1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233
Data Redaktor Zmiana
16.03.2010 12:47:45 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz robót do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro na zadanie pod nazwą: Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,890 km.
16.03.2010 12:46:48 Monika Fabisiak Dodany załącznik Projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro na zadanie pod nazwą: Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,890 km.
16.03.2010 12:34:25 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie o braku wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro na zadanie pod nazwą: Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,890 km.
16.03.2010 12:32:57 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro na zadanie pod nazwą: Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,890 km.
16.03.2010 12:22:20 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro na zadanie pod nazwą: Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,890 km.
16.03.2010 12:19:28 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro na zadanie pod nazwą: Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,890 km.
16.03.2010 12:06:47 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro na zadanie pod nazwą: Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,890 km.
16.03.2010 12:03:23 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro na zadanie pod nazwą: Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,890 km.
12.03.2010 13:26:04 Monika Fabisiak Dodany załącznik Specyfikacja tech.5 do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro
12.03.2010 13:22:09 Monika Fabisiak Dodany załącznik Specyfikacja tech. do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro
12.03.2010 13:19:06 Monika Fabisiak Dodany załącznik Specyfikacja tech. do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro
12.03.2010 13:16:21 Monika Fabisiak Dodany załącznik Specyfikacja tech. do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro
12.03.2010 13:11:23 Monika Fabisiak Dodany załącznik Specyfikacja tech. do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro
12.03.2010 12:58:12 Monika Fabisiak Dodany załącznik Część graf,Etap2 do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro
12.03.2010 12:56:17 Monika Fabisiak Dodany załącznik Część graf,Etap2 do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro
12.03.2010 12:51:25 Monika Fabisiak Dodany załącznik Część graf.4 do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro
12.03.2010 12:50:41 Monika Fabisiak Dodany załącznik Część graf.3 do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro
12.03.2010 12:48:09 Monika Fabisiak Dodany załącznik Część graf.2 do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro
12.03.2010 12:44:37 Monika Fabisiak Dodany załącznik Część graf.1 do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro
12.03.2010 12:28:19 Monika Fabisiak Dodany załącznik Załączniki-Etap2 do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro
12.03.2010 12:22:21 Monika Fabisiak Dodany załącznik Załączniki-etap1 do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro
12.03.2010 12:14:39 Monika Fabisiak Dodany załącznik Część graf.-Etap1 do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro
12.03.2010 12:13:06 Monika Fabisiak Usunięty załącznik Część grarf.-Etap1 z artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro
12.03.2010 12:12:22 Monika Fabisiak Dodany załącznik Część graf.-Etap 2 do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro
12.03.2010 12:10:53 Monika Fabisiak Dodany załącznik Część grarf.-Etap1 do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro
12.03.2010 12:09:11 Monika Fabisiak Dodany załącznik Pzredmiar-Etap2 do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro
12.03.2010 12:07:53 Monika Fabisiak Dodany załącznik Przedmiar-Etap1 do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro
12.03.2010 11:56:39 Monika Fabisiak Dodany załącznik Projekt budowlany-Etap 2 do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro
12.03.2010 11:48:30 Monika Fabisiak Dodany załącznik Projekt budowlany-Etap1 do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro
12.03.2010 11:46:24 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświad.art.24 ust.1 pkt 2 do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro
12.03.2010 11:45:36 Monika Fabisiak Usunięty załącznik Oświad.art.24 ust.1 pkt 2 z artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro
12.03.2010 11:45:22 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświad.art.24 ust.1 pkt 2 do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro
12.03.2010 11:43:44 Monika Fabisiak Dodany załącznik Koszt. ofertowe-Etap 1 i 2 do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro
12.03.2010 11:39:35 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro
12.03.2010 11:39:21 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz robót do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro
12.03.2010 11:36:47 Monika Fabisiak Dodany załącznik Projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro
12.03.2010 11:36:02 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie o braku wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro
12.03.2010 11:35:39 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro
12.03.2010 11:34:20 Monika Fabisiak Dodany załącznik Siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro
12.03.2010 11:33:54 Monika Fabisiak Dodany załącznik Druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro
12.03.2010 11:30:45 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro
12.03.2010 11:30:12 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro
02.03.2010 13:49:28 Magdalena Malec Dodany załącznik wszczęcie postępowania do artykułu postepowanie w sprawie wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie dwóch kurników do produkcji blojlerow - o powierzchni produkcyjnej łącznej 4 320 m2 i 73 440 stanowiskach wraz z niezbędną infrastrukturą, w miejscowosci Borucin, na dzialce nr 164/1 i 164/3 - obręb Borucin, bm. Osieciny
02.03.2010 13:48:55 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu postepowanie w sprawie wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie dwóch kurników do produkcji blojlerow - o powierzchni produkcyjnej łącznej 4 320 m2 i 73 440 stanowiskach wraz z niezbędną infrastrukturą, w miejscowosci Borucin, na dzialce nr 164/1 i 164/3 - obręb Borucin, bm. Osieciny
02.03.2010 13:48:16 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu postepowanie w sprawie wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie dwóch kurników do produkcji blojlerow - o powierzchni produkcyjnej łącznej 4 320 m2 i 73 440 stanowiskach wraz z niezbędną infrastrukturą, w miejscowosci Borucin, na dzialce nr 164/1 i 164/3 - obręb Borucin, bm. Osieciny
02.03.2010 10:32:05 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł postepowanie w sprawie wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie dwóch kurników do produkcji blojlerow - o powierzchni produkcyjnej łącznej 4 320 m2 i 73 440 stanowiskach wraz z niezbędną infrastrukturą, w miejscowosci Borucin, na dzialce nr 164/1 i 164/3 - obręb Borucin, bm. Osieciny
01.03.2010 13:23:37 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180228 C Osięciny-Borucin w km 0+000 do 2+ 630,50 w m. Osieciny, Borucinek"
24.02.2010 09:57:36 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 5 lat.
24.02.2010 09:56:46 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 5 lat.
23.02.2010 12:07:50 Magdalena Malec Dodany załącznik wszczęcie postępowania do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie jednego kurnika dla produkcji drobiu – brojlerów, o powierzchni produkcyjnej 2057 m2 i 34969 stanowiskach (94,15 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą, we wsi Borucin Kolonia, na działce nr 144/1- obręb Borucin, Gm. Osięciny.
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI