1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
30.12.2009 07:29:36 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki wierzby z nieruchomości położonej w miejscowości Pocierzyn
30.12.2009 06:47:08 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 8 sztuk topoli z nieruchomości położonej w miejscowości Osięciny Skrzyżowanie
30.12.2009 06:46:49 Magdalena Malec Edytowano artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 8 sztuk topoli z nieruchomości położonej w miejscowości Osięciny Skrzyżowanie
30.12.2009 06:46:05 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 8 sztuk topoli z nieruchomości położonej w miejscowości Osięciny Skrzyżowanie
30.12.2009 06:40:13 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk topoli z nieruchomości położonej w miejscowości Borucin
30.12.2009 06:39:55 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk topoli z nieruchomości położonej w miejscowości Borucin
30.12.2009 06:38:11 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki topoli z nieruchomości położonej w miejscowości Borucin
30.12.2009 06:37:54 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki topoli z nieruchomości położonej w miejscowości Borucin
30.12.2009 06:36:02 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki świerku z nieruchomości położonej w miejscowości Osięciny
30.12.2009 06:35:46 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki świerku z nieruchomości położonej w miejscowości Osięciny
30.12.2009 06:33:13 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 8 sztuk olszy z nieruchomości położonej w miejscowości Borucin
30.12.2009 06:22:31 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk robinii akacjowej rosnących w pasie drogi wojewódzkiej
30.12.2009 06:22:16 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk robinii akacjowej rosnących w pasie drogi wojewódzkiej
30.12.2009 06:21:04 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk robinii akacjowej rosnących w pasie drogi wojewódzkiej
30.12.2009 06:20:31 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk robinii akacjowej rosnących w pasie drogi wojewódzkiej
30.12.2009 06:17:41 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 12 sztuk topoli z nieruchomości położonej w miejscowości Latkowo
30.12.2009 06:17:19 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 12 sztuk topoli z nieruchomości położonej w miejscowości Latkowo
29.12.2009 14:18:15 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk wierzb, 7 sztuk topoli, 1 sztuki grabu rosnących w pasie drogi powiatowej
29.12.2009 14:17:55 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk wierzb, 7 sztuk topoli, 1 sztuki grabu rosnących w pasie drogi powiatowej
29.12.2009 14:09:33 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk brzozy brodawkowatej z nieruchomości położonej w miejscowości Borucinek
29.12.2009 14:09:16 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk brzozy brodawkowatej z nieruchomości położonej w miejscowości Borucinek
29.12.2009 14:07:26 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki robinii akacjowej z nieruchomości położonej w miejscowości Borucinek
29.12.2009 14:07:05 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki robinii akacjowej z nieruchomości położonej w miejscowości Borucinek
29.12.2009 14:04:49 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk topoli z nieruchomości położonej w miejscowości Ruszki
29.12.2009 14:04:30 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk topoli z nieruchomości położonej w miejscowości Ruszki
29.12.2009 14:01:48 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk świerków z nieruchomości położonej w miejscowości Borucin
29.12.2009 14:01:29 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk świerków z nieruchomości położonej w miejscowości Borucin
29.12.2009 13:32:32 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk topoli i 1 sztuki wierzby rosnących w pasie drogi powiatowej
29.12.2009 12:58:27 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki wiązu z nieruchomości położonej w miejscowości Pilichowo
29.12.2009 12:58:08 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki wiązu z nieruchomości położonej w miejscowości Pilichowo
29.12.2009 12:56:05 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki świerku z nieruchomości położonej w miejscowości Osięciny
29.12.2009 12:55:46 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki świerku z nieruchomości położonej w miejscowości Osięciny
29.12.2009 12:53:00 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki wierzby i 2 sztuk brzóz brodawkowatych z nieruchomości położonej w miejscowości Latkowo
29.12.2009 12:52:41 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki wierzby i 2 sztuk brzóz brodawkowatych z nieruchomości położonej w miejscowości Latkowo
29.12.2009 11:47:41 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk topoli , 3 sztuk wierzby i 1 sztuki robinii akacjowej z nieruchomości położonej w miejscowości Borucin
29.12.2009 11:47:23 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk topoli , 3 sztuk wierzby i 1 sztuki robinii akacjowej z nieruchomości położonej w miejscowości Borucin
29.12.2009 11:44:29 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki topoli z nieruchomości położonej w miejscowości Pocierzyn
29.12.2009 11:44:10 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki topoli z nieruchomości położonej w miejscowości Pocierzyn
29.12.2009 11:41:20 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki topoli rosnących w pasie drogi powiatowej
29.12.2009 11:41:01 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki topoli rosnących w pasie drogi powiatowej
29.12.2009 11:33:41 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk topoli i 3 robinii akacjowych rosnących w pasie drogi powiatowej
29.12.2009 11:33:22 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk topoli i 3 robinii akacjowych rosnących w pasie drogi powiatowej
29.12.2009 11:07:30 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki topoli z nieruchomości położonej w miejscowości Sęczkowo
29.12.2009 11:07:13 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki topoli z nieruchomości położonej w miejscowości Sęczkowo
29.12.2009 11:05:35 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki wierzby, 1 sztuki kasztanowca i 6 sztuk topoli z nieruchomości położonej w miejscowości Bełszewo
29.12.2009 11:05:17 Magdalena Malec Edytowano artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki wierzby, 1 sztuki kasztanowca i 6 sztuk topoli z nieruchomości położonej w miejscowości Bełszewo
29.12.2009 11:04:57 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki wierzby, 1 sztuki kasztanowca i 6 sztuk topoli z nieruchomości położonej w miejscowości Bełszewo
29.12.2009 09:48:57 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki topoli z nieruchomości położonej w miejscowości Wola Skarbkowa
29.12.2009 09:48:37 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki topoli z nieruchomości położonej w miejscowości Wola Skarbkowa
28.12.2009 13:44:55 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A i B do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 13 sztuk topoli i 3 jesionów rosnących w pasie drogi powiatowej
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI