1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233
Data Redaktor Zmiana
16.11.2009 11:10:50 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PN: Budowa jednego kurnika dla produkcji drobiu-brojlerów, o pow. prod. 1500m3 i 30600 stanowiskach wraz z niezbędną infrastrukturą, w gospodarstwie rolnym , we wsi Pieńki Kościelskie, na działce nr 89- obręb Kościelna Wieś, gm. Osięciny
16.11.2009 09:38:47 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania dla celu podatku dochodowego od osób fizycznych
16.11.2009 09:38:05 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania dla celu podatku dochodowego od osób fizycznych
16.11.2009 09:37:20 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Część EDG-RB Informacja o rachunkach bankowych
16.11.2009 09:36:48 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Część EDG-RB Informacja o rachunkach bankowych
16.11.2009 09:36:07 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Część EDG-MW Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
16.11.2009 09:35:26 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Część EDG-MW Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
16.11.2009 09:34:38 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Część EDG-RD- Wykonywana działalność gospodarcza
16.11.2009 09:33:49 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Część EDG-RD- Wykonywana działalność gospodarcza
16.11.2009 09:32:48 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu EDG-1 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
16.11.2009 09:30:37 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł EDG-1 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
16.11.2009 09:29:49 Magdalena Malec Usunięto artykuł CZASOWE WYREJESTROWANIE Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
z kategorii Wzory dokumentów
16.11.2009 09:29:43 Magdalena Malec Usunięto artykuł WYREJESTROWANIE Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
z kategorii Wzory dokumentów
16.11.2009 09:29:37 Magdalena Malec Usunięto artykuł ZMIANA WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
z kategorii Wzory dokumentów
16.11.2009 09:28:48 Magdalena Malec Usunięto artykuł WPIS DO EWIDENCJI
z kategorii Wzory dokumentów
16.11.2009 07:03:09 Magdalena Malec Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę studni głębinowej o wydajności 20m3/h na działce w miejscowości Bilno 170/1
16.11.2009 07:02:07 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę studni głębinowej o wydajności 20m3/h na działce w miejscowości Bilno 170/1
16.11.2009 07:01:58 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę studni głębinowej o wydajności 20m3/h na działce w miejscowości Bilno 170/1
13.11.2009 07:55:36 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 304/2009 z dnia 9 listopada 2009 roku
13.11.2009 07:55:04 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 304/2009 z dnia 9 listopada 2009 roku
13.11.2009 07:54:28 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 304/2009 z dnia 9 listopada 2009 roku
13.11.2009 07:53:51 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 303/2009 z dnia 27 października 2009 roku
13.11.2009 07:50:25 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 303/2009 z dnia 27 października 2009 roku
13.11.2009 07:49:24 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 302/2009 z dnia 20 października 2009 roku
13.11.2009 07:48:48 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 302/2009 z dnia 20 października 2009 roku
12.11.2009 14:19:21 Magdalena Malec Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę studni głębinowej o wydajności 20m3/h na działce o numerze 65/1 w miejscowości Bilno
12.11.2009 14:18:03 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę studni głębinowej o wydajności 20m3/h na działce o numerze 65/1 w miejscowości Bilno
12.11.2009 14:17:53 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę studni głębinowej o wydajności 20m3/h na działce o numerze 65/1 w miejscowości Bilno
12.11.2009 14:17:20 Magdalena Malec Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę studni głębinowej o wydajności 20m3/h na działce o numerze 65/1 w miejscowości Bilno
12.11.2009 14:16:50 Magdalena Malec Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę studni głębinowej o wydajności 20m3/h na działce o numerze 65/1 w miejscowości Bilno
10.11.2009 11:29:18 Magdalena Malec Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PN: przebudowa drogi gminnej nr 180350C, ul. Sportowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Osięciny na działce o numerze ewidencyjnym Osięciny-nr 889
10.11.2009 11:26:06 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PN: przebudowa drogi gminnej nr 180350C, ul. Sportowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Osięciny na działce o numerze ewidencyjnym Osięciny-nr 889
10.11.2009 11:25:57 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PN: przebudowa drogi gminnej nr 180350C, ul. Sportowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Osięciny na działce o numerze ewidencyjnym Osięciny-nr 889
10.11.2009 11:25:45 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PN: przebudowa drogi gminnej nr 180350C, ul. Sportowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Osięciny na działce o numerze ewidencyjnym Osięciny-nr 889
09.11.2009 14:15:15 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogloszenie do artykułu Ogloszenie o sprzedaży samochodu MARKI NYSA 582
09.11.2009 14:14:39 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Ogloszenie o sprzedaży samochodu MARKI NYSA 582
09.11.2009 14:13:19 Monika Fabisiak Usunięto artykuł Ogloszenie dotyczące sprzedaży samochodu MARKI NYSA 582 z kategorii Przetargi
09.11.2009 14:08:25 Monika Fabisiak Edytowano artykuł
09.11.2009 14:07:07 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł
09.11.2009 13:52:22 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wynik przetargu do artykułu Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym na wynajem lokalu użytkowego, położonego w miejscowości Osięciny przy Placu Boh. Powst. Warszawy o pow. 7,87 m2.
05.11.2009 13:53:52 Magdalena Malec Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PN: Budowa jednego kurnika dla produkcji drobiu-brojlerów, o pow. prod. 1500m3 i 30600 stanowiskach wraz z niezbędną infrastrukturą, w gospodarstwie rolnym , we wsi Pieńki Kościelskie, na działce nr 89- obręb Kościelna Wieś, gm. Osięciny
05.11.2009 13:51:22 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PN: Budowa jednego kurnika dla produkcji drobiu-brojlerów, o pow. prod. 1500m3 i 30600 stanowiskach wraz z niezbędną infrastrukturą, w gospodarstwie rolnym , we wsi Pieńki Kościelskie, na działce nr 89- obręb Kościelna Wieś, gm. Osięciny
05.11.2009 13:50:54 Magdalena Malec Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PN: Budowa jednego kurnika dla produkcji drobiu-brojlerów, o pow. prod. 1500m3 i 30600 stanowiskach wraz z niezbędną infrastrukturą, w gospodarstwie rolnym , we wsi Pieńki Kościelskie, na działce nr 89- obręb Kościelna Wieś, gm. Osięciny
04.11.2009 14:17:02 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.11.2009 13:34:19 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.11.2009 13:31:49 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.11.2009 13:29:53 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.11.2009 13:28:44 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.11.2009 13:26:57 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.11.2009 13:24:24 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI