1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
16.07.2010 09:21:45 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.00 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Konary, gm. Osięciny
16.07.2010 09:19:13 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Zenon Paliwoda
16.07.2010 09:16:27 Magdalena Malec Dodany załącznik ośwaidczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Jerzy Mirosław Patyk<br />
16.07.2010 09:14:15 Magdalena Malec Dodany załącznik ośwaidczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Ryszard Andrzej Błaszczyk
16.07.2010 09:12:09 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Krystyna Grzegórska
16.07.2010 09:05:03 Magdalena Malec Dodany załącznik ośwaidczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Janusz Rolewski
16.07.2010 09:02:06 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Piotr Cybulski
16.07.2010 09:00:09 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Jerzy Marian Szmidt
16.07.2010 08:07:10 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Anna Ochocińska (Stelęgowska)
16.07.2010 07:58:23 Magdalena Malec Dodany załącznik ośwaidczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Renata Zdzichowska
15.07.2010 13:31:05 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majakowe za 2009 rok do artykułu Aldona Henryka Kurant
15.07.2010 13:19:24 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Danuta Nowacka
15.07.2010 13:15:28 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu
15.07.2010 13:12:34 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Iwona Anna Sikorska
15.07.2010 13:08:11 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu
15.07.2010 13:05:16 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Andrzej Jan Polaszek
15.07.2010 12:45:01 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Halina Izabela Urbańska
15.07.2010 12:37:53 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Jolanta Agnieszka Smętek
15.07.2010 12:35:35 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Piotr Paweł Zieliński
15.07.2010 12:32:21 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Wiesława Bożena Klajn
15.07.2010 12:28:14 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Monika Rosińska (Trzcińska)
15.07.2010 12:23:27 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Renata Ładzińska
15.07.2010 12:20:00 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Jerzy Izydorski
15.07.2010 12:14:02 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Romuald Trzeciak
15.07.2010 12:10:10 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Małgorzata Linowiecka (Nenczak)
15.07.2010 12:07:20 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Monika Fabisiak
15.07.2010 12:05:45 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Aneta Kwiatkowska
15.07.2010 12:03:30 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Magdalena Lipowska
15.07.2010 12:01:41 Magdalena Malec Usunięty załącznik ośwaidczenie majątkowe za 2009 rok z artykułu Magdalena Lipowska
15.07.2010 12:00:54 Magdalena Malec Dodany załącznik ośwaidczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Magdalena Lipowska
15.07.2010 11:59:03 Magdalena Malec Dodany załącznik ośwaidczenie majątkowe za 2009 rok do artykułu Krystyna Elżbieta Pawlak
15.07.2010 08:07:12 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogł. o udzieleniu zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 na wykonanie zadania pod nazwą: Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bełszewo, gm. Osięciny
12.07.2010 12:08:01 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucin, gm. Osięciny
09.07.2010 12:56:34 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o umieszczeniu decyzji w publicznie dostępnym wykazie danych do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarynkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:Budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Malinowej w miejscowości Osięciny – II etap, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie Nr:ulica Malinowa - 359/26; 359/27; 359/28; 359/29; 359/30; 359/32; 359/33; 359/34; 359/35; 359/36; 359/31; 359/13 – budowa wodociągu wraz z przyłączami przewidzianego do realizacji przez Gminę Osięciny
09.07.2010 12:49:51 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wydanej decyzji do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarynkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:Budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Malinowej w miejscowości Osięciny – II etap, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie Nr:ulica Malinowa - 359/26; 359/27; 359/28; 359/29; 359/30; 359/32; 359/33; 359/34; 359/35; 359/36; 359/31; 359/13 – budowa wodociągu wraz z przyłączami przewidzianego do realizacji przez Gminę Osięciny
09.07.2010 12:49:19 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o umieszczeniu postanowienia w publicznie dostępnym wykazie danych do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarynkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:Budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Malinowej w miejscowości Osięciny – II etap, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie Nr:ulica Malinowa - 359/26; 359/27; 359/28; 359/29; 359/30; 359/32; 359/33; 359/34; 359/35; 359/36; 359/31; 359/13 – budowa wodociągu wraz z przyłączami przewidzianego do realizacji przez Gminę Osięciny
09.07.2010 12:48:20 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wydaniyu postanowienia do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarynkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:Budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Malinowej w miejscowości Osięciny – II etap, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie Nr:ulica Malinowa - 359/26; 359/27; 359/28; 359/29; 359/30; 359/32; 359/33; 359/34; 359/35; 359/36; 359/31; 359/13 – budowa wodociągu wraz z przyłączami przewidzianego do realizacji przez Gminę Osięciny
09.07.2010 12:40:22 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.00 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja stadionu sportowego poprzez budowę parkingu dla samochodów osobowych w miejscowości Osięciny
08.07.2010 13:33:59 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kościelna Wieś, gm. Osięciny
07.07.2010 12:11:39 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.00 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Konary, gm. Osięciny
07.07.2010 08:54:19 Magdalena Malec Dodany załącznik Wniosek o ustalenie warunków zabudowy do artykułu Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
07.07.2010 08:52:26 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
07.07.2010 08:52:07 Magdalena Malec Usunięto artykuł Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
z kategorii Wzory dokumentów
07.07.2010 08:51:47 Magdalena Malec Usunięto artykuł Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
z kategorii Wzory dokumentów
06.07.2010 12:31:24 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 360/2010 z dnia 08 czerwca 2010 roku
06.07.2010 12:27:08 Magdalena Malec Dodany załącznik Oświadczenie o dochodzie członków rodziny rozliczajacych się na podsatwie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedającym okr Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
06.07.2010 12:24:27 Magdalena Malec Dodany załącznik Oświadczenie o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy do artykułu Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
06.07.2010 12:21:37 Magdalena Malec Dodany załącznik Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do artykułu Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
06.07.2010 12:17:53 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
06.07.2010 11:44:40 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 365/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI