1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Data Redaktor Zmiana
28.12.2009 12:12:31 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dębu, 2 sztuk robinii akacjowych i 2 jesionów z nieruchomości położonej w miejscowości Ruszki
28.12.2009 11:54:50 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 8 sztuk topoli, 1 sztuki wierzby i 2 jesionów rosnących w pasie drogi powiatowej
28.12.2009 11:54:30 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 8 sztuk topoli, 1 sztuki wierzby i 2 jesionów rosnących w pasie drogi powiatowej
28.12.2009 11:38:00 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 14 sztuk topoli z nieruchomości położonej w miejscowości Kościelna Wieś
28.12.2009 11:37:40 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 14 sztuk topoli z nieruchomości położonej w miejscowości Kościelna Wieś
28.12.2009 10:48:41 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki topoli i 1 sztuki wierzby z nieruchomości położonej w miejscowości Sęczkowo
28.12.2009 10:45:53 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki topoli i 1 sztuki wierzby z nieruchomości położonej w miejscowości Sęczkowo
28.12.2009 10:42:51 Magdalena Malec Dodany załącznik Wójt Gminy Osięciny do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki topoli z nieruchomości położonej w miejscowości Zielińsk
28.12.2009 10:42:28 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki topoli z nieruchomości położonej w miejscowości Zielińsk
28.12.2009 10:07:07 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki świerku z nieruchomości położonej w miejscowości Wola Skarbkowa
28.12.2009 10:06:47 Magdalena Malec Edytowano artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki świerku z nieruchomości położonej w miejscowości Wola Skarbkowa
28.12.2009 10:06:30 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki świerku z nieruchomości położonej w miejscowości Wola Skarbkowa
28.12.2009 10:04:38 Magdalena Malec Dodany załącznik Wójt Gminy Osięciny do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki robinii akacjowej z nieruchomości położonej w miejscowości Wola Skarbkowa
28.12.2009 10:04:17 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki robinii akacjowej z nieruchomości położonej w miejscowości Wola Skarbkowa
28.12.2009 09:59:47 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk topoli i 1 sztuki wierzby rosnących w pasie drogi powiatowej
28.12.2009 09:59:30 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk topoli i 1 sztuki wierzby rosnących w pasie drogi powiatowej
28.12.2009 09:31:59 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk topoli z nieruchomości położonej w miejscowości Latkowo
28.12.2009 09:31:43 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk topoli z nieruchomości położonej w miejscowości Latkowo
28.12.2009 09:29:00 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk świerkówz nieruchomości położonej w miejscowości Pilichowo
28.12.2009 09:28:17 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk świerkówz nieruchomości położonej w miejscowości Pilichowo
28.12.2009 09:25:36 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 jesionów z nieruchomości położonej w miejscowości Ujma Mała
28.12.2009 09:23:27 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 topoli z nieruchomości położonej w miejscowości Kościelna Wieś
28.12.2009 09:23:10 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 topoli z nieruchomości położonej w miejscowości Kościelna Wieś
28.12.2009 09:12:34 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 40 sztuk leszczyny z nieruchomości położonej w miejscowości Borucinek
28.12.2009 09:12:04 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 40 sztuk leszczyny z nieruchomości położonej w miejscowości Borucinek
28.12.2009 08:52:15 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk wierzb z nieruchomości położonej w miejscowości Żakowice
28.12.2009 08:52:00 Magdalena Malec Edytowano artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk wierzb z nieruchomości położonej w miejscowości Żakowice
28.12.2009 08:51:48 Magdalena Malec Edytowano artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk wierzb z nieruchomości położonej w miejscowości Żakowice
28.12.2009 08:51:24 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk wierzb z nieruchomości położonej w miejscowości Żakowice
28.12.2009 08:49:18 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki wiązu i 3 sztuk robinii akacjowej z nieruchomości położonej w miejscowości Pilichowo
28.12.2009 08:49:01 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki wiązu i 3 sztuk robinii akacjowej z nieruchomości położonej w miejscowości Pilichowo
28.12.2009 08:45:13 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk topoli i 1 sztuk wierzb z nieruchomości położonej w miejscowości Pilichowo
28.12.2009 08:44:54 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk topoli i 1 sztuk wierzb z nieruchomości położonej w miejscowości Pilichowo
28.12.2009 08:32:45 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki topoli i 1 sztuki wierzby z nieruchomości położonej w miejscowości Bodzanówek
28.12.2009 08:30:49 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk topoli z nieruchomości położonej w miejscowości Pułkownikowo
28.12.2009 08:30:29 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk topoli z nieruchomości położonej w miejscowości Pułkownikowo
28.12.2009 08:28:29 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk topoli z nieruchomości położonej w miejscowości Borucinek
28.12.2009 08:28:13 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk topoli z nieruchomości położonej w miejscowości Borucinek
28.12.2009 08:26:01 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki wierzby i 2 sztuk robinii akacjowej z nieruchomości położonej w miejscowości Szalonki
28.12.2009 08:25:44 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki wierzby i 2 sztuk robinii akacjowej z nieruchomości położonej w miejscowości Szalonki
28.12.2009 08:22:28 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk topoli i 1 stuki brzozy brodawkowatej z nieruchomości położonej w miejscowości Wola Skarbkowa
28.12.2009 08:22:11 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk topoli i 1 stuki brzozy brodawkowatej z nieruchomości położonej w miejscowości Wola Skarbkowa
28.12.2009 08:18:38 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk jesionów i 2 robinii akacjowych z nieruchomości położonej w miejscowości Wola Skarbkowa
28.12.2009 08:18:10 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk jesionów i 2 robinii akacjowych z nieruchomości położonej w miejscowości Wola Skarbkowa
22.12.2009 11:55:42 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania
17.12.2009 12:27:32 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/195/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku
17.12.2009 12:26:48 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/195/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku
17.12.2009 12:24:31 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/194/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku
17.12.2009 12:22:50 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/194/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku
17.12.2009 12:20:27 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/193/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI