1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232
Data Redaktor Zmiana
05.05.2010 10:35:27 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIII/226/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 roku
05.05.2010 10:26:07 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIII/225/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 roku
05.05.2010 10:24:11 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIII/225/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 roku
05.05.2010 10:22:12 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIII/224/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 roku
05.05.2010 10:20:55 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIII/224/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 roku
05.05.2010 10:12:22 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIII/223/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 roku
05.05.2010 10:05:37 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIII/223/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 roku
05.05.2010 09:56:26 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIII/223/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 roku
05.05.2010 09:55:53 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIII/223/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 roku
05.05.2010 09:49:26 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIII/222/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 roku
05.05.2010 09:46:02 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIII/222/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 roku
05.05.2010 09:37:57 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIII/222/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 roku
05.05.2010 09:35:47 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIII/222/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 roku
05.05.2010 09:33:07 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIII/222/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 roku
30.04.2010 12:06:58 Monika Fabisiak Dodany załącznik Nagórki-Krotoszyn do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą:Przebudowa ośmiu odcinków dróg gminnych pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,310 km
30.04.2010 11:59:41 Monika Fabisiak Dodany załącznik Zagajewice-Konary do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą:Przebudowa ośmiu odcinków dróg gminnych pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,310 km
30.04.2010 11:49:53 Monika Fabisiak Dodany załącznik Samszyce-Borucin do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą:Przebudowa ośmiu odcinków dróg gminnych pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,310 km
30.04.2010 11:48:00 Monika Fabisiak Dodany załącznik Pilichowo-Latkowo do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą:Przebudowa ośmiu odcinków dróg gminnych pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,310 km
30.04.2010 11:45:31 Monika Fabisiak Dodany załącznik Osięciny-Karolin do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą:Przebudowa ośmiu odcinków dróg gminnych pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,310 km
30.04.2010 11:43:36 Monika Fabisiak Dodany załącznik Bodzanówek-Zielińsk do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą:Przebudowa ośmiu odcinków dróg gminnych pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,310 km
30.04.2010 11:41:43 Monika Fabisiak Dodany załącznik Bilno-Pocierzyn do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą:Przebudowa ośmiu odcinków dróg gminnych pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,310 km
30.04.2010 11:38:50 Monika Fabisiak Dodany załącznik Bilno-Pilichowo do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą:Przebudowa ośmiu odcinków dróg gminnych pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,310 km
30.04.2010 11:31:24 Monika Fabisiak Dodany załącznik Specyfikacja techiczna do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą:Przebudowa ośmiu odcinków dróg gminnych pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,310 km
30.04.2010 11:26:30 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja techniczna do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą:Przebudowa ośmiu odcinków dróg gminnych pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,310 km
30.04.2010 11:25:58 Monika Fabisiak Dodany załącznik Przedmiary robót do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą:Przebudowa ośmiu odcinków dróg gminnych pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,310 km
30.04.2010 11:25:32 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie osoby fizycznej do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą:Przebudowa ośmiu odcinków dróg gminnych pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,310 km
30.04.2010 11:24:38 Monika Fabisiak Dodany załącznik Kosztorysy ofertowe do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą:Przebudowa ośmiu odcinków dróg gminnych pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,310 km
30.04.2010 11:24:16 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą:Przebudowa ośmiu odcinków dróg gminnych pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,310 km
30.04.2010 11:23:57 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz robót do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą:Przebudowa ośmiu odcinków dróg gminnych pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,310 km
30.04.2010 11:23:35 Monika Fabisiak Dodany załącznik Umowa do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą:Przebudowa ośmiu odcinków dróg gminnych pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,310 km
30.04.2010 11:22:52 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie-brak wyklucz. do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą:Przebudowa ośmiu odcinków dróg gminnych pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,310 km
30.04.2010 11:22:01 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie-speł.warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą:Przebudowa ośmiu odcinków dróg gminnych pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,310 km
30.04.2010 11:21:25 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oferta przetargowa do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą:Przebudowa ośmiu odcinków dróg gminnych pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,310 km
30.04.2010 11:21:04 Monika Fabisiak Dodany załącznik SIWZ do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą:Przebudowa ośmiu odcinków dróg gminnych pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,310 km
30.04.2010 11:20:37 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą:Przebudowa ośmiu odcinków dróg gminnych pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,310 km
30.04.2010 11:19:04 Monika Fabisiak Edytowano artykuł Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą:Przebudowa ośmiu odcinków dróg gminnych pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,310 km
30.04.2010 11:17:11 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą:Przebudowa ośmiu odcinków dróg gminnych pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,310 km
29.04.2010 08:14:46 Magdalena Malec Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000 kW, wysokości wieży do 75 m, średnicy wirnika do 60 m, wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej, zamiast istniejących trzech siłowni wiatrowych typu VESTAS V 25, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 89/1, położonej w miejscowości Szalonki, obręb Szalonki, gmina Osięciny, powiat radziejowski.
29.04.2010 08:13:18 Magdalena Malec Usunięty załącznik Obwieszczenie o umieszczeniu decyzji w publicznie dostępnym wykazie danych z artykułu Postępowanie w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000 kW, wysokości wieży do 75 m, średnicy wirnika do 60 m, wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej, zamiast istniejących trzech siłowni wiatrowych typu VESTAS V 25, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 89/1, położonej w miejscowości Szalonki, obręb Szalonki, gmina Osięciny, powiat radziejowski.
29.04.2010 08:13:09 Magdalena Malec Usunięty załącznik Obwieszczenie o wydaniu decyzji z artykułu Postępowanie w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000 kW, wysokości wieży do 75 m, średnicy wirnika do 60 m, wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej, zamiast istniejących trzech siłowni wiatrowych typu VESTAS V 25, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 89/1, położonej w miejscowości Szalonki, obręb Szalonki, gmina Osięciny, powiat radziejowski.
29.04.2010 08:12:49 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko. do artykułu Postępowanie w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000 kW, wysokości wieży do 75 m, średnicy wirnika do 60 m, wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej, zamiast istniejących trzech siłowni wiatrowych typu VESTAS V 25, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 89/1, położonej w miejscowości Szalonki, obręb Szalonki, gmina Osięciny, powiat radziejowski.
28.04.2010 13:12:16 Magdalena Malec Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000 kW, wysokości wieży do 75 m, średnicy wirnika do 60 m, wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej, zamiast istniejących trzech siłowni wiatrowych typu VESTAS V 25, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 89/1, położonej w miejscowości Szalonki, obręb Szalonki, gmina Osięciny, powiat radziejowski.
28.04.2010 13:03:46 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczenie o umieszczeniu postanowienia nr 2/2010 Wójta Gminy Osięciny o konieczności przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie danych do artykułu Postępowanie w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000 kW, wysokości wieży do 75 m, średnicy wirnika do 60 m, wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej, zamiast istniejących trzech siłowni wiatrowych typu VESTAS V 25, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 89/1, położonej w miejscowości Szalonki, obręb Szalonki, gmina Osięciny, powiat radziejowski.
28.04.2010 13:01:35 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do artykułu Postępowanie w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000 kW, wysokości wieży do 75 m, średnicy wirnika do 60 m, wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej, zamiast istniejących trzech siłowni wiatrowych typu VESTAS V 25, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 89/1, położonej w miejscowości Szalonki, obręb Szalonki, gmina Osięciny, powiat radziejowski.
27.04.2010 10:44:08 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
27.04.2010 10:36:07 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro
27.04.2010 10:30:24 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania dowodowego
26.04.2010 14:49:46 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oswiadczenie osoby fizycznej do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 193.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności 3,0 m3 /dobę na terenie Gminy Osięciny.
26.04.2010 14:48:59 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 193.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności 3,0 m3 /dobę na terenie Gminy Osięciny.
26.04.2010 14:48:34 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz usług do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 193.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności 3,0 m3 /dobę na terenie Gminy Osięciny.
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI