1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238
Data Redaktor Zmiana
20.08.2009 07:21:28 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr XXII / 148 /05 z dnia 27 października 2005 roku
20.08.2009 07:20:14 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr XXIII / 149 /05 z dnia 8 grudnia 2005 roku
20.08.2009 07:19:07 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr XXIII / 150 /05 z dnia 8 grudnia 2005 roku
20.08.2009 07:17:59 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr XXIII / 151 /05 z dnia 8 grudnia 2005 roku
20.08.2009 07:16:44 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr XXIV / 152 /05 z dnia 28 grudnia 2005 roku
20.08.2009 07:14:54 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr XXIV / 154 /05 z dnia 28 grudnia 2005 roku
20.08.2009 07:13:21 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr XXIV / 156 /05 z dnia 28 grudnia 2005 roku
20.08.2009 07:11:58 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr XXIV / 157 /05 z dnia 28 grudnia 2005 roku
20.08.2009 07:10:38 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr XXIV / 159 /05 z dnia 28 grudnia 2005 roku
20.08.2009 07:09:06 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr XXIV / 161 /05 z dnia 28 grudnia 2005 roku
20.08.2009 07:05:25 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr XXIV / 162 /05 z dnia 28 grudnia 2005 roku
20.08.2009 07:04:09 Magdalena Malec Edytowano artykuł UCHWAŁA Nr XXIV/155/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku
20.08.2009 07:02:31 Magdalena Malec Usunięto artykuł UCHWAŁA Nr XXIV/162/2005
z kategorii Uchwały
20.08.2009 06:59:52 Magdalena Malec Edytowano artykuł UCHWAŁA Nr XXIV/155/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku
20.08.2009 06:58:34 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr XXV / 163 /06 z dnia 8 marca 2006 roku
20.08.2009 06:56:54 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr XXV / 164 /06 z dnia 8 marca 2006 roku
20.08.2009 06:55:13 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr XXV / 165 /06 z dnia 8 marca 2006 roku
20.08.2009 06:53:53 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr XXV/ 166 /06 z dnia 8 marca 2006 roku
20.08.2009 06:51:36 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr XXV/ 167 /06 z dnia 8 marca 2006 roku
20.08.2009 06:47:31 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr XXV / 168 /06 z dnia 8 marca 2006 roku
20.08.2009 06:47:21 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr XXV / 168 /06 z dnia 8 marca 2006 roku
20.08.2009 06:44:15 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na "Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Malinowej i ul. Jarmarcznej oraz budowę dwóch przyłączy w ul. Leśnej w m. Osięciny - gmina Osięciny"
20.08.2009 06:42:49 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr XXV / 169 /06 z dnia 8 marca 2006 roku
20.08.2009 06:40:09 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr XXV / 170 /06 z dnia 8 marca 2006 roku
19.08.2009 13:40:06 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osięciny za I półrocze 2009 roku
19.08.2009 13:39:09 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osięciny za I półrocze 2009 roku
19.08.2009 13:33:51 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osięciny za I półrocze 2009 roku
19.08.2009 13:32:27 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osięciny za I półrocze 2009 roku
19.08.2009 08:02:40 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania
19.08.2009 08:00:38 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania
18.08.2009 13:30:17 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego - dz. nr 585/133 i dz. nr 585/134
18.08.2009 13:29:57 Monika Fabisiak Usunięty załącznik Wykaz z artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego - dz. nr 585/133 i dz. nr 585/134
18.08.2009 13:27:11 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego - dz. nr 585/133 i dz. nr 585/134
18.08.2009 13:24:47 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego - dz. nr 585/133 i dz. nr 585/134
18.08.2009 12:50:46 Monika Fabisiak Dodany załącznik Część graficzna do artykułu Przetarg nieograniczony na "Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Malinowej i ul. Jarmarcznej oraz budowę dwóch przyłączy w ul. Leśnej w m. Osięciny - gmina Osięciny"
18.08.2009 12:47:52 Monika Fabisiak Dodany załącznik Przedmiar robót i kosztorys ofertowy do artykułu Przetarg nieograniczony na "Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Malinowej i ul. Jarmarcznej oraz budowę dwóch przyłączy w ul. Leśnej w m. Osięciny - gmina Osięciny"
18.08.2009 12:40:16 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
18.08.2009 12:38:24 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
18.08.2009 12:38:00 Monika Fabisiak Usunięty załącznik Kosztorys ofertowy z artykułu Przetarg nieograniczony na "Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Malinowej i ul. Jarmarcznej oraz budowę dwóch przyłączy w ul. Leśnej w m. Osięciny - gmina Osięciny"
18.08.2009 12:35:51 Monika Fabisiak Dodany załącznik Kosztorys ofertowy do artykułu Przetarg nieograniczony na "Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Malinowej i ul. Jarmarcznej oraz budowę dwóch przyłączy w ul. Leśnej w m. Osięciny - gmina Osięciny"
18.08.2009 12:30:32 Monika Fabisiak Dodany załącznik Projekt budowlany do artykułu Przetarg nieograniczony na "Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Malinowej i ul. Jarmarcznej oraz budowę dwóch przyłączy w ul. Leśnej w m. Osięciny - gmina Osięciny"
18.08.2009 12:29:24 Monika Fabisiak Dodany załącznik Specyfikacja techniczna do artykułu Przetarg nieograniczony na "Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Malinowej i ul. Jarmarcznej oraz budowę dwóch przyłączy w ul. Leśnej w m. Osięciny - gmina Osięciny"
18.08.2009 12:28:48 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz potencjału technicznego do artykułu Przetarg nieograniczony na "Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Malinowej i ul. Jarmarcznej oraz budowę dwóch przyłączy w ul. Leśnej w m. Osięciny - gmina Osięciny"
18.08.2009 12:28:26 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz osób i podmiotów do artykułu Przetarg nieograniczony na "Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Malinowej i ul. Jarmarcznej oraz budowę dwóch przyłączy w ul. Leśnej w m. Osięciny - gmina Osięciny"
18.08.2009 12:28:02 Monika Fabisiak Dodany załącznik Informacja na temat pracowników do artykułu Przetarg nieograniczony na "Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Malinowej i ul. Jarmarcznej oraz budowę dwóch przyłączy w ul. Leśnej w m. Osięciny - gmina Osięciny"
18.08.2009 12:27:29 Monika Fabisiak Dodany załącznik Projekt Umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na "Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Malinowej i ul. Jarmarcznej oraz budowę dwóch przyłączy w ul. Leśnej w m. Osięciny - gmina Osięciny"
18.08.2009 12:27:08 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie do artykułu Przetarg nieograniczony na "Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Malinowej i ul. Jarmarcznej oraz budowę dwóch przyłączy w ul. Leśnej w m. Osięciny - gmina Osięciny"
18.08.2009 12:26:44 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oferta przetargowa do artykułu Przetarg nieograniczony na "Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Malinowej i ul. Jarmarcznej oraz budowę dwóch przyłączy w ul. Leśnej w m. Osięciny - gmina Osięciny"
18.08.2009 12:24:48 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczony na "Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Malinowej i ul. Jarmarcznej oraz budowę dwóch przyłączy w ul. Leśnej w m. Osięciny - gmina Osięciny"
18.08.2009 12:23:21 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na "Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Malinowej i ul. Jarmarcznej oraz budowę dwóch przyłączy w ul. Leśnej w m. Osięciny - gmina Osięciny"
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI