1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232
Data Redaktor Zmiana
02.10.2009 14:13:52 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 284/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku
02.10.2009 14:11:28 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 284/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku
02.10.2009 14:10:48 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 284/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku
24.09.2009 15:23:37 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVII/179/2009 z dnia 10 września 2009 roku
24.09.2009 15:22:32 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVII/179/2009 z dnia 10 września 2009 roku
24.09.2009 15:20:38 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVII/178/2009 z dnia 10 września 2009 roku
24.09.2009 15:19:36 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVII/178/2009 z dnia 10 września 2009 roku
24.09.2009 15:17:38 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVII/177/2009 z dnia 10 września 2009 roku
24.09.2009 15:15:18 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVII/177/2009 z dnia 10 września 2009 roku
24.09.2009 15:11:53 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVII/176/2009 z dnia 10 września 2009 roku
24.09.2009 15:06:22 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVII/175/2009 z dnia 10 września 2009 roku
24.09.2009 15:05:01 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVII/175/2009 z dnia 10 września 2009 roku
24.09.2009 15:02:54 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVII/174/2009 z dnia 10 września 2009 roku
24.09.2009 15:01:42 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVII/174/2009 z dnia 10 września 2009 roku
24.09.2009 14:59:49 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVII/173/2009 z dnia 10 września 2009 roku
24.09.2009 14:57:14 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVII/172/2009 z dnia 10 września 2009 roku
24.09.2009 14:47:36 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVII/172/2009 z dnia 10 września 2009 roku
24.09.2009 14:39:36 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVII/173/2009 z dnia 10 września 2009 roku
24.09.2009 14:32:50 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVII/172/2009 z dnia 10 września 2009 roku
18.09.2009 14:41:57 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad XXVI Sesji Rady Gminy
18.09.2009 14:23:48 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad XXVI Sesji Rady Gminy
18.09.2009 11:22:04 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na "Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Malinowej i ul. Jarmarcznej oraz budowę dwóch przyłączy w ul. Leśnej w m. Osięciny - gmina Osięciny"
14.09.2009 09:43:35 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o przetargu do artykułu Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dwóch niezabudowanych działek gruntowych, położonych w m. Osięciny przy ul. Skarbka
14.09.2009 09:40:34 Monika Fabisiak Usunięty załącznik z artykułu Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dwóch niezabudowanych działek gruntowych, położonych w m. Osięciny przy ul. Skarbka
14.09.2009 09:40:20 Monika Fabisiak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dwóch niezabudowanych działek gruntowych, położonych w m. Osięciny przy ul. Skarbka
14.09.2009 09:39:55 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dwóch niezabudowanych działek gruntowych, położonych w m. Osięciny przy ul. Skarbka
28.08.2009 14:30:56 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację pzredsięwzięcia polegającego na budowie przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym do kanalizacji sanitarnej w ulicy Sportowej w miejscowości Osięciny na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 367/1, 366/1, 365/1, 364/1, 363/1, 376, 864
28.08.2009 14:30:37 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację pzredsięwzięcia polegającego na budowie przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym do kanalizacji sanitarnej w ulicy Sportowej w miejscowości Osięciny na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 367/1, 366/1, 365/1, 364/1, 363/1, 376, 864
28.08.2009 14:15:59 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniacg zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na na budowie stawu retencyjnego o wymiarach 20 x 30 m na działce oznaczonej geodezyjnie nr 98 w miejscowości Powałkowice
28.08.2009 14:15:33 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniacg zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na na budowie stawu retencyjnego o wymiarach 20 x 30 m na działce oznaczonej geodezyjnie nr 98 w miejscowości Powałkowice
28.08.2009 14:02:18 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowycyh uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 stawów retencyjno – hodowlanych na działce oznaczonej geodezyjnie nr 89/1 w miejscowości Borucin wraz z istniejącymi stawami retencyjno – hodowlanymi na działce 89/1 i 91/1 w miejscowości Borucin
28.08.2009 14:01:48 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowycyh uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 stawów retencyjno – hodowlanych na działce oznaczonej geodezyjnie nr 89/1 w miejscowości Borucin wraz z istniejącymi stawami retencyjno – hodowlanymi na działce 89/1 i 91/1 w miejscowości Borucin
28.08.2009 13:51:39 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej o wydajności 15 m3/h na działce usytuowanej w miejscowości Nagórki oznaczonej gezodezyjnie nr 105/1
28.08.2009 13:51:19 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej o wydajności 15 m3/h na działce usytuowanej w miejscowości Nagórki oznaczonej gezodezyjnie nr 105/1
28.08.2009 13:44:32 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu retencyjnego o wymiarach 15 x 30 m w miejscowości Lekarzewice na działce oznaczonej geodezyjnie nr 70/1
28.08.2009 13:42:30 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu retencyjnego o wymiarach 15 x 30 m w miejscowości Lekarzewice na działce oznaczonej geodezyjnie nr 70/1
28.08.2009 11:17:55 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 283/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku
28.08.2009 11:17:19 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 283/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku
28.08.2009 11:16:26 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 282/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku
28.08.2009 11:15:13 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 282/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku
28.08.2009 11:14:02 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 281/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku
28.08.2009 11:13:24 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 281/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku
28.08.2009 11:12:36 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 280/2009 z dnia 24 sierpnia 2009 roku
28.08.2009 11:12:06 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 280/2009 z dnia 24 sierpnia 2009 roku
28.08.2009 11:09:03 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządznie nr 279/2009 z dnia 21 sierpnia 2009 roku
28.08.2009 11:08:28 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządznie nr 279/2009 z dnia 21 sierpnia 2009 roku
28.08.2009 11:07:41 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 278/2009 z dnia 21 sierpnia 2009 roku
28.08.2009 11:06:53 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 277/2009 z dnia 19 sierpnia 2009 roku
28.08.2009 11:06:26 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 277/2009 z dnia 19 sierpnia 2009 roku
28.08.2009 11:05:34 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 276/2009 z dnia 19 sierpnia 2009 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI