1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
22.11.2018 10:13:13 Magdalena Malec Edytowano artykuł
22.11.2018 10:12:05 Magdalena Malec Edytowano artykuł
22.11.2018 10:11:05 Magdalena Malec Edytowano artykuł
22.11.2018 10:10:00 Magdalena Malec Edytowano artykuł
22.11.2018 10:08:35 Magdalena Malec Edytowano artykuł
22.11.2018 09:42:56 Magdalena Malec Edytowano artykuł
22.11.2018 08:28:24 Magdalena Malec Edytowano artykuł
22.11.2018 08:26:52 Magdalena Malec Edytowano artykuł
22.11.2018 08:24:03 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
21.11.2018 07:04:23 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 433/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku
21.11.2018 07:02:39 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 433/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku
20.11.2018 09:51:27 Monika Fabisiak Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Przetarg nieograniczy na zadanie pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny
20.11.2018 08:56:52 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 432/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku
20.11.2018 08:43:40 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 432/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku
20.11.2018 07:08:14 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 432/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku
20.11.2018 07:06:46 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 431/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku
20.11.2018 07:04:13 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 431/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku
19.11.2018 07:03:46 Monika Fabisiak Dodany załącznik wyjasnienia do siwz do artykułu Przetarg nieograniczy na zadanie pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny
14.11.2018 10:37:01 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 430/2018 z dnia 06 listopada 2018 roku
14.11.2018 10:35:53 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 430/2018 z dnia 06 listopada 2018 roku
08.11.2018 11:01:19 Monika Fabisiak Dodany załącznik umowa przetwarzanie danych do artykułu Przetarg nieograniczy na zadanie pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny
08.11.2018 11:01:03 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie -grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczy na zadanie pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny
08.11.2018 11:00:43 Monika Fabisiak Dodany załącznik zobowiazanie do artykułu Przetarg nieograniczy na zadanie pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny
08.11.2018 11:00:27 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz narzędzi i urządzeń do artykułu Przetarg nieograniczy na zadanie pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny
08.11.2018 10:59:47 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz usług do artykułu Przetarg nieograniczy na zadanie pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny
08.11.2018 10:59:33 Monika Fabisiak Dodany załącznik umowa projekt do artykułu Przetarg nieograniczy na zadanie pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny
08.11.2018 10:59:16 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia i dot. spełniania warunków do artykułu Przetarg nieograniczy na zadanie pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny
08.11.2018 10:58:11 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczy na zadanie pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny
08.11.2018 10:57:57 Monika Fabisiak Dodany załącznik Siwz do artykułu Przetarg nieograniczy na zadanie pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny
08.11.2018 10:57:45 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczy na zadanie pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny
08.11.2018 10:57:10 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczy na zadanie pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny
08.11.2018 08:03:18 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 429/2018 z dnia 5 listopada 2018 roku
08.11.2018 08:02:41 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 429/2018 z dnia 5 listopada 2018 roku
08.11.2018 07:59:37 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 428/2018 z dnia 26 października 2018 roku
08.11.2018 07:59:05 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 428/2018 z dnia 26 października 2018 roku
05.11.2018 13:00:15 Magdalena Malec Usunięto artykuł Informacja o wynikach naaboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy- Referent d/s wymiaru podatku z kategorii Ogłoszenia o pracy
05.11.2018 13:00:09 Magdalena Malec Usunięto artykuł Informacja o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko w Urzędzie Gminy- Referent d/s budownictwa i budowy dróg gminnych z kategorii Ogłoszenia o pracy
05.11.2018 09:38:05 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty część II zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Aleksandrowsko-Radziejowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
05.11.2018 09:37:43 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty część I zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Aleksandrowsko-Radziejowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
02.11.2018 13:09:47 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 416/2018 z dnia 24 września 2018 roku
02.11.2018 13:06:12 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 416/2018 z dnia 24 września 2018 roku
31.10.2018 12:43:25 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 24 października 2018 roku o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
31.10.2018 12:43:10 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 24 października 2018 roku o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
31.10.2018 12:41:13 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 24 października 2018 roku o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
31.10.2018 12:40:15 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 24 października 2018 roku o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
30.10.2018 08:58:49 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 427/2018 z dnia 26 października 2018 roku
30.10.2018 08:57:46 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 427/2018 z dnia 26 października 2018 roku
30.10.2018 08:56:35 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 425/2018 z dnia 19 października 2018 roku
29.10.2018 12:55:16 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIV/307/2018 z dnia 16 października 2018 roku
29.10.2018 08:38:05 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 422/2018 z dnia 10 października 2018 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI