drobiu – brojlerów, o powierzchni produkcyjnej 2057 m2 i 34969 stanowiskach (94,15 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą, we wsi Borucin Kolonia, na działce nr 144/1- obręb Borucin, Gm. Osięciny.
13.04.2010 14:46:29 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczenie o wydaniu decyzji do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie jednego kurnika dla produkcji drobiu – brojlerów, o powierzchni produkcyjnej 2057 m2 i 34969 stanowiskach (94,15 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą, we wsi Borucin Kolonia, na działce nr 144/1- obręb Borucin, Gm. Osięciny.
13.04.2010 14:44:06 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczenie o umieszczeniu decyzji w publicznie dostępnym wykazie danych do artykułu Postępowanie w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000 kW, wysokości wieży do 75 m, średnicy wirnika do 60 m, wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej, zamiast istniejących trzech siłowni wiatrowych typu VESTAS V 25, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 89/1, położonej w miejscowości Szalonki, obręb Szalonki, gmina Osięciny, powiat radziejowski.
13.04.2010 14:43:22 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczenie o wydaniu decyzji do artykułu Postępowanie w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000 kW, wysokości wieży do 75 m, średnicy wirnika do 60 m, wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej, zamiast istniejących trzech siłowni wiatrowych typu VESTAS V 25, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 89/1, położonej w miejscowości Szalonki, obręb Szalonki, gmina Osięciny, powiat radziejowski.
13.04.2010 14:32:37 Magdalena Malec Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie jednego kurnika dla produkcji drobiu – brojlerów, o powierzchni produkcyjnej 2057 m2 i 34969 stanowiskach (94,15 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą, we wsi Borucin Kolonia, na działce nr 144/1- obręb Borucin, Gm. Osięciny.
13.04.2010 14:31:00 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o umieszczeniu postanowienia w publicznie dostępnym wykazie nanych do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie jednego kurnika dla produkcji drobiu – brojlerów, o powierzchni produkcyjnej 2057 m2 i 34969 stanowiskach (94,15 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą, we wsi Borucin Kolonia, na działce nr 144/1- obręb Borucin, Gm. Osięciny.
13.04.2010 14:30:18 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o braku oceny oddziaływania na środowisko do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie jednego kurnika dla produkcji drobiu – brojlerów, o powierzchni produkcyjnej 2057 m2 i 34969 stanowiskach (94,15 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą, we wsi Borucin Kolonia, na działce nr 144/1- obręb Borucin, Gm. Osięciny.
08.04.2010 11:10:46 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro na zadanie pod nazwą: Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,890 km.
08.04.2010 11:09:15 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro
07.04.2010 11:02:03 Magdalena Malec Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000 kW, wysokości wieży do 75 m, średnicy wirnika do 60 m, wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej, zamiast istniejących trzech siłowni wiatrowych typu VESTAS V 25, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 89/1, położonej w miejscowości Szalonki, obręb Szalonki, gmina Osięciny, powiat radziejowski.
07.04.2010 11:00:28 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczenie o wszczęciu postępowania do artykułu Postępowanie w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000 kW, wysokości wieży do 75 m, średnicy wirnika do 60 m, wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej, zamiast istniejących trzech siłowni wiatrowych typu VESTAS V 25, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 89/1, położonej w miejscowości Szalonki, obręb Szalonki, gmina Osięciny, powiat radziejowski.
07.04.2010 10:59:49 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczenie o umieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych do artykułu Postępowanie w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000 kW, wysokości wieży do 75 m, średnicy wirnika do 60 m, wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej, zamiast istniejących trzech siłowni wiatrowych typu VESTAS V 25, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 89/1, położonej w miejscowości Szalonki, obręb Szalonki, gmina Osięciny, powiat radziejowski.
07.04.2010 10:57:05 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000 kW, wysokości wieży do 75 m, średnicy wirnika do 60 m, wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej, zamiast istniejących trzech siłowni wiatrowych typu VESTAS V 25, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 89/1, położonej w miejscowości Szalonki, obręb Szalonki, gmina Osięciny, powiat radziejowski.
07.04.2010 10:56:50 Magdalena Malec Usunięto artykuł Postępowanie w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000 kW, wysokości wieży do 75 m, średnicy wirnika do 6
07.04.2010 10:52:13 Magdalena Malec Edytowano artykuł
07.04.2010 10:50:55 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczenie o wszczęciu postępowania do artykułu
07.04.2010 10:50:13 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o umieszczeniu wniosku w publicznie gostępnym wykazie danych do artykułu
07.04.2010 10:47:58 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
07.04.2010 10:46:27 Magdalena Malec Usunięto artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsiewzięcia polegajacego na Budowie jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000 kW, wysokości wieży do 75 m, średnicy wirnika do 60 m, wraz z urządzeniami do pr
07.04.2010 10:42:47 Magdalena Malec Edytowano artykuł
07.04.2010 10:41:23 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu
07.04.2010 10:07:38 Magdalena Malec Edytowano artykuł
07.04.2010 10:02:10 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Osieciny o umieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych do artykułu
07.04.2010 09:58:47 Magdalena Malec Edytowano artykuł
07.04.2010 09:58:13 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
01.04.2010 11:04:06 Magdalena Malec Edytowano artykuł Program
01.04.2010 10:59:41 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Program
01.04.2010 10:52:36 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Program
30.03.2010 08:32:17 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania
30.03.2010 08:32:16 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania
29.03.2010 12:49:04 Magdalena Malec Edytowano artykuł postepowanie w sprawie wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie dwóch kurników do produkcji blojlerow - o powierzchni produkcyjnej łącznej 4 320 m2 i 73 440 stanowiskach wraz z niezbędną infrastrukturą, w miejscowosci Borucin, na dzialce nr 164/1 i 164/3 - obręb Borucin, bm. Osieciny
29.03.2010 12:47:24 Magdalena Malec Edytowano artykuł postepowanie w sprawie wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie dwóch kurników do produkcji blojlerow - o powierzchni produkcyjnej łącznej 4 320 m2 i 73 440 stanowiskach wraz z niezbędną infrastrukturą, w miejscowosci Borucin, na dzialce nr 164/1 i 164/3 - obręb Borucin, bm. Osieciny
29.03.2010 12:45:08 Magdalena Malec Dodany załącznik ogłoszenie Wójta Gminy Osięciny o umieszczeniu w Publicznie dostępnym wykazie danych do artykułu postepowanie w sprawie wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie dwóch kurników do produkcji blojlerow - o powierzchni produkcyjnej łącznej 4 320 m2 i 73 440 stanowiskach wraz z niezbędną infrastrukturą, w miejscowosci Borucin, na dzialce nr 164/1 i 164/3 - obręb Borucin, bm. Osieciny
29.03.2010 12:25:26 Magdalena Malec Edytowano artykuł postepowanie w sprawie wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie dwóch kurników do produkcji blojlerow - o powierzchni produkcyjnej łącznej 4 320 m2 i 73 440 stanowiskach wraz z niezbędną infrastrukturą, w miejscowosci Borucin, na dzialce nr 164/1 i 164/3 - obręb Borucin, bm. Osieciny
29.03.2010 12:24:36 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wydaniu decyzji do artykułu postepowanie w sprawie wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie dwóch kurników do produkcji blojlerow - o powierzchni produkcyjnej łącznej 4 320 m2 i 73 440 stanowiskach wraz z niezbędną infrastrukturą, w miejscowosci Borucin, na dzialce nr 164/1 i 164/3 - obręb Borucin, bm. Osieciny
29.03.2010 11:20:56 Magdalena Malec Dodany załącznik zawiadomienie o rozprawie administracyjnej do artykułu postepowanie w sprawie wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie dwóch kurników do produkcji blojlerow - o powierzchni produkcyjnej łącznej 4 320 m2 i 73 440 stanowiskach wraz z niezbędną infrastrukturą, w miejscowosci Borucin, na dzialce nr 164/1 i 164/3 - obręb Borucin, bm. Osieciny
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI