1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
Data Redaktor Zmiana
14.12.2009 15:11:45 Magdalena Malec Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PN: Budowa jednego kurnika dla produkcji drobiu-brojlerów, o pow. prod. 1500m3 i 30600 stanowiskach wraz z niezbędną infrastrukturą, w gospodarstwie rolnym , we wsi Pieńki Kościelskie, na działce nr 89- obręb Kościelna Wieś, gm. Osięciny
14.12.2009 15:10:24 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PN: Budowa jednego kurnika dla produkcji drobiu-brojlerów, o pow. prod. 1500m3 i 30600 stanowiskach wraz z niezbędną infrastrukturą, w gospodarstwie rolnym , we wsi Pieńki Kościelskie, na działce nr 89- obręb Kościelna Wieś, gm. Osięciny
14.12.2009 15:10:16 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PN: Budowa jednego kurnika dla produkcji drobiu-brojlerów, o pow. prod. 1500m3 i 30600 stanowiskach wraz z niezbędną infrastrukturą, w gospodarstwie rolnym , we wsi Pieńki Kościelskie, na działce nr 89- obręb Kościelna Wieś, gm. Osięciny
11.12.2009 09:30:12 Magdalena Malec Edytowano artykuł Błaszczyk Jerzy
11.12.2009 09:27:11 Magdalena Malec Edytowano artykuł Błaszczyk Jerzy
11.12.2009 09:24:59 Magdalena Malec Edytowano artykuł Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
11.12.2009 09:24:18 Magdalena Malec Edytowano artykuł Komisja Rolna i Gospodarki Gruntami
11.12.2009 09:23:13 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Błaszczyk Jerzy
11.12.2009 08:35:51 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad XXVII Sesji Rady Gminy
11.12.2009 08:34:18 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad XXVII Sesji Rady Gminy
09.12.2009 13:05:03 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 312/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku
09.12.2009 13:02:03 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 312/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku
09.12.2009 13:01:08 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzanie Nr 311/2009 z dnia 26 listopada 2009 roku
09.12.2009 13:00:37 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzanie Nr 311/2009 z dnia 26 listopada 2009 roku
09.12.2009 12:59:27 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 310/2009 z dnia 17 listopada 2009 roku
09.12.2009 12:58:48 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 310/2009 z dnia 17 listopada 2009 roku
09.12.2009 12:57:39 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 309/2009 z dnia 17 listopada 2009 roku
09.12.2009 12:56:51 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 309/2009 z dnia 17 listopada 2009 roku
09.12.2009 12:55:08 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 308/2009 z dnia 17 listopada 2009 roku
09.12.2009 12:54:27 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 308/2009 z dnia 17 listopada 2009 roku
09.12.2009 12:53:18 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 307/2009 z dnia 16 listopada 2009 roku
09.12.2009 12:52:34 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 307/2009 z dnia 16 listopada 2009 roku
09.12.2009 12:50:56 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 306/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku
09.12.2009 12:49:29 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 306/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku
09.12.2009 12:47:54 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 306/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku
09.12.2009 12:46:42 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 305/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku
09.12.2009 12:41:08 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 305/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku
02.12.2009 18:55:27 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu rekreacyjnego na działce o nr ew. 360/2 położonej w m. Osięciny przy ulicy Leśnej, gm. Osięciny
02.12.2009 18:54:53 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu rekreacyjnego na działce o nr ew. 360/2 położonej w m. Osięciny przy ulicy Leśnej, gm. Osięciny
02.12.2009 18:05:13 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw i tankowania gazu LPG, automyjni 2 stanowiskowej, wiaty na dystrybutory, parkingu dla samochodów ciężarowych oraz na budowie budynku gospodarczo – socjalnego przy ulicy Leśnej oraz Jarmarcznej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 360/9,360/8,360/13,360/12, 360/2 w m. Osięciny, gm. Osięciny
02.12.2009 18:03:36 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw i tankowania gazu LPG, automyjni 2 stanowiskowej, wiaty na dystrybutory, parkingu dla samochodów ciężarowych oraz na budowie budynku gospodarczo – socjalnego przy ulicy Leśnej oraz Jarmarcznej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 360/9,360/8,360/13,360/12, 360/2 w m. Osięciny, gm. Osięciny
02.12.2009 17:39:47 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka linii oświetleniowej napowietrznej długości ok. 140. w m. Osięciny na ul. Konopnickiej na działkach o nr ew. 585/19,585/53,728 - gm. Osięciny
02.12.2009 17:39:24 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka linii oświetleniowej napowietrznej długości ok. 140. w m. Osięciny na ul. Konopnickiej na działkach o nr ew. 585/19,585/53,728 - gm. Osięciny
02.12.2009 17:23:09 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch stacji transformatorowych sn/nn napowietrznych, budowie linii sn-15kv napowietrznej i nn 0,4kv oraz przebudowie linii nn 0,4 kv napowietrznej na działkach o nr ew.86/2,87/2,89,91,93,95,96,97,99,36/1,37/1,37/2,38,103/2 położonych w m. Samszyce, gm. Osięciny
02.12.2009 17:22:29 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch stacji transformatorowych sn/nn napowietrznych, budowie linii sn-15kv napowietrznej i nn 0,4kv oraz przebudowie linii nn 0,4 kv napowietrznej na działkach o nr ew.86/2,87/2,89,91,93,95,96,97,99,36/1,37/1,37/2,38,103/2 położonych w m. Samszyce, gm. Osięciny
02.12.2009 16:02:06 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku małej gastronomii /Bar/z rozbudową na Zakład Ślusarski z produkcją kotłów grzewczych na działce oznaczonej geodezyjnie nr 21 położonej w miejscowości Lekarzewice gm. Osięciny
02.12.2009 16:01:11 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku małej gastronomii /Bar/z rozbudową na Zakład Ślusarski z produkcją kotłów grzewczych na działce oznaczonej geodezyjnie nr 21 położonej w miejscowości Lekarzewice gm. Osięciny
02.12.2009 15:31:15 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drugiego ciągu technologicznego Qdmax=400m3/dobę w ramach rozbudowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 588/1 położonej w m. Osięciny, gm. Osięciny
02.12.2009 15:30:47 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drugiego ciągu technologicznego Qdmax=400m3/dobę w ramach rozbudowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 588/1 położonej w m. Osięciny, gm. Osięciny
02.12.2009 15:18:41 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie i przebudowie Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach na działce o nr ew. 134 położonej w m. Osięciny przy ulicy I Armii WP, gm. Osięciny
02.12.2009 15:18:00 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie i przebudowie Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach na działce o nr ew. 134 położonej w m. Osięciny przy ulicy I Armii WP, gm. Osięciny
01.12.2009 22:15:01 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w o średnicy rur 200 mm PCW o łącznej długości ok.450 m na działkach oznaczonych geodezyjnie nr : 71/19,71/20,71/5,71/16,71/17,71/15,71/14, 71/13,71/12, 71/23,68/6,71/11,71/10,71/9,71/8,68/5,68/4,68/3,68/2,68/1,69 położonych w m. Latkowo, gm. Osięciny
01.12.2009 22:13:41 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w o średnicy rur 200 mm PCW o łącznej długości ok.450 m na działkach oznaczonych geodezyjnie nr : 71/19,71/20,71/5,71/16,71/17,71/15,71/14, 71/13,71/12, 71/23,68/6,71/11,71/10,71/9,71/8,68/5,68/4,68/3,68/2,68/1,69 położonych w m. Latkowo, gm. Osięciny
01.12.2009 21:33:50 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji uzdatniania wody w Osięcinach przy ulicy Traugutta o budynek socjalny i poszerzenie zakresu uzdatniania wody o nowe urządzenia( filtry i zestaw hydroforowy) oraz budowie sieci wodociągowej łączącej SUW Osięciny z siecią wodociągową w Samszycach o dł. ok. 1700m na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 13/3, 112/1, 612/2, 612/4, 612/5, 615/7, 513, 512/3 położonych w m. Osięciny, Samszyce gm. Osięciny.
01.12.2009 21:33:32 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji uzdatniania wody w Osięcinach przy ulicy Traugutta o budynek socjalny i poszerzenie zakresu uzdatniania wody o nowe urządzenia( filtry i zestaw hydroforowy) oraz budowie sieci wodociągowej łączącej SUW Osięciny z siecią wodociągową w Samszycach o dł. ok. 1700m na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 13/3, 112/1, 612/2, 612/4, 612/5, 615/7, 513, 512/3 położonych w m. Osięciny, Samszyce gm. Osięciny.
01.12.2009 21:33:25 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji uzdatniania wody w Osięcinach przy ulicy Traugutta o budynek socjalny i poszerzenie zakresu uzdatniania wody o nowe urządzenia( filtry i zestaw hydroforowy) oraz budowie sieci wodociągowej łączącej SUW Osięciny z siecią wodociągową w Samszycach o dł. ok. 1700m na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 13/3, 112/1, 612/2, 612/4, 612/5, 615/7, 513, 512/3 położonych w m. Osięciny, Samszyce gm. Osięciny.
01.12.2009 21:32:29 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji uzdatniania wody w Osięcinach przy ulicy Traugutta o budynek socjalny i poszerzenie zakresu uzdatniania wody o nowe urządzenia( filtry i zestaw hydroforowy) oraz budowie sieci wodociągowej łączącej SUW Osięciny z siecią wodociągową w Samszycach o dł. ok. 1700m na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 13/3, 112/1, 612/2, 612/4, 612/5, 615/7, 513, 512/3 położonych w m. Osięciny, Samszyce gm. Osięciny.
01.12.2009 19:44:18 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 sztuk generatorów energii wiatrowej typu AN Bonus 150/30 na działce oznaczonej geodezyjnie nr 147/1 i 141/1 położonej w miejscowości Bilno, gm. Osięciny
01.12.2009 19:43:42 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 sztuk generatorów energii wiatrowej typu AN Bonus 150/30 na działce oznaczonej geodezyjnie nr 147/1 i 141/1 położonej w miejscowości Bilno, gm. Osięciny
01.12.2009 18:43:30 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na odbudowie stawu retencyjno-hodowlanego na działce o nr ew. 203/2 położonej w miejscowości Borucinek, gm. Osięciny
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI