1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Data Redaktor Zmiana
20.10.2009 11:50:05 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 297/2009 z dnia 05 października 2009 roku
20.10.2009 11:34:05 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 297/2009 z dnia 05 października 2009 roku
20.10.2009 11:13:01 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 296/2009 z dnia 17 września 2009 roku
20.10.2009 09:14:22 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Kontrola przeprowadzona przez Urząd Skarbowy w Radziejowie
16.10.2009 11:22:23 Magdalena Malec Dodany załącznik Zawiadomienie o wszczęciu postępowania do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PN: przebudowa drogi gminnej nr 180350C, ul. Sportowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Osięciny na działce o numerze ewidencyjnym Osięciny-nr 889
16.10.2009 11:21:13 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PN: przebudowa drogi gminnej nr 180350C, ul. Sportowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Osięciny na działce o numerze ewidencyjnym Osięciny-nr 889
13.10.2009 10:10:46 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Kontrola Przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Delegatura we Włocławku
13.10.2009 09:10:13 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę studni głębinowej o wydajności 20m3/h na działce w miejscowości Ujma Mała 1/1
13.10.2009 09:10:01 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę studni głębinowej o wydajności 20m3/h na działce w miejscowości Ujma Mała 1/1
13.10.2009 09:09:40 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę studni głębinowej o wydajności 20m3/h na działce w miejscowości Ujma Mała 1/1
13.10.2009 09:08:22 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę studni głębinowej o wydajności 20m3/h na działce w miejscowości Ujma Mała 1/1
12.10.2009 07:21:47 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Kontrola przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział Zamiejscowy we Włocławku
12.10.2009 07:17:15 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Kontrola przeprowadzona przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział Zamiejscowy we Włocławku
12.10.2009 07:06:31 Magdalena Malec Edytowano artykuł Kontrola przeprowadzona przez Oddział Kujawsko-Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
12.10.2009 06:58:17 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Kontrola przeprowadzona przez Oddział Kujawsko-Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
08.10.2009 13:26:31 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Osięcinach - przedlużenie umowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
08.10.2009 13:25:27 Monika Fabisiak Usunięty załącznik z artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Osięcinach - przedlużenie umowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
08.10.2009 13:25:14 Monika Fabisiak Dodany załącznik do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Osięcinach - przedlużenie umowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
08.10.2009 13:22:59 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Osięcinach - przedlużenie umowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
08.10.2009 11:33:49 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o przetargu do artykułu Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym na wynajem lokalu użytkowego, położonego w miejscowości Osięciny przy Placu Boh. Powst. Warszawy o pow. 7,87 m2.
08.10.2009 11:33:05 Monika Fabisiak Edytowano artykuł Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym na wynajem lokalu użytkowego, położonego w miejscowości Osięciny przy Placu Boh. Powst. Warszawy o pow. 7,87 m2.
08.10.2009 11:30:03 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym na wynajem lokalu użytkowego, położonego w miejscowości Osięciny przy Placu Boh. Powst. Warszawy o pow. 7,87 m2.
08.10.2009 09:45:33 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 296/2009 z dnia 17 września 2009 roku
08.10.2009 09:44:01 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 296/2009 z dnia 17 września 2009 roku
08.10.2009 07:52:26 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 295/2009 z dnia 16 września 2009 roku
08.10.2009 07:43:55 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 295/2009 z dnia 16 września 2009 roku
08.10.2009 07:42:45 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 295/2009 z dnia 16 września 2009 roku
07.10.2009 10:26:26 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony na "Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Malinowej i ul. Jarmarcznej oraz budowę dwóch przyłączy w ul. Leśnej w m. Osięciny - gmina Osięciny"
02.10.2009 13:39:51 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 294/2009 z dnia 14 września 2009 roku
02.10.2009 13:39:05 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 294/2009 z dnia 14 września 2009 roku
02.10.2009 13:36:50 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 293/2009 z dnia 8 września 2009 roku
02.10.2009 13:36:12 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 293/2009 z dnia 8 września 2009 roku
02.10.2009 13:35:00 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 292/2009 z dnia 4 września 2009 roku
02.10.2009 13:33:45 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 292/2009 z dnia 4 września 2009 roku
02.10.2009 13:32:36 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 291/2009 z dnia 4 września 2009 roku
02.10.2009 13:31:30 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 290/2009 z dnia 4 września 2009 roku
02.10.2009 13:30:44 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 290/2009 z dnia 4 września 2009 roku
02.10.2009 13:29:24 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 289/2009 z dnia 4 września 2009 roku
02.10.2009 13:28:56 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 289/2009 z dnia 4 września 2009 roku
02.10.2009 13:24:24 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 288/2009 z dnia 2 września 2009 roku
02.10.2009 13:23:21 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 288/2009 z dnia 2 września 2009 roku
02.10.2009 13:21:58 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 287/2009 z dnia 1 września 2009 roku
02.10.2009 13:20:47 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 287/2009 z dnia 1 września 2009 roku
02.10.2009 13:19:26 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 286/2009 z dnia 1 września 2009 roku
02.10.2009 13:18:24 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 286/2009 z dnia 1 września 2009 roku
02.10.2009 13:17:03 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 285/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 roku
02.10.2009 13:15:30 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 285/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 roku
02.10.2009 13:13:52 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 284/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku
02.10.2009 13:11:28 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 284/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku
02.10.2009 13:10:48 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 284/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI