1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232
Data Redaktor Zmiana
31.07.2009 15:06:32 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
31.07.2009 15:06:32 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
31.07.2009 15:05:46 Magdalena Malec Dodany załącznik wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usług - odpady stałe do artykułu
31.07.2009 15:05:00 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
31.07.2009 15:04:02 Magdalena Malec Dodany załącznik wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew do artykułu
31.07.2009 15:03:33 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
31.07.2009 14:40:23 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
31.07.2009 14:39:07 Magdalena Malec Usunięto artykuł test z kategorii Publicznie dostępny wykaz danych lata 2006 - 2008
31.07.2009 14:38:53 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
30.07.2009 11:28:11 Magdalena Malec Dodany załącznik wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do artykułu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
30.07.2009 11:27:37 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
28.07.2009 13:12:48 Renata Ładzińska Dodany załącznik o podaniu do publicznego wykazu danych do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na budowie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów wraz z myjnią jednostanowiskową planowanego do realizacji przez Spółdzielcze Zakłady Usługowo – Wytwórcze K.R. „ROLMECH” Osięciny, na działce nr 606/3 przy ulicy Traugutta 5
28.07.2009 13:12:10 Renata Ładzińska Dodany załącznik o wydaniu decyzji do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na budowie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów wraz z myjnią jednostanowiskową planowanego do realizacji przez Spółdzielcze Zakłady Usługowo – Wytwórcze K.R. „ROLMECH” Osięciny, na działce nr 606/3 przy ulicy Traugutta 5
28.07.2009 13:11:33 Renata Ładzińska Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na budowie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów wraz z myjnią jednostanowiskową planowanego do realizacji przez Spółdzielcze Zakłady Usługowo – Wytwórcze K.R. „ROLMECH” Osięciny, na działce nr 606/3 przy ulicy Traugutta 5
28.07.2009 09:49:29 Renata Ładzińska Dodany załącznik ogłoszenie o wydaniu decyzji i o podaniu do pub.wyk.danych pop do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę drogi gminnej nr 180228 C relacji Osięciny - Borucin na działkach Osięciny: 650, 607/1, 589, 598/5, 564 i Borucinek 128
28.07.2009 09:49:04 Renata Ładzińska Dodany załącznik obwieszczenie o braku oceny pop do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę drogi gminnej nr 180228 C relacji Osięciny - Borucin na działkach Osięciny: 650, 607/1, 589, 598/5, 564 i Borucinek 128
28.07.2009 09:48:47 Renata Ładzińska Dodany załącznik ogłoszenie o złożonym wniosku pop do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę drogi gminnej nr 180228 C relacji Osięciny - Borucin na działkach Osięciny: 650, 607/1, 589, 598/5, 564 i Borucinek 128
28.07.2009 09:45:52 Renata Ładzińska Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę drogi gminnej nr 180228 C relacji Osięciny - Borucin na działkach Osięciny: 650, 607/1, 589, 598/5, 564 i Borucinek 128
24.07.2009 13:30:17 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania
24.07.2009 13:28:31 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania
24.07.2009 09:52:38 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania
24.07.2009 09:51:48 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania
22.07.2009 14:01:18 Renata Ładzińska Usunięto artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegające na budowie drugiego ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miej
21.07.2009 13:20:34 Renata Ładzińska Usunięty załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydanej decyzji z artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Traugutta na działce ewidencyjnej nr 650, 607/1
21.07.2009 13:19:35 Renata Ładzińska Usunięty załącznik obwieszczenie o wydanej decyzji z artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Traugutta na działce ewidencyjnej nr 650, 607/1
21.07.2009 13:12:00 Renata Ładzińska Dodany załącznik obwieszczenie o umieszczeniu w pub.dot.wyk.dan do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na remont nawierzchni drogi gminnej nr 180340 C na Placu Bohaterów Powstania Warszawy w Osięcinach na działce nr 164/3
21.07.2009 13:11:30 Renata Ładzińska Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na remont nawierzchni drogi gminnej nr 180340 C na Placu Bohaterów Powstania Warszawy w Osięcinach na działce nr 164/3
21.07.2009 13:08:30 Renata Ładzińska Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na remont nawierzchni drogi gminnej nr 180340 C na Placu Bohaterów Powstania Warszawy w Osięcinach na działce nr 164/3
21.07.2009 13:07:05 Renata Ładzińska Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na remont nawierzchni drogi gminnej nr 180340 C na Placu Bohaterów Powstania Warszawy w Osięcinach na działce nr 164/3
21.07.2009 13:06:27 Renata Ładzińska Dodany załącznik ogłoszenie o wydaniu decyzji i o podaniu informacji do publicznego wykazu danych do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę drogi gminnej nr 180228 C relacji Osięciny - Borucin na działkach Osięciny: 650, 607/1, 589, 598/5, 564 i Borucinek 128
21.07.2009 13:05:44 Renata Ładzińska Usunięty załącznik o wydaniu decyzji z artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę drogi gminnej nr 180228 C relacji Osięciny - Borucin na działkach Osięciny: 650, 607/1, 589, 598/5, 564 i Borucinek 128
21.07.2009 13:05:35 Renata Ładzińska Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę drogi gminnej nr 180228 C relacji Osięciny - Borucin na działkach Osięciny: 650, 607/1, 589, 598/5, 564 i Borucinek 128
21.07.2009 13:01:00 Renata Ładzińska Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na relizację przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu mechaniki pojazdowej
21.07.2009 13:00:03 Renata Ładzińska Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie warsztatu mechaniki pojazdowej
21.07.2009 12:59:44 Renata Ładzińska Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie warsztatu mechaniki pojazdowej
21.07.2009 12:59:24 Renata Ładzińska Dodany załącznik obwieszczenie o wydaniu decyzji i o umieszczeniu informacji w publicznie dostęopnym wykazie danych do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie warsztatu mechaniki pojazdowej
21.07.2009 12:58:43 Renata Ładzińska Usunięty załącznik obwieszczenie o wydaniu decyzji z artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie warsztatu mechaniki pojazdowej
21.07.2009 12:57:20 Renata Ładzińska Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie warsztatu mechaniki pojazdowej
21.07.2009 12:49:41 Renata Ładzińska Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Traugutta na działce ewidencyjnej nr 650, 607/1
21.07.2009 08:08:07 Renata Ładzińska Edytowano artykuł Publiczne dostępny wykaz danych
21.07.2009 08:07:20 Renata Ładzińska Edytowano artykuł Publiczne dostępny wykaz danych
21.07.2009 08:06:44 Renata Ładzińska Edytowano artykuł Publiczne dostępny wykaz danych
21.07.2009 08:03:37 Renata Ładzińska Edytowano artykuł Publiczne dostępny wykaz danych
21.07.2009 08:02:36 Renata Ładzińska Dodany nowy artykuł Publiczne dostępny wykaz danych
17.07.2009 15:24:48 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXV/166/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku
17.07.2009 15:23:47 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXV/166/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku
17.07.2009 15:17:54 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXV/165/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku
17.07.2009 15:14:18 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXV/165/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku
17.07.2009 15:09:26 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XXV/165/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku
17.07.2009 15:09:23 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XXV/165/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI