1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232
Data Redaktor Zmiana
16.03.2018 12:14:21 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVII/252/2018 z dnia 12 marca 2018 roku
16.03.2018 12:02:31 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVII/251/2018 z dnia 12 marca 2018 roku
15.03.2018 08:41:41 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zaktualizowana informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 13 marca 2018 roku w związku z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 roku
15.03.2018 08:41:32 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zaktualizowana informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 13 marca 2018 roku w związku z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 roku
15.03.2018 08:36:44 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 roku
15.03.2018 08:36:28 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 roku
15.03.2018 08:34:02 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 roku
15.03.2018 08:33:36 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 roku
14.03.2018 09:00:26 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie na XXVII Sesję Rady Gminy
14.03.2018 09:00:12 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Sprawozdanie na XXVII Sesję Rady Gminy
14.03.2018 08:36:20 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarzadzenie Nr 343/2018 z dani 8 marca 2018 roku
14.03.2018 08:35:11 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 342/2018 z dnia 8 marca 2018 roku
09.03.2018 14:48:02 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 344/2018 z dnia 9 marca 2018 roku
09.03.2018 14:45:39 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 344/2018 z dnia 9 marca 2018 roku
09.03.2018 14:43:28 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarzadzenie Nr 343/2018 z dani 8 marca 2018 roku
09.03.2018 14:42:31 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 342/2018 z dnia 8 marca 2018 roku
09.03.2018 14:40:45 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180202 C, BILNO - POCIERZYN, na odcinku o długości 1,000 km
08.03.2018 14:16:19 Monika Fabisiak Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
08.03.2018 13:40:12 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 338/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku
08.03.2018 13:39:40 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 338/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku
08.03.2018 13:15:50 Monika Fabisiak Dodany załącznik Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscowści Osięciny
08.03.2018 13:14:43 Monika Fabisiak Dodany załącznik Przedmiar ul. Konopnicka do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscowści Osięciny
08.03.2018 13:13:42 Monika Fabisiak Dodany załącznik Przedmiar ul. Mickiewicza do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscowści Osięciny
08.03.2018 13:13:03 Monika Fabisiak Dodany załącznik Przedmiar ul. Płowiecka do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscowści Osięciny
08.03.2018 13:11:59 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.techniczna ul. Konopnickiej do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscowści Osięciny
08.03.2018 13:09:51 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.techniczna ul. Mickiewicza do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscowści Osięciny
08.03.2018 13:09:11 Monika Fabisiak Usunięty załącznik Dok. techniczna ul. Płowiecka z artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscowści Osięciny
08.03.2018 13:08:48 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok. techniczna ul. Płowiecka do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscowści Osięciny
08.03.2018 13:08:42 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok. techniczna ul. Płowiecka do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscowści Osięciny
08.03.2018 12:59:16 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscowści Osięciny
08.03.2018 12:59:00 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscowści Osięciny
08.03.2018 12:58:45 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz robót do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscowści Osięciny
08.03.2018 12:58:17 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscowści Osięciny
08.03.2018 12:58:01 Monika Fabisiak Dodany załącznik zobowiązanie do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscowści Osięciny
08.03.2018 12:57:48 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie dot. przeslanek wykluczenia i spełniania warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscowści Osięciny
08.03.2018 12:57:23 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscowści Osięciny
08.03.2018 12:57:09 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscowści Osięciny
08.03.2018 12:56:55 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscowści Osięciny
08.03.2018 12:56:14 Monika Fabisiak Edytowano artykuł Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscowści Osięciny
08.03.2018 12:53:25 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscowści Osięciny
07.03.2018 15:14:17 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05 lutego 2018 roku (Sejmik)
07.03.2018 15:13:48 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05 lutego 2018 roku (Sejmik)
07.03.2018 15:13:19 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05 lutego 2018 roku (Rady Gmin, Rady Powiatów)
07.03.2018 15:13:01 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05 lutego 2018 roku (Rady Gmin, Rady Powiatów)
07.03.2018 11:14:11 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny
05.03.2018 12:02:22 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 341/2018 z dnia 02 marca 2018 roku
05.03.2018 11:58:59 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 340/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku
05.03.2018 09:43:09 Monika Fabisiak Edytowano artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poł. w miejscowości Osięciny
05.03.2018 09:41:45 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poł. w miejscowości Osięciny
05.03.2018 09:41:18 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poł. w miejscowości Osięciny
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI