1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238
Data Redaktor Zmiana
07.08.2009 13:49:25 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na na budowie stacji paliw i tankowania gazu LPG, automyjni 2 stanowiskowej, wiaty na dystrybutory o pow. 50 m2, parkingu dla samochodów ciężarowych oraz na budowie budynku gospodarczo – socjalnego przy ulicy Leśnej oraz Jarmarcznej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 360/9,360/8,360/13,360/12,360/2
07.08.2009 13:49:12 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 243/2009 z dnia 5 czerwca 2009 roku
07.08.2009 13:47:17 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 242/2009 z dnia 28 maja 2009 roku
07.08.2009 13:46:28 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 242/2009 z dnia 28 maja 2009 roku
07.08.2009 13:44:55 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 241/2009 z dnia 28 maja 2009 roku
07.08.2009 13:44:22 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 241/2009 z dnia 28 maja 2009 roku
07.08.2009 13:41:56 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 240/2009 z dnia 27 maja 2009 roku
07.08.2009 13:41:29 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 240/2009 z dnia 27 maja 2009 roku
07.08.2009 13:40:09 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 239/2009 z dnia 27 maja 2009 roku
07.08.2009 13:39:42 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 239/2009 z dnia 27 maja 2009 roku
07.08.2009 13:38:42 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 238/2009 z dnia 27 maja 2009 roku
07.08.2009 13:38:07 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 238/2009 z dnia 27 maja 2009 roku
07.08.2009 13:34:20 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 237/2009 z dnia 22 maja 2009 roku
07.08.2009 13:33:50 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 237/2009 z dnia 22 maja 2009 roku
07.08.2009 13:31:24 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 236/2009 z dnia 20 maja 2009 roku
07.08.2009 13:29:04 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 236/2009 z dnia 20 maja 2009 roku
07.08.2009 13:27:14 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody n arealizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osięciny na działce oznaczonej geodezyjnie nr 588/1
07.08.2009 13:26:45 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody n arealizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osięciny na działce oznaczonej geodezyjnie nr 588/1
07.08.2009 13:18:56 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowycyh uwarunkowaniach zgodyna realizacje przedsięwzięcia polegającego na na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latkowo o średnicy rur 200 mm PCW o łącznej długości 450 m na działkach w miejscowości Latkowo oznaczonych geodezyjnie nr : 71/19,71/20,71/5,71/16,71/17,71/15,71/14, 71/13,71/12, 71/23,68/6,71/11,71/10,71/9,71/8,68/5,68/4,68/3,68/2,68/1,69
07.08.2009 13:18:39 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowycyh uwarunkowaniach zgodyna realizacje przedsięwzięcia polegającego na na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latkowo o średnicy rur 200 mm PCW o łącznej długości 450 m na działkach w miejscowości Latkowo oznaczonych geodezyjnie nr : 71/19,71/20,71/5,71/16,71/17,71/15,71/14, 71/13,71/12, 71/23,68/6,71/11,71/10,71/9,71/8,68/5,68/4,68/3,68/2,68/1,69
07.08.2009 13:06:47 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgdoy na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej łączącej Stację Uzdatniania Wody w Osięcinach z siecią wodociągową w miejscowości Samszyce o łącznej długości 1700 m oraz na poszerzeniu zakresu uzdatniania wody o nowe urządzenia- filtry i zestaw hydroforowy na działkach oznaczonych geodezyjnie nr w Samszycach: 13/3, 112/1; w Osięcinach: 612/2, 612/4, 612/5, 615/7, 5/3, 512/3
07.08.2009 13:06:27 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgdoy na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej łączącej Stację Uzdatniania Wody w Osięcinach z siecią wodociągową w miejscowości Samszyce o łącznej długości 1700 m oraz na poszerzeniu zakresu uzdatniania wody o nowe urządzenia- filtry i zestaw hydroforowy na działkach oznaczonych geodezyjnie nr w Samszycach: 13/3, 112/1; w Osięcinach: 612/2, 612/4, 612/5, 615/7, 5/3, 512/3
07.08.2009 12:57:57 Magdalena Malec Dodany załącznik Karty A i B do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji zezwalającej wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 sztuk generatorów energii wiatrowej typu AN Bonus 150 KW o wysokości wieży 30 m i rozpiętości wirnika 22 m każdy na działce oznaczonej geodezyjnie nr 271/1 i 280 w miejscowości Borucin
07.08.2009 12:57:39 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji zezwalającej wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 sztuk generatorów energii wiatrowej typu AN Bonus 150 KW o wysokości wieży 30 m i rozpiętości wirnika 22 m każdy na działce oznaczonej geodezyjnie nr 271/1 i 280 w miejscowości Borucin
07.08.2009 12:49:18 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na na budowie 2 sztuk generatorów energii wiatrowej typu AN Bonus 150/30 o wysokości wieży 50 m i rozpiętości wirnika 32 m każdy na działce oznaczonej geodezyjnie nr 147/1 w miejscowości Bilno
07.08.2009 12:49:00 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na na budowie 2 sztuk generatorów energii wiatrowej typu AN Bonus 150/30 o wysokości wieży 50 m i rozpiętości wirnika 32 m każdy na działce oznaczonej geodezyjnie nr 147/1 w miejscowości Bilno
07.08.2009 11:57:05 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na przebudowie drogi gminnej nr 180342C - ul. I Armii Wojska Polskiego wraz z rozjazdami na ul. Bema, Krótką oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą na działkach: ul. I AWP – 506, 603, 162/5; ul. Bema – 658;ul. Krótka – 665/3, 665/2; przy GOK-u 134
07.08.2009 11:56:44 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na przebudowie drogi gminnej nr 180342C - ul. I Armii Wojska Polskiego wraz z rozjazdami na ul. Bema, Krótką oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą na działkach: ul. I AWP – 506, 603, 162/5; ul. Bema – 658;ul. Krótka – 665/3, 665/2; przy GOK-u 134
07.08.2009 11:14:19 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na na utworzeniu myjni samochodowej ręcznej na działce oznaczonej geodezyjnie nr 148/5 w miejscowości Osięciny
07.08.2009 11:14:00 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na na utworzeniu myjni samochodowej ręcznej na działce oznaczonej geodezyjnie nr 148/5 w miejscowości Osięciny
07.08.2009 11:00:26 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowycych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na odbudowie stawu hodowlanego o wymiarach około 37 x 10 m na działce oznaczonej geodezyjnie nr 203/1 w miejscowości Borucinek
07.08.2009 10:52:27 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A,B i E do artykułu Powstępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku małej gastronomii z rozbudową na Zakład Ślusarski z produkcją kotłów grzewczych na działce oznaczonej geodezyjnie nr 21 w miejscowości Lekarzewice
07.08.2009 10:51:47 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Powstępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku małej gastronomii z rozbudową na Zakład Ślusarski z produkcją kotłów grzewczych na działce oznaczonej geodezyjnie nr 21 w miejscowości Lekarzewice
07.08.2009 09:52:56 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację pzredsięwzięcia polegającego na budowie 2 studni głębinowych o wydajności powyżej 10 m3/h na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 211/2 i 162/1 w miejscowości Borucin
07.08.2009 09:52:38 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację pzredsięwzięcia polegającego na budowie 2 studni głębinowych o wydajności powyżej 10 m3/h na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 211/2 i 162/1 w miejscowości Borucin
07.08.2009 09:42:49 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 generatorów energii wiatrowej typu Vesta V-25 o wysokości wieży 30 m i rozpiętości wirnika 25 m każdy na działce oznaczonej geodezyjnie nr 89/1 w miejscowości Szalonki
07.08.2009 09:42:17 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 generatorów energii wiatrowej typu Vesta V-25 o wysokości wieży 30 m i rozpiętości wirnika 25 m każdy na działce oznaczonej geodezyjnie nr 89/1 w miejscowości Szalonki
07.08.2009 06:56:36 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/171/2009 z dnia 30 lipca 2009 roku
07.08.2009 06:54:35 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/170/2009 z dnia 30 lipca 2009 roku
07.08.2009 06:53:15 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/169/2009 z dnia 30 lipca 2009 roku
07.08.2009 06:52:44 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/169/2009 z dnia 30 lipca 2009 roku
07.08.2009 06:49:43 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/168/2009 z dnia 30 lipca 2009 roku
07.08.2009 06:45:19 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/168/2009 z dnia 30 lipca 2009 roku
07.08.2009 06:36:24 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/167/2009 z dnia 30 lipca 2009 roku
07.08.2009 06:34:51 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/167/2009 z dnia 30 lipca 2009 roku
06.08.2009 11:59:47 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad XXV Sesji Rady Gminy
06.08.2009 11:57:59 Magdalena Malec Edytowano artykuł Protokół z obrad XXV Sesji Rady Gminy
06.08.2009 11:57:44 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad XXV Sesji Rady Gminy
05.08.2009 13:57:56 Monika Fabisiak Dodany załącznik Załączniki do artykułu Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku Gminy Osięciny
05.08.2009 12:37:52 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci sanitarnej z przykanalikami oraz na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ulicach i na działkach: - Włocławska: 591/2,597/23, Orzeszkowej- 907/3,907/4, 907/5, 907/6,907/8,907/9,907/10,907/11,907/12, 907/13,907/14, 907/15,907/16,907/16,907/17,907/18,907/19,907/20,587/54,587/55,587/56, 587/79,587/80,587/16,587/6,587/4,587/73,587/74,587/66,587/63 Słowackiego – 587/75,587/20,587/21,587/22,592/1,622;Kujawska – 98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,97/1,96/1,95/1,94/1,93/1,92,91,90,89,88,87/1,86/2,85,84,83,82,81/1,11/1,11/2,115/12,115/11,80,79,78,77,76/1,42/1,74,586/7,586/8,586/9,586/12, 586/10,586/10,586/11,648; Leśna – 120; Kruszwicka - 586/6,586/23,586/24,586/4,586/3,586/2,585/33,585/31,585/32,585/29,585/28,585/119, 585/118,585/26,585/25,585/24,585/23,585/22,585/21,585/20,585/19,585/18,585/17,585/16,585/15, 585/14,585/13,2,3,4/1,5/1,6/1,7/1,8/1,9,10,43,44,45,46,47,48,49/1,50/1,28/1, 52/1,531/1,54/1,115/2,115/3,64,65,66,67,68,69,70/2,71/1,72/1,73,602,621/1,620/1, Konopnickiej – 133/2,117/4,117/5,117/6,117/7,117/10,117/9,117/7,117/8,117/6,117/5,117/4, 117/14,117/13,34/2,34/1,35/1,36/1,37/1,38/1,39/1,40/1,92,647,117/3,134,117/8, ,Piastowska – 585/7,585/8,585/9,585/10,585/11,585/11,585/12/585/2,20,357/1,585/34, Rataja – 164/3,179,180,181,182,183,184/1,252,196, 195,194,193,192,191,190,189,188,187/2,187/1, 186,185/1,185/2,379/1,379/2,202,201,200,199,198,197
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI