1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238
Data Redaktor Zmiana
09.11.2009 14:15:15 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogloszenie do artykułu Ogloszenie o sprzedaży samochodu MARKI NYSA 582
09.11.2009 14:14:39 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Ogloszenie o sprzedaży samochodu MARKI NYSA 582
09.11.2009 14:13:19 Monika Fabisiak Usunięto artykuł Ogloszenie dotyczące sprzedaży samochodu MARKI NYSA 582 z kategorii Przetargi
09.11.2009 14:08:25 Monika Fabisiak Edytowano artykuł
09.11.2009 14:07:07 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł
09.11.2009 13:52:22 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wynik przetargu do artykułu Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym na wynajem lokalu użytkowego, położonego w miejscowości Osięciny przy Placu Boh. Powst. Warszawy o pow. 7,87 m2.
05.11.2009 13:53:52 Magdalena Malec Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PN: Budowa jednego kurnika dla produkcji drobiu-brojlerów, o pow. prod. 1500m3 i 30600 stanowiskach wraz z niezbędną infrastrukturą, w gospodarstwie rolnym , we wsi Pieńki Kościelskie, na działce nr 89- obręb Kościelna Wieś, gm. Osięciny
05.11.2009 13:51:22 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PN: Budowa jednego kurnika dla produkcji drobiu-brojlerów, o pow. prod. 1500m3 i 30600 stanowiskach wraz z niezbędną infrastrukturą, w gospodarstwie rolnym , we wsi Pieńki Kościelskie, na działce nr 89- obręb Kościelna Wieś, gm. Osięciny
05.11.2009 13:50:54 Magdalena Malec Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PN: Budowa jednego kurnika dla produkcji drobiu-brojlerów, o pow. prod. 1500m3 i 30600 stanowiskach wraz z niezbędną infrastrukturą, w gospodarstwie rolnym , we wsi Pieńki Kościelskie, na działce nr 89- obręb Kościelna Wieś, gm. Osięciny
04.11.2009 14:17:02 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.11.2009 13:34:19 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.11.2009 13:31:49 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.11.2009 13:29:53 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.11.2009 13:28:44 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.11.2009 13:26:57 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.11.2009 13:24:24 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
03.11.2009 12:42:08 Magdalena Malec Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PN: przebudowa drogi powiatowej Osieciny-Jarantowice nr 2815C na odcinku od km 0+364 do km 3+124 na działkach o nr ewidencyjnych Osięciny- na działce nr 218, Jarantowice na działce o nr 49 przewidzianego do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie
03.11.2009 12:39:15 Magdalena Malec Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PN: przebudowa drogi powiatowej Osieciny-Jarantowice nr 2815C na odcinku od km 0+364 do km 3+124 na działkach o nr ewidencyjnych Osięciny- na działce nr 218, Jarantowice na działce o nr 49 przewidzianego do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie
03.11.2009 12:37:26 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PN: przebudowa drogi powiatowej Osieciny-Jarantowice nr 2815C na odcinku od km 0+364 do km 3+124 na działkach o nr ewidencyjnych Osięciny- na działce nr 218, Jarantowice na działce o nr 49 przewidzianego do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie
03.11.2009 12:37:07 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PN: przebudowa drogi powiatowej Osieciny-Jarantowice nr 2815C na odcinku od km 0+364 do km 3+124 na działkach o nr ewidencyjnych Osięciny- na działce nr 218, Jarantowice na działce o nr 49 przewidzianego do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie
27.10.2009 14:07:07 Magdalena Malec Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości na terenie Gminy Osięciny przewidzianego do realizacji przez firmę "Danto" s.c J. Buczkowski, P. Urbański z Torunia
27.10.2009 14:05:44 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości na terenie Gminy Osięciny przewidzianego do realizacji przez firmę "Danto" s.c J. Buczkowski, P. Urbański z Torunia
27.10.2009 14:05:32 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości na terenie Gminy Osięciny przewidzianego do realizacji przez firmę "Danto" s.c J. Buczkowski, P. Urbański z Torunia
26.10.2009 11:35:02 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę studni głębinowej o wydajności 20m3/h na działce w miejscowości Bilno 170/1
26.10.2009 11:34:02 Magdalena Malec Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę studni głębinowej o wydajności 20m3/h na działce w miejscowości Bilno 170/1
26.10.2009 11:33:10 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę studni głębinowej o wydajności 20m3/h na działce w miejscowości Bilno 170/1
23.10.2009 07:55:27 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę studni głębinowej o wydajności 20m3/h na działce o numerze 65/1 w miejscowości Bilno
23.10.2009 07:55:17 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę studni głębinowej o wydajności 20m3/h na działce o numerze 65/1 w miejscowości Bilno
23.10.2009 07:53:04 Magdalena Malec Usunięto artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę studni głębinowej o wydajności 20m3/h na działce w miejscowości Ujma Mała 23 z kategorii Ochrona Środowiska - 1. Decyzje środowiskowe
23.10.2009 07:52:04 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu
23.10.2009 07:51:49 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
23.10.2009 07:49:24 Magdalena Malec Usunięto artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę studni głębinowej o wydajności 20m3/h na działce w miejscowości Bilno 27 z kategorii Ochrona Środowiska - 1. Decyzje środowiskowe
23.10.2009 07:46:51 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu
23.10.2009 07:46:08 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
23.10.2009 07:27:35 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę studni głębinowej o wydajności 20m3/h na działce w miejscowości Ujma Mała 23
23.10.2009 07:25:19 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę studni głębinowej o wydajności 20m3/h na działce w miejscowości Ujma Mała 23
23.10.2009 07:24:38 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę studni głębinowej o wydajności 20m3/h na działce w miejscowości Ujma Mała 23
23.10.2009 07:24:24 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę studni głębinowej o wydajności 20m3/h na działce w miejscowości Ujma Mała 23
23.10.2009 07:23:31 Magdalena Malec Usunięto artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę studni głębinowej o wydajności 20 m3/h na działkach w miejscowości Ujma Mała 23 z kategorii Ochrona Środowiska - 1. Decyzje środowiskowe
23.10.2009 07:22:06 Magdalena Malec Usunięty załącznik ogłoszenie o wydaniu decyzji z artykułu
23.10.2009 07:22:01 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu
23.10.2009 07:19:10 Magdalena Malec Dodany załącznik ogłoszenie o wydaniu decyzji do artykułu
23.10.2009 07:16:49 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu
23.10.2009 07:16:23 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
23.10.2009 07:13:29 Magdalena Malec Usunięto artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę studni głębinowej o wydajności 20m3/h na działce w miejscowości Ujma Mała 23 z kategorii Ochrona Środowiska - 1. Decyzje środowiskowe
23.10.2009 07:05:16 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu
23.10.2009 07:04:53 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu
23.10.2009 07:04:16 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu
23.10.2009 07:03:44 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
21.10.2009 13:52:42 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PN: Budowa jednego kurnika dla produkcji drobiu-brojlerów, o pow. prod. 1500m3 i 30600 stanowiskach wraz z niezbędną infrastrukturą, w gospodarstwie rolnym , we wsi Pieńki Kościelskie, na działce nr 89- obręb Kościelna Wieś, gm. Osięciny
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI