1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228
Data Redaktor Zmiana
19.02.2010 14:10:20 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXX/210/2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku
19.02.2010 14:09:54 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/210/2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku
19.02.2010 14:07:19 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXX/209/2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku
19.02.2010 14:04:55 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXX/209/2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku
19.02.2010 14:02:00 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/209/2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku
19.02.2010 14:00:41 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXX/208/2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku
19.02.2010 14:00:05 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXX/208/2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku
18.02.2010 09:31:32 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad XXX Sesji Rady Gminy
18.02.2010 09:30:06 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad XXX Sesji Rady Gminy
18.02.2010 09:29:41 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad XXIX Sesji Rady Gminy
18.02.2010 09:27:10 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad XXIX Sesji Rady Gminy
17.02.2010 10:48:46 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
17.02.2010 10:47:29 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
17.02.2010 08:09:42 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
17.02.2010 07:50:13 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowień i zakończeniu postępowania dowodowego
16.02.2010 15:06:39 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wynik przetargu do artykułu Ogłoszenie II publizcnego przetargu ustnego na wynajem lokalu użytkowego położonego w miejscowości Osięciny przy Placu Boh. powst. Warzawy o pow. 7.87 m2 na działce o nr 164/1
16.02.2010 12:06:41 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowień i zakończeniu postępowania dowodowego
16.02.2010 11:10:01 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Traugutta miejscowości Osięciny, gm. Osięciny.
10.02.2010 08:39:46 Monika Fabisiak Dodany załącznik Załącznik SST do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180228 C Osięciny-Borucin w km 0+000 do 2+ 630,50 w m. Osieciny, Borucinek"
10.02.2010 08:38:59 Monika Fabisiak Dodany załącznik Pytania i wyjaśnienia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180228 C Osięciny-Borucin w km 0+000 do 2+ 630,50 w m. Osieciny, Borucinek"
03.02.2010 08:59:32 Monika Fabisiak Dodany załącznik odpowiedź do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Traugutta miejscowości Osięciny, gm. Osięciny.
03.02.2010 08:59:07 Monika Fabisiak Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Traugutta miejscowości Osięciny, gm. Osięciny.
03.02.2010 08:58:26 Monika Fabisiak Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Traugutta miejscowości Osięciny, gm. Osięciny.
03.02.2010 08:57:53 Monika Fabisiak Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Traugutta miejscowości Osięciny, gm. Osięciny.
03.02.2010 08:55:13 Monika Fabisiak Dodany załącznik pytanie do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Traugutta miejscowości Osięciny, gm. Osięciny.
29.01.2010 09:39:30 Monika Fabisiak Dodany załącznik Rysunki do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180228 C Osięciny-Borucin w km 0+000 do 2+ 630,50 w m. Osieciny, Borucinek"
29.01.2010 09:37:21 Monika Fabisiak Dodany załącznik Specyfikacja tech. do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180228 C Osięciny-Borucin w km 0+000 do 2+ 630,50 w m. Osieciny, Borucinek"
29.01.2010 09:35:58 Monika Fabisiak Dodany załącznik Przedmiar do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180228 C Osięciny-Borucin w km 0+000 do 2+ 630,50 w m. Osieciny, Borucinek"
29.01.2010 09:35:41 Monika Fabisiak Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180228 C Osięciny-Borucin w km 0+000 do 2+ 630,50 w m. Osieciny, Borucinek"
29.01.2010 09:35:11 Monika Fabisiak Dodany załącznik Kosztorys ofertowy do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180228 C Osięciny-Borucin w km 0+000 do 2+ 630,50 w m. Osieciny, Borucinek"
29.01.2010 09:34:46 Monika Fabisiak Usunięty załącznik Kosztorys ofertowy z artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180228 C Osięciny-Borucin w km 0+000 do 2+ 630,50 w m. Osieciny, Borucinek"
29.01.2010 09:33:29 Monika Fabisiak Dodany załącznik Kosztorys ofertowy do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180228 C Osięciny-Borucin w km 0+000 do 2+ 630,50 w m. Osieciny, Borucinek"
29.01.2010 09:29:38 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180228 C Osięciny-Borucin w km 0+000 do 2+ 630,50 w m. Osieciny, Borucinek"
29.01.2010 09:29:18 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz robót do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180228 C Osięciny-Borucin w km 0+000 do 2+ 630,50 w m. Osieciny, Borucinek"
29.01.2010 09:28:53 Monika Fabisiak Dodany załącznik Harmonogram rzecz.fin. do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180228 C Osięciny-Borucin w km 0+000 do 2+ 630,50 w m. Osieciny, Borucinek"
29.01.2010 09:28:13 Monika Fabisiak Dodany załącznik Projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180228 C Osięciny-Borucin w km 0+000 do 2+ 630,50 w m. Osieciny, Borucinek"
29.01.2010 09:27:23 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ośw.brak wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180228 C Osięciny-Borucin w km 0+000 do 2+ 630,50 w m. Osieciny, Borucinek"
29.01.2010 09:26:39 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ośw.speł.warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180228 C Osięciny-Borucin w km 0+000 do 2+ 630,50 w m. Osieciny, Borucinek"
29.01.2010 09:25:26 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oferta do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180228 C Osięciny-Borucin w km 0+000 do 2+ 630,50 w m. Osieciny, Borucinek"
29.01.2010 09:25:04 Monika Fabisiak Dodany załącznik Siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180228 C Osięciny-Borucin w km 0+000 do 2+ 630,50 w m. Osieciny, Borucinek"
29.01.2010 09:24:43 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180228 C Osięciny-Borucin w km 0+000 do 2+ 630,50 w m. Osieciny, Borucinek"
29.01.2010 09:20:05 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180228 C Osięciny-Borucin w km 0+000 do 2+ 630,50 w m. Osieciny, Borucinek"
28.01.2010 14:35:02 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
20.01.2010 08:31:16 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogloszenie do artykułu Ogłoszenie II publizcnego przetargu ustnego na wynajem lokalu użytkowego położonego w miejscowości Osięciny przy Placu Boh. powst. Warzawy o pow. 7.87 m2 na działce o nr 164/1
20.01.2010 08:30:11 Monika Fabisiak Usunięty załącznik Ogłoszenie z artykułu Ogłoszenie II publizcnego przetargu ustnego na wynajem lokalu użytkowego położonego w miejscowości Osięciny przy Placu Boh. powst. Warzawy o pow. 7.87 m2 na działce o nr 164/1
18.01.2010 13:34:07 Monika Fabisiak Edytowano artykuł Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Traugutta miejscowości Osięciny, gm. Osięciny.
15.01.2010 14:56:02 Monika Fabisiak Dodany załącznik Projekt-część graficzna i załączniki do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Traugutta miejscowości Osięciny, gm. Osięciny.
15.01.2010 14:25:55 Monika Fabisiak Dodany załącznik Specyfikacja techniczna do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Traugutta miejscowości Osięciny, gm. Osięciny.
15.01.2010 14:16:11 Monika Fabisiak Dodany załącznik Projekt-opis tech. do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Traugutta miejscowości Osięciny, gm. Osięciny.
15.01.2010 13:52:55 Monika Fabisiak Dodany załącznik Kosztorys ofertowy do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Traugutta miejscowości Osięciny, gm. Osięciny.
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI