1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
24.05.2010 11:09:19 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja techniczna-elewacje do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kościelna Wieś, gm. Osięciny
24.05.2010 11:08:39 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja techniczna-opis do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kościelna Wieś, gm. Osięciny
24.05.2010 11:07:20 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie osoby fizycznej do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kościelna Wieś, gm. Osięciny
24.05.2010 11:06:42 Monika Fabisiak Dodany załącznik Kosztorys ofertowy i pzredmiar robót do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kościelna Wieś, gm. Osięciny
24.05.2010 11:06:09 Monika Fabisiak Usunięty załącznik Kosztorys ofertowy z artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kościelna Wieś, gm. Osięciny
24.05.2010 11:05:50 Monika Fabisiak Dodany załącznik Kosztorys ofertowy do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kościelna Wieś, gm. Osięciny
24.05.2010 11:01:53 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kościelna Wieś, gm. Osięciny
24.05.2010 11:01:20 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz robót do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kościelna Wieś, gm. Osięciny
24.05.2010 11:01:03 Monika Fabisiak Dodany załącznik Projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kościelna Wieś, gm. Osięciny
24.05.2010 10:58:37 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie -brak wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kościelna Wieś, gm. Osięciny
24.05.2010 10:57:59 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oswiadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kościelna Wieś, gm. Osięciny
24.05.2010 10:55:55 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oferta przetargowa do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kościelna Wieś, gm. Osięciny
24.05.2010 10:54:55 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kościelna Wieś, gm. Osięciny
24.05.2010 10:52:24 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kościelna Wieś, gm. Osięciny
24.05.2010 10:51:24 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kościelna Wieś, gm. Osięciny
21.05.2010 10:53:35 Monika Fabisiak Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą:Przebudowa ośmiu odcinków dróg gminnych pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,310 km
14.05.2010 13:04:18 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony na dostawy poniżej 193.000 euro na Zakup i dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 4.750 ton na podbudowę dróg gminnych.
14.05.2010 13:03:04 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu do artykułu Przetarg nieograniczony poniżej 193.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności 3,0 m3 /dobę na terenie Gminy Osięciny.
13.05.2010 12:28:39 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180283 C Pułkownikowo-Bartłomiejowice na odcinku o dł. 1,100 km
12.05.2010 12:34:47 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 351/2010 z dnia 6 maja 2010 roku
12.05.2010 12:34:15 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 351/2010 z dnia 6 maja 2010 roku
12.05.2010 12:33:02 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 350/2010 z dnia 5 maja 2010 roku
12.05.2010 12:32:24 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 350/2010 z dnia 5 maja 2010 roku
12.05.2010 12:29:06 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 349/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 roku
12.05.2010 12:28:32 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 349/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 roku
12.05.2010 12:27:34 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 348/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 roku
12.05.2010 12:26:55 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 348/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 roku
12.05.2010 12:24:59 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 347/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 roku
12.05.2010 12:24:24 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 347/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 roku
12.05.2010 12:16:54 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 346/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 roku
12.05.2010 12:16:11 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 345/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 roku
12.05.2010 12:11:06 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 346/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 roku
12.05.2010 12:09:49 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 345/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 roku
12.05.2010 12:08:11 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 344/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 roku
12.05.2010 12:07:41 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 344/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 roku
12.05.2010 12:03:44 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 343/2010 z dnia 1 kwietnia 2010 roku
12.05.2010 12:03:11 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 343/2010 z dnia 1 kwietnia 2010 roku
12.05.2010 12:01:58 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 342/2010 z dnia 26 marca 2010 roku
12.05.2010 12:01:36 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 342/2010 z dnia 26 marca 2010 roku
12.05.2010 12:01:31 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 342/2010 z dnia 26 marca 2010 roku
12.05.2010 12:00:58 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 342/2010 z dnia 26 marca 2010 roku
12.05.2010 11:58:17 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 341/2010 z dnia 26 marca 2010 roku
12.05.2010 11:57:47 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 341/2010 z dnia 26 marca 2010 roku
12.05.2010 11:54:41 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 430/2010 z dnia 26 marca 2010 roku
12.05.2010 11:53:38 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 430/2010 z dnia 26 marca 2010 roku
11.05.2010 07:06:03 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 339/2010 z dnia 18 marca 2010 roku
11.05.2010 07:05:34 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 339/2010 z dnia 18 marca 2010 roku
11.05.2010 07:04:22 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 338/2010 z dnia 18 marca 2010 roku
11.05.2010 07:03:49 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 338/2010 z dnia 18 marca 2010 roku
11.05.2010 07:01:58 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 337/2010 z dnia 18 marca 2010 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI