1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206
Data Redaktor Zmiana
10.08.2009 12:56:19 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 254/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku
10.08.2009 12:55:52 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 254/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku
10.08.2009 12:54:34 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 253/2009 z dnia 29 czerwca 2009 roku
10.08.2009 12:52:26 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 253/2009 z dnia 29 czerwca 2009 roku
10.08.2009 12:51:18 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 252/2009 z dnia 29 czerwca 2009 roku
10.08.2009 12:48:41 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 252/2009 z dnia 29 czerwca 2009 roku
07.08.2009 15:12:59 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 251/2009 z dnia 23 czerwca 2009 roku
07.08.2009 15:12:22 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 251/2009 z dnia 23 czerwca 2009 roku
07.08.2009 15:10:52 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 250/2009 z dnia 16 czerwca 2009 roku
07.08.2009 15:06:27 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 250/2009 z dnia 16 czerwca 2009 roku
07.08.2009 15:05:04 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 249/2009 z dnia 16 czerwca 2009 roku
07.08.2009 15:03:44 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 249/2009 z dnia 16 czerwca 2009 roku
07.08.2009 15:02:43 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 248/2009 z dnia 12 czerwca 2009 roku
07.08.2009 15:02:17 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 248/2009 z dnia 12 czerwca 2009 roku
07.08.2009 14:58:59 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 247/2009 z dnia 12 czerwca 2009 roku
07.08.2009 14:58:27 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 247/2009 z dnia 12 czerwca 2009 roku
07.08.2009 14:56:54 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 246/2009 z dnia 12 czerwca 2009 roku
07.08.2009 14:56:31 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 246/2009 z dnia 12 czerwca 2009 roku
07.08.2009 14:55:23 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 245/2009 z dnia 5 czerwca 2009 roku
07.08.2009 14:53:19 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 245/2009 z dnia 5 czerwca 2009 roku
07.08.2009 14:52:17 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 244/2009 z dnia 5 maja 2009 roku
07.08.2009 14:51:48 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 244/2009 z dnia 5 maja 2009 roku
07.08.2009 14:49:49 Magdalena Malec Dodany załącznik kart A, B i E do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na na budowie stacji paliw i tankowania gazu LPG, automyjni 2 stanowiskowej, wiaty na dystrybutory o pow. 50 m2, parkingu dla samochodów ciężarowych oraz na budowie budynku gospodarczo – socjalnego przy ulicy Leśnej oraz Jarmarcznej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 360/9,360/8,360/13,360/12,360/2
07.08.2009 14:49:48 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 243/2009 z dnia 5 czerwca 2009 roku
07.08.2009 14:49:25 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na na budowie stacji paliw i tankowania gazu LPG, automyjni 2 stanowiskowej, wiaty na dystrybutory o pow. 50 m2, parkingu dla samochodów ciężarowych oraz na budowie budynku gospodarczo – socjalnego przy ulicy Leśnej oraz Jarmarcznej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 360/9,360/8,360/13,360/12,360/2
07.08.2009 14:49:12 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 243/2009 z dnia 5 czerwca 2009 roku
07.08.2009 14:47:17 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 242/2009 z dnia 28 maja 2009 roku
07.08.2009 14:46:28 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 242/2009 z dnia 28 maja 2009 roku
07.08.2009 14:44:55 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 241/2009 z dnia 28 maja 2009 roku
07.08.2009 14:44:22 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 241/2009 z dnia 28 maja 2009 roku
07.08.2009 14:41:56 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 240/2009 z dnia 27 maja 2009 roku
07.08.2009 14:41:29 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 240/2009 z dnia 27 maja 2009 roku
07.08.2009 14:40:09 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 239/2009 z dnia 27 maja 2009 roku
07.08.2009 14:39:42 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 239/2009 z dnia 27 maja 2009 roku
07.08.2009 14:38:42 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 238/2009 z dnia 27 maja 2009 roku
07.08.2009 14:38:07 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 238/2009 z dnia 27 maja 2009 roku
07.08.2009 14:34:20 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 237/2009 z dnia 22 maja 2009 roku
07.08.2009 14:33:50 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 237/2009 z dnia 22 maja 2009 roku
07.08.2009 14:31:24 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 236/2009 z dnia 20 maja 2009 roku
07.08.2009 14:29:04 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 236/2009 z dnia 20 maja 2009 roku
07.08.2009 14:27:14 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody n arealizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osięciny na działce oznaczonej geodezyjnie nr 588/1
07.08.2009 14:26:45 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody n arealizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osięciny na działce oznaczonej geodezyjnie nr 588/1
07.08.2009 14:18:56 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowycyh uwarunkowaniach zgodyna realizacje przedsięwzięcia polegającego na na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latkowo o średnicy rur 200 mm PCW o łącznej długości 450 m na działkach w miejscowości Latkowo oznaczonych geodezyjnie nr : 71/19,71/20,71/5,71/16,71/17,71/15,71/14, 71/13,71/12, 71/23,68/6,71/11,71/10,71/9,71/8,68/5,68/4,68/3,68/2,68/1,69
07.08.2009 14:18:39 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowycyh uwarunkowaniach zgodyna realizacje przedsięwzięcia polegającego na na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latkowo o średnicy rur 200 mm PCW o łącznej długości 450 m na działkach w miejscowości Latkowo oznaczonych geodezyjnie nr : 71/19,71/20,71/5,71/16,71/17,71/15,71/14, 71/13,71/12, 71/23,68/6,71/11,71/10,71/9,71/8,68/5,68/4,68/3,68/2,68/1,69
07.08.2009 14:06:47 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgdoy na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej łączącej Stację Uzdatniania Wody w Osięcinach z siecią wodociągową w miejscowości Samszyce o łącznej długości 1700 m oraz na poszerzeniu zakresu uzdatniania wody o nowe urządzenia- filtry i zestaw hydroforowy na działkach oznaczonych geodezyjnie nr w Samszycach: 13/3, 112/1; w Osięcinach: 612/2, 612/4, 612/5, 615/7, 5/3, 512/3
07.08.2009 14:06:27 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgdoy na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej łączącej Stację Uzdatniania Wody w Osięcinach z siecią wodociągową w miejscowości Samszyce o łącznej długości 1700 m oraz na poszerzeniu zakresu uzdatniania wody o nowe urządzenia- filtry i zestaw hydroforowy na działkach oznaczonych geodezyjnie nr w Samszycach: 13/3, 112/1; w Osięcinach: 612/2, 612/4, 612/5, 615/7, 5/3, 512/3
07.08.2009 13:57:57 Magdalena Malec Dodany załącznik Karty A i B do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji zezwalającej wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 sztuk generatorów energii wiatrowej typu AN Bonus 150 KW o wysokości wieży 30 m i rozpiętości wirnika 22 m każdy na działce oznaczonej geodezyjnie nr 271/1 i 280 w miejscowości Borucin
07.08.2009 13:57:39 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji zezwalającej wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 sztuk generatorów energii wiatrowej typu AN Bonus 150 KW o wysokości wieży 30 m i rozpiętości wirnika 22 m każdy na działce oznaczonej geodezyjnie nr 271/1 i 280 w miejscowości Borucin
07.08.2009 13:49:18 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na na budowie 2 sztuk generatorów energii wiatrowej typu AN Bonus 150/30 o wysokości wieży 50 m i rozpiętości wirnika 32 m każdy na działce oznaczonej geodezyjnie nr 147/1 w miejscowości Bilno
07.08.2009 13:49:00 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na na budowie 2 sztuk generatorów energii wiatrowej typu AN Bonus 150/30 o wysokości wieży 50 m i rozpiętości wirnika 32 m każdy na działce oznaczonej geodezyjnie nr 147/1 w miejscowości Bilno
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI