1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232
Data Redaktor Zmiana
07.04.2010 10:07:38 Magdalena Malec Edytowano artykuł
07.04.2010 10:02:10 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Osieciny o umieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych do artykułu
07.04.2010 09:58:47 Magdalena Malec Edytowano artykuł
07.04.2010 09:58:13 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
01.04.2010 11:04:06 Magdalena Malec Edytowano artykuł Program
01.04.2010 10:59:41 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Program
01.04.2010 10:52:36 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Program
30.03.2010 08:32:17 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania
30.03.2010 08:32:16 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania
29.03.2010 12:49:04 Magdalena Malec Edytowano artykuł postepowanie w sprawie wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie dwóch kurników do produkcji blojlerow - o powierzchni produkcyjnej łącznej 4 320 m2 i 73 440 stanowiskach wraz z niezbędną infrastrukturą, w miejscowosci Borucin, na dzialce nr 164/1 i 164/3 - obręb Borucin, bm. Osieciny
29.03.2010 12:47:24 Magdalena Malec Edytowano artykuł postepowanie w sprawie wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie dwóch kurników do produkcji blojlerow - o powierzchni produkcyjnej łącznej 4 320 m2 i 73 440 stanowiskach wraz z niezbędną infrastrukturą, w miejscowosci Borucin, na dzialce nr 164/1 i 164/3 - obręb Borucin, bm. Osieciny
29.03.2010 12:45:08 Magdalena Malec Dodany załącznik ogłoszenie Wójta Gminy Osięciny o umieszczeniu w Publicznie dostępnym wykazie danych do artykułu postepowanie w sprawie wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie dwóch kurników do produkcji blojlerow - o powierzchni produkcyjnej łącznej 4 320 m2 i 73 440 stanowiskach wraz z niezbędną infrastrukturą, w miejscowosci Borucin, na dzialce nr 164/1 i 164/3 - obręb Borucin, bm. Osieciny
29.03.2010 12:25:26 Magdalena Malec Edytowano artykuł postepowanie w sprawie wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie dwóch kurników do produkcji blojlerow - o powierzchni produkcyjnej łącznej 4 320 m2 i 73 440 stanowiskach wraz z niezbędną infrastrukturą, w miejscowosci Borucin, na dzialce nr 164/1 i 164/3 - obręb Borucin, bm. Osieciny
29.03.2010 12:24:36 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wydaniu decyzji do artykułu postepowanie w sprawie wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie dwóch kurników do produkcji blojlerow - o powierzchni produkcyjnej łącznej 4 320 m2 i 73 440 stanowiskach wraz z niezbędną infrastrukturą, w miejscowosci Borucin, na dzialce nr 164/1 i 164/3 - obręb Borucin, bm. Osieciny
29.03.2010 11:20:56 Magdalena Malec Dodany załącznik zawiadomienie o rozprawie administracyjnej do artykułu postepowanie w sprawie wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie dwóch kurników do produkcji blojlerow - o powierzchni produkcyjnej łącznej 4 320 m2 i 73 440 stanowiskach wraz z niezbędną infrastrukturą, w miejscowosci Borucin, na dzialce nr 164/1 i 164/3 - obręb Borucin, bm. Osieciny
26.03.2010 14:30:12 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oswiadczenie osoby fizycznej do artykułu Przetarg nieograniczony na dostawy poniżej 193.000 euro na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 4.750 ton na podbudowę dróg gminnych.
26.03.2010 14:29:45 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz dostaw do artykułu Przetarg nieograniczony na dostawy poniżej 193.000 euro na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 4.750 ton na podbudowę dróg gminnych.
26.03.2010 14:29:29 Monika Fabisiak Dodany załącznik Projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na dostawy poniżej 193.000 euro na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 4.750 ton na podbudowę dróg gminnych.
26.03.2010 14:29:14 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na dostawy poniżej 193.000 euro na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 4.750 ton na podbudowę dróg gminnych.
26.03.2010 14:28:19 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na dostawy poniżej 193.000 euro na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 4.750 ton na podbudowę dróg gminnych.
26.03.2010 14:27:28 Monika Fabisiak Dodany załącznik Druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na dostawy poniżej 193.000 euro na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 4.750 ton na podbudowę dróg gminnych.
26.03.2010 14:26:02 Monika Fabisiak Dodany załącznik Siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na dostawy poniżej 193.000 euro na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 4.750 ton na podbudowę dróg gminnych.
26.03.2010 14:25:48 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Przetarg nieograniczony na dostawy poniżej 193.000 euro na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 4.750 ton na podbudowę dróg gminnych.
26.03.2010 14:24:57 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na dostawy poniżej 193.000 euro na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 4.750 ton na podbudowę dróg gminnych.
24.03.2010 13:56:07 Monika Fabisiak Dodany załącznik Część graficzna do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa czterech odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 2,200 km.
24.03.2010 13:54:26 Monika Fabisiak Dodany załącznik Część graficzna do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa czterech odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 2,200 km.
24.03.2010 13:50:58 Monika Fabisiak Dodany załącznik Część graficzna do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa czterech odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 2,200 km.
24.03.2010 13:47:57 Monika Fabisiak Dodany załącznik Część graficzna do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa czterech odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 2,200 km.
24.03.2010 13:45:56 Monika Fabisiak Usunięty załącznik CzęśśGraf. Wola Skarb-Leka z artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa czterech odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 2,200 km.
24.03.2010 13:45:07 Monika Fabisiak Dodany załącznik CzęśśGraf. Wola Skarb-Leka do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa czterech odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 2,200 km.
24.03.2010 13:27:07 Monika Fabisiak Dodany załącznik Specyfikacja techniczna do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa czterech odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 2,200 km.
24.03.2010 13:22:55 Monika Fabisiak Dodany załącznik Przedmiary robót do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa czterech odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 2,200 km.
24.03.2010 13:15:41 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja techniczna do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa czterech odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 2,200 km.
24.03.2010 13:11:41 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie -osoby fizycznej do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa czterech odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 2,200 km.
24.03.2010 13:10:06 Monika Fabisiak Dodany załącznik kosztorysy ofertowe do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa czterech odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 2,200 km.
24.03.2010 13:09:42 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa czterech odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 2,200 km.
24.03.2010 13:09:25 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz robót budowlanych do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa czterech odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 2,200 km.
24.03.2010 13:08:57 Monika Fabisiak Dodany załącznik Projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa czterech odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 2,200 km.
24.03.2010 13:08:33 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa czterech odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 2,200 km.
24.03.2010 13:07:51 Monika Fabisiak Dodany załącznik Siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa czterech odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 2,200 km.
24.03.2010 13:07:32 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa czterech odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 2,200 km.
24.03.2010 13:06:29 Monika Fabisiak Dodany załącznik Druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa czterech odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 2,200 km.
24.03.2010 13:05:56 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa czterech odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 2,200 km.
24.03.2010 13:05:15 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa czterech odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 2,200 km.
24.03.2010 10:17:48 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie o sprzedaży samochodu autobus marki AUTOSAN
24.03.2010 10:17:24 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o sprzedaży samochodu autobus marki AUTOSAN
24.03.2010 10:02:33 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego, położonego w miejscowości Osięciny przy Placu Boh. Powstania W-wy o pow. 195 m2.
24.03.2010 10:01:04 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego, położonego w miejscowości Osięciny przy Placu Boh. Powstania W-wy o pow. 195 m2.
24.03.2010 09:47:21 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wyjaśnienia do siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro
19.03.2010 15:12:56 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad XXXI Sesj Rady Gminy
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI