1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
Data Redaktor Zmiana
01.12.2009 18:42:32 Magdalena Malec Usunięty załącznik karty A i B z artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na odbudowie stawu retencyjno-hodowlanego na działce o nr ew. 203/2 położonej w miejscowości Borucinek, gm. Osięciny
01.12.2009 18:40:00 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na odbudowie stawu retencyjno-hodowlanego na działce o nr ew. 203/2 położonej w miejscowości Borucinek, gm. Osięciny
01.12.2009 18:39:32 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na odbudowie stawu retencyjno-hodowlanego na działce o nr ew. 203/2 położonej w miejscowości Borucinek, gm. Osięciny
01.12.2009 18:37:03 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części istniejącego budynku produkcyjno-usługowego( pustostan) na ręczną myjnię samochodową na działce oznaczonej geodezyjnie nr 148/5 w miejscowości Osięciny przy ulicy Włocławskiej 1, gm. Osięciny
01.12.2009 18:36:25 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części istniejącego budynku produkcyjno-usługowego( pustostan) na ręczną myjnię samochodową na działce oznaczonej geodezyjnie nr 148/5 w miejscowości Osięciny przy ulicy Włocławskiej 1, gm. Osięciny
26.11.2009 18:08:12 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej hodowli drobiu o 2 kurniki wraz z częścią socjalną, budowie 4 zbiorników gazowych, 4 silosów na pasze, 4 zbiorników bezodpływowych na ścieki po umyciu kurnika, dwóch zbiorników bezodpływowych na ścieki z pomieszczenia socjalnego, dróg utwardzonych wewnętrznych na działce oznaczonej geodezyjnie nr 38 w miejscowości Samszyce, gm. Osięciny
26.11.2009 18:07:11 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej hodowli drobiu o 2 kurniki wraz z częścią socjalną, budowie 4 zbiorników gazowych, 4 silosów na pasze, 4 zbiorników bezodpływowych na ścieki po umyciu kurnika, dwóch zbiorników bezodpływowych na ścieki z pomieszczenia socjalnego, dróg utwardzonych wewnętrznych na działce oznaczonej geodezyjnie nr 38 w miejscowości Samszyce, gm. Osięciny
26.11.2009 17:58:04 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie 3 generatorów energii wiatrowej typu Vesta V-25 na działce oznaczonej geodezyjnie nr 89/1 i 121 w miejscowości Szalonki, gm. Osięciny
26.11.2009 17:57:38 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie 3 generatorów energii wiatrowej typu Vesta V-25 na działce oznaczonej geodezyjnie nr 89/1 i 121 w miejscowości Szalonki, gm. Osięciny
26.11.2009 17:44:59 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia NN ze stacji transformatorowej "Osięciny osiedle 5” do zasilania działek budowlanych o nr ew. 359/2,359/3, 359/4, 359/5, 359/6, 359/7, 359/8, 359/9, 359/10, 359/11, 359/14, 359/15, 359/16, 359/17, 359/18, 359/19, 359/20, 359/21, 359/22, 359/23, 359/24, 359/12, 359/13 w miejscowości Osięciny przy ulicy Leśnej i Nowoprojektowanej, gm. Osięciny.
26.11.2009 17:44:30 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia NN ze stacji transformatorowej "Osięciny osiedle 5” do zasilania działek budowlanych o nr ew. 359/2,359/3, 359/4, 359/5, 359/6, 359/7, 359/8, 359/9, 359/10, 359/11, 359/14, 359/15, 359/16, 359/17, 359/18, 359/19, 359/20, 359/21, 359/22, 359/23, 359/24, 359/12, 359/13 w miejscowości Osięciny przy ulicy Leśnej i Nowoprojektowanej, gm. Osięciny.
26.11.2009 17:30:09 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci sanitarnej z przykanalikami oraz na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ulicach i na działkach: - Włocławska – 591/2,597/23, - Orzeszkowej- 907/3,907/4, 907/5, 907/6,907/8,907/9,907/10,907/11,907/12, 907/13,907/14, 907/15,907/16,907/16,907/17,907/18,907/19,907/20,587/54,587/55,587/56, 587/79,587/80, 587/16,587/6,587/4,587/73,587/74,587/66,587/63, Słowackiego – 587/75,587/20,587/21,587/22,592/1,622, - Kujawska – 98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,97/1,96/1,95/1,94/1,93/1,92,91,90, 89,88,87/1,86/2,85,84,83,82,81/1,11/1,11/2,115/12,115/11,80,79,78,77,76/1,42/1,74,586/7,586/8,586/9, 586/12, 586/10,586/10,586/11,648, -Leśna – 120, - Kruszwicka - 586/6,586/23,586/24,586/4,586/3,586/2,585/33,585/31,585/32,585/29, 585/28,585/119, 585/118,585/26,585/25,585/24,585/23,585/22,585/21,585/20,585/19,585/18, 585/17,585/16,585/15, 585/14,585/13,2,3,4/1,5/1,6/1,7/1,8/1,9,10,43,44,45,46,47,48,49/1,50/1,28/1, 52/1,531/1,54/1, 115/2,115/3,64,65,66,67,68,69,70/2,71/1,72/1,73,602,621/1,620/1, - Konopnickiej – 133/2,117/4,117/5,117/6,117/7,117/10,117/9,117/7,117/8,117/6,117/5,117/4, 117/14,117/13,34/2,34/1,35/1,36/1,37/1,38/1,39/1,40/1,92,647,117/3,134,117/8, - Piastowska – 585/7,585/8,585/9,585/10,585/11,585/11,585/12/585/2,20,357/1,585/34- Rataja – 164/3,179,180,181,182,183,184/1,252,196,195,194,193,192,191,190,189,188,187/2,187/1,186,185/1,185/2,379/1,379/2,202,201,200,199,198,197, gm. Osięciny
26.11.2009 17:28:03 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci sanitarnej z przykanalikami oraz na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ulicach i na działkach: - Włocławska – 591/2,597/23, - Orzeszkowej- 907/3,907/4, 907/5, 907/6,907/8,907/9,907/10,907/11,907/12, 907/13,907/14, 907/15,907/16,907/16,907/17,907/18,907/19,907/20,587/54,587/55,587/56, 587/79,587/80, 587/16,587/6,587/4,587/73,587/74,587/66,587/63, Słowackiego – 587/75,587/20,587/21,587/22,592/1,622, - Kujawska – 98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,97/1,96/1,95/1,94/1,93/1,92,91,90, 89,88,87/1,86/2,85,84,83,82,81/1,11/1,11/2,115/12,115/11,80,79,78,77,76/1,42/1,74,586/7,586/8,586/9, 586/12, 586/10,586/10,586/11,648, -Leśna – 120, - Kruszwicka - 586/6,586/23,586/24,586/4,586/3,586/2,585/33,585/31,585/32,585/29, 585/28,585/119, 585/118,585/26,585/25,585/24,585/23,585/22,585/21,585/20,585/19,585/18, 585/17,585/16,585/15, 585/14,585/13,2,3,4/1,5/1,6/1,7/1,8/1,9,10,43,44,45,46,47,48,49/1,50/1,28/1, 52/1,531/1,54/1, 115/2,115/3,64,65,66,67,68,69,70/2,71/1,72/1,73,602,621/1,620/1, - Konopnickiej – 133/2,117/4,117/5,117/6,117/7,117/10,117/9,117/7,117/8,117/6,117/5,117/4, 117/14,117/13,34/2,34/1,35/1,36/1,37/1,38/1,39/1,40/1,92,647,117/3,134,117/8, - Piastowska – 585/7,585/8,585/9,585/10,585/11,585/11,585/12/585/2,20,357/1,585/34- Rataja – 164/3,179,180,181,182,183,184/1,252,196,195,194,193,192,191,190,189,188,187/2,187/1,186,185/1,185/2,379/1,379/2,202,201,200,199,198,197, gm. Osięciny
26.11.2009 17:24:54 Magdalena Malec Usunięto artykuł o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci sanitarnej z przykanalikami oraz na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ulicach i na działkach: - Włocławska – 591/
26.11.2009 17:23:28 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
26.11.2009 16:29:54 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stawu retencyjnego na działce o nr ew. 64/5 w miejscowości Borucin,gm.Osięciny
26.11.2009 16:29:28 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stawu retencyjnego na działce o nr ew. 64/5 w miejscowości Borucin,gm.Osięciny
26.11.2009 16:22:48 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie studni głębinowej o wydajności powyżej 10m3/h do celów gospodarczych na działce o nr ew. 549/1 położonej w miejscowości Karolin, gm. Osięciny
26.11.2009 16:20:55 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie studni głębinowej o wydajności powyżej 10m3/h do celów gospodarczych na działce o nr ew. 549/1 położonej w miejscowości Karolin, gm. Osięciny
26.11.2009 16:14:30 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie studni głębinowej o wydajności powyżej 10m3/h na działce o nr ew. 19/1 położonej w miejscowości Leonowo, gm. Osięciny
26.11.2009 16:14:03 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie studni głębinowej o wydajności powyżej 10m3/h na działce o nr ew. 19/1 położonej w miejscowości Leonowo, gm. Osięciny
26.11.2009 16:08:53 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Gminnego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku „Żabka” na działce o nr ew. 95/1 położonej w miejscowości Nagórki, gm. Osięciny
26.11.2009 16:08:25 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Gminnego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku „Żabka” na działce o nr ew. 95/1 położonej w miejscowości Nagórki, gm. Osięciny
26.11.2009 14:00:23 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowa budynku inwentarskiego obory, zbiornika na gnojówkę, płyty gnojowej, rozbudowa i modernizacja istniejącego budynku składowego , wymiana pokrycia dachowego na budynku inwentarskim chlewni, budowa dwóch silosów na ziarno, budowa dwóch silosów na kiszonki , budowa wiaty na słomę na działce o nr ew. 154/1 położonej w miejscowości Bełszewo, gm. Osięciny
26.11.2009 13:59:35 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowa budynku inwentarskiego obory, zbiornika na gnojówkę, płyty gnojowej, rozbudowa i modernizacja istniejącego budynku składowego , wymiana pokrycia dachowego na budynku inwentarskim chlewni, budowa dwóch silosów na ziarno, budowa dwóch silosów na kiszonki , budowa wiaty na słomę na działce o nr ew. 154/1 położonej w miejscowości Bełszewo, gm. Osięciny
26.11.2009 13:48:23 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz wymianie sieci wodociągowej z przyłączami obiektowymi na ulicach i na działkach: - ul. Krótka: 665/4, 656, 657, 655, 664, - ul. Bema: 658, 659, 660,661,663,87/2, - ul.Wyszy.:586/14,586/15,586/16,586/17,586/18,586/20,586/21,521/1,619, -ul. Rataja: 169/1,170/6,171/3,170/8,177,171/2,164/3, -ul. Kujawska:602,109,586/12, -ul. IAWP:144,143,142,141,140,139,134,133/1,,132/2,132/3,132/4,131,130,129,128/2, 128/1,127,126,125,124,123,122,121,110/1,110/2,586/13,603,506,162/5,162/4,162/3,160/1, 160/2,159/7,159/8,159/9,159/10,159/5,159/6,159/4,159/3,157,155/10,154/2,156,152/8,111, 150/4, 150/5 (149), 150/6,148/1,148/7,604/2,662,155/11
26.11.2009 13:47:42 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz wymianie sieci wodociągowej z przyłączami obiektowymi na ulicach i na działkach: - ul. Krótka: 665/4, 656, 657, 655, 664, - ul. Bema: 658, 659, 660,661,663,87/2, - ul.Wyszy.:586/14,586/15,586/16,586/17,586/18,586/20,586/21,521/1,619, -ul. Rataja: 169/1,170/6,171/3,170/8,177,171/2,164/3, -ul. Kujawska:602,109,586/12, -ul. IAWP:144,143,142,141,140,139,134,133/1,,132/2,132/3,132/4,131,130,129,128/2, 128/1,127,126,125,124,123,122,121,110/1,110/2,586/13,603,506,162/5,162/4,162/3,160/1, 160/2,159/7,159/8,159/9,159/10,159/5,159/6,159/4,159/3,157,155/10,154/2,156,152/8,111, 150/4, 150/5 (149), 150/6,148/1,148/7,604/2,662,155/11
26.11.2009 13:43:37 Magdalena Malec Usunięto artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz wymianie sieci wodociągowej z przyłączami obiektowym
26.11.2009 13:40:23 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu
26.11.2009 13:39:02 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
26.11.2009 13:33:23 Magdalena Malec Usunięto artykuł Postępowanie administarcyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz wymianie sieci wodociągowej z przyłączami obiektowym
26.11.2009 13:32:56 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
24.11.2009 11:25:01 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki gruntowej o nr 585/134, położonej w miejscowosci Osięciny przy ul. Skarbka.
24.11.2009 11:24:26 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki gruntowej o nr 585/134, położonej w miejscowosci Osięciny przy ul. Skarbka.
24.11.2009 11:15:25 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki gruntowej o nr 585/133, położonej w miejscowości Osięciny przy ul. Skarbka.
24.11.2009 11:14:21 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki gruntowej o nr 585/133, położonej w miejscowości Osięciny przy ul. Skarbka.
20.11.2009 12:54:28 Magdalena Malec Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PN: Budowa jednego kurnika dla produkcji drobiu-brojlerów, o pow. prod. 1500m3 i 30600 stanowiskach wraz z niezbędną infrastrukturą, w gospodarstwie rolnym , we wsi Pieńki Kościelskie, na działce nr 89- obręb Kościelna Wieś, gm. Osięciny
20.11.2009 12:53:35 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PN: Budowa jednego kurnika dla produkcji drobiu-brojlerów, o pow. prod. 1500m3 i 30600 stanowiskach wraz z niezbędną infrastrukturą, w gospodarstwie rolnym , we wsi Pieńki Kościelskie, na działce nr 89- obręb Kościelna Wieś, gm. Osięciny
16.11.2009 12:11:23 Magdalena Malec Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PN: Budowa jednego kurnika dla produkcji drobiu-brojlerów, o pow. prod. 1500m3 i 30600 stanowiskach wraz z niezbędną infrastrukturą, w gospodarstwie rolnym , we wsi Pieńki Kościelskie, na działce nr 89- obręb Kościelna Wieś, gm. Osięciny
16.11.2009 12:10:50 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PN: Budowa jednego kurnika dla produkcji drobiu-brojlerów, o pow. prod. 1500m3 i 30600 stanowiskach wraz z niezbędną infrastrukturą, w gospodarstwie rolnym , we wsi Pieńki Kościelskie, na działce nr 89- obręb Kościelna Wieś, gm. Osięciny
16.11.2009 10:38:47 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania dla celu podatku dochodowego od osób fizycznych
16.11.2009 10:38:05 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania dla celu podatku dochodowego od osób fizycznych
16.11.2009 10:37:20 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Część EDG-RB Informacja o rachunkach bankowych
16.11.2009 10:36:48 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Część EDG-RB Informacja o rachunkach bankowych
16.11.2009 10:36:07 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Część EDG-MW Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
16.11.2009 10:35:26 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Część EDG-MW Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
16.11.2009 10:34:38 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Część EDG-RD- Wykonywana działalność gospodarcza
16.11.2009 10:33:49 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Część EDG-RD- Wykonywana działalność gospodarcza
16.11.2009 10:32:48 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu EDG-1 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
16.11.2009 10:30:37 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł EDG-1 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI