1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238
Data Redaktor Zmiana
25.06.2018 13:33:55 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
25.06.2018 13:07:22 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
25.06.2018 13:06:28 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
22.06.2018 11:08:30 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym: sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym
22.06.2018 11:06:31 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym: sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym
15.06.2018 09:38:44 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad XXIX Sesji Rady Gminy
15.06.2018 09:38:22 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad XXIX Sesji Rady Gminy
15.06.2018 08:36:39 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 10/Kr/2018 z dnia 23 maja 2018 roku
15.06.2018 08:36:18 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 10/Kr/2018 z dnia 23 maja 2018 roku
15.06.2018 08:34:53 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 13/S/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku
15.06.2018 08:34:32 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 13/S/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku
15.06.2018 08:32:33 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 13 Kd 2018 z dnia 1 lutego 2018 roku
15.06.2018 08:32:07 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 13 Kd 2018 z dnia 1 lutego 2018 roku
15.06.2018 08:31:03 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 13/D/2018 z dnia 1 lutego 2018 roku
15.06.2018 08:28:38 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr 13/D/2018 z dnia 1 lutego 2018 roku
15.06.2018 08:28:27 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 13/D/2018 z dnia 1 lutego 2018 roku
14.06.2018 11:22:25 Edytowano artykuł RODO
14.06.2018 10:30:58 Dodany nowy artykuł RODO
14.06.2018 09:02:59 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Zapytanie ofertowe: demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny
12.06.2018 13:08:46 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Osieciny o wyłożeniu do publicznego wglądu "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Osięciny na lata 2018 - 2033
12.06.2018 13:07:41 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Osieciny o wyłożeniu do publicznego wglądu "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Osięciny na lata 2018 - 2033
12.06.2018 09:07:03 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 368/2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku
12.06.2018 08:15:24 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 365/2018 z dnia 18 maja 2018 roku
07.06.2018 14:25:27 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 369/2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku
07.06.2018 14:24:23 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 369/2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku
07.06.2018 14:23:23 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 368/2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku
07.06.2018 14:22:59 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 368/2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku
07.06.2018 14:21:21 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 367/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku
07.06.2018 14:14:32 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 367/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku
07.06.2018 14:12:36 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 366/2018 z dnia 18 maja 2018 roku
07.06.2018 14:11:50 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 366/2018 z dnia 18 maja 2018 roku
06.06.2018 06:56:30 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2017 rok do artykułu Lewandowski Piotr Wojciech
06.06.2018 06:55:32 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2017 rok do artykułu Jolanta Agnieszka Smętek
04.06.2018 13:46:52 Monika Fabisiak Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Zapytanie ofertowe: demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny
01.06.2018 13:30:06 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
01.06.2018 12:05:37 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wynik przetargu do artykułu Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaz nieruchomości poł. w m. Osięciny
01.06.2018 12:04:33 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wynik przetargu do artykułu Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym w m.Osięciny
30.05.2018 13:42:58 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2017 rok do artykułu Włodzimierz Wesołowski
30.05.2018 12:11:05 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2017 rok do artykułu Mieczysław Koziński
30.05.2018 12:10:21 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2017 rok do artykułu Jerzy Bykowski
30.05.2018 12:09:28 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2017 rok do artykułu Andrzej Chełminiak
30.05.2018 11:51:48 Magdalena Malec Dodany załącznik oswiadczenie majątkowe za 2017 rok do artykułu Janusz Rolewski
30.05.2018 11:51:14 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2017 rok do artykułu Piotr Cybulski
30.05.2018 11:50:34 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2017 rok do artykułu Marek Trzciński
30.05.2018 11:49:59 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2017 rok do artykułu Dariusz Pasturczak
30.05.2018 11:48:54 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2017 rok do artykułu Matusiak Miłosz
30.05.2018 11:48:26 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2017 rok do artykułu Krzemiński Mariusz Paweł
30.05.2018 11:47:54 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2017 rok do artykułu Zawidzki Marcin Marek
30.05.2018 11:47:24 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2017 rok do artykułu Ochocińska Urszula
30.05.2018 09:58:49 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2017 rok do artykułu Danuta Nowacka
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI