1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
30.12.2009 08:28:29 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk topoli z nieruchomości położonej w miejscowości Włodzimierka
30.12.2009 08:26:36 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki jesionu z nieruchomości położonej w miejscowości Ruszki
30.12.2009 08:26:19 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki jesionu z nieruchomości położonej w miejscowości Ruszki
30.12.2009 08:24:37 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk jesionów z nieruchomości położonej w miejscowości Osłonki
30.12.2009 08:24:14 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk jesionów z nieruchomości położonej w miejscowości Osłonki
30.12.2009 08:22:51 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 20 m zakrzaczeń z nieruchomości położonej w miejscowości Osłonki
30.12.2009 08:22:31 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 20 m zakrzaczeń z nieruchomości położonej w miejscowości Osłonki
30.12.2009 08:20:53 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk robinii akacjowej z nieruchomości położonej w miejscowości Borucinek
30.12.2009 08:20:32 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk robinii akacjowej z nieruchomości położonej w miejscowości Borucinek
30.12.2009 08:18:28 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki brzozy brodawkowatej z nieruchomości położonej w miejscowości Osięciny
30.12.2009 08:18:06 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki brzozy brodawkowatej z nieruchomości położonej w miejscowości Osięciny
30.12.2009 08:16:30 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki robinii akacjowej z nieruchomości położonej w miejscowości Karolin
30.12.2009 08:16:13 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki robinii akacjowej z nieruchomości położonej w miejscowości Karolin
30.12.2009 08:14:39 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki wierzby z nieruchomości położonej w miejscowości Osięciny
30.12.2009 08:14:22 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki wierzby z nieruchomości położonej w miejscowości Osięciny
30.12.2009 08:12:41 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki sosny z nieruchomości położonej w miejscowości Sęczkowo
30.12.2009 08:12:21 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki sosny z nieruchomości położonej w miejscowości Sęczkowo
30.12.2009 08:10:50 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk świerków z nieruchomości położonej w miejscowości Osięciny
30.12.2009 08:10:26 Magdalena Malec Edytowano artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk świerków z nieruchomości położonej w miejscowości Osięciny
30.12.2009 08:09:53 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk świerków z nieruchomości położonej w miejscowości Osięciny
30.12.2009 08:08:07 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki wierzby z nieruchomości położonej w miejscowości Osięciny
30.12.2009 08:07:49 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki wierzby z nieruchomości położonej w miejscowości Osięciny
30.12.2009 08:05:30 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk brzozy brodawkowatej z nieruchomości położonej w miejscowości Kościelna Wieś
30.12.2009 08:05:13 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk brzozy brodawkowatej z nieruchomości położonej w miejscowości Kościelna Wieś
30.12.2009 08:03:18 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk świerków z nieruchomości położonej w miejscowości Lekarzewice
30.12.2009 08:02:51 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk świerków z nieruchomości położonej w miejscowości Lekarzewice
30.12.2009 08:01:19 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk wierzb z nieruchomości położonej w miejscowości Bełszewo
30.12.2009 08:01:01 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk wierzb z nieruchomości położonej w miejscowości Bełszewo
30.12.2009 07:59:08 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew odrostów po wykarczowanych pniach po drzewach takich jak jesion i wierzba z nieruchomości położonej w miejscowości Szalonki
30.12.2009 07:58:49 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew odrostów po wykarczowanych pniach po drzewach takich jak jesion i wierzba z nieruchomości położonej w miejscowości Szalonki
30.12.2009 07:54:52 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki jesionu rosnącegow pasie drogi wojewódzkiej
30.12.2009 07:47:58 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki jesionu rosnącegow pasie drogi wojewódzkiej
30.12.2009 07:45:55 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki lipy rosnącej w pasie drogi wojewódzkiej
30.12.2009 07:44:13 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuki wierzb, 5 sztuk jesionów, 4 sztuk robinii akacjowych i 5 sztuk topoli rosnących w pasie drogi wojewódzkiej
30.12.2009 07:43:58 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuki wierzb, 5 sztuk jesionów, 4 sztuk robinii akacjowych i 5 sztuk topoli rosnących w pasie drogi wojewódzkiej
30.12.2009 07:40:17 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk topoli z nieruchomości położonej w miejscowości Ruszki
30.12.2009 07:40:01 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk topoli z nieruchomości położonej w miejscowości Ruszki
30.12.2009 07:37:10 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk wierzb z nieruchomości położonej w miejscowości Borucin
30.12.2009 07:36:53 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk wierzb z nieruchomości położonej w miejscowości Borucin
30.12.2009 07:34:20 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk topoli z nieruchomości położonej w miejscowości Pilichowo
30.12.2009 07:34:02 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk topoli z nieruchomości położonej w miejscowości Pilichowo
30.12.2009 07:31:56 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki klonu i 1 sztuki jesionu z nieruchomości położonej w miejscowości Karolin
30.12.2009 07:31:39 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki klonu i 1 sztuki jesionu z nieruchomości położonej w miejscowości Karolin
30.12.2009 07:29:54 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki wierzby z nieruchomości położonej w miejscowości Pocierzyn
30.12.2009 07:29:36 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki wierzby z nieruchomości położonej w miejscowości Pocierzyn
30.12.2009 06:47:08 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 8 sztuk topoli z nieruchomości położonej w miejscowości Osięciny Skrzyżowanie
30.12.2009 06:46:49 Magdalena Malec Edytowano artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 8 sztuk topoli z nieruchomości położonej w miejscowości Osięciny Skrzyżowanie
30.12.2009 06:46:05 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 8 sztuk topoli z nieruchomości położonej w miejscowości Osięciny Skrzyżowanie
30.12.2009 06:40:13 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk topoli z nieruchomości położonej w miejscowości Borucin
30.12.2009 06:39:55 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk topoli z nieruchomości położonej w miejscowości Borucin
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI