1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232
Data Redaktor Zmiana
28.05.2009 10:03:21 Renata Ładzińska Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę drogi gminnej nr 180228 C relacji Osięciny - Borucin na działkach Osięciny: 650, 607/1, 589, 598/5, 564 i Borucinek 128
28.05.2009 09:53:04 Monika Fabisiak Dodany załącznik Odrzucenie protestów do artykułu Przetarg nieograniczony
28.05.2009 09:31:17 Monika Fabisiak Dodany załącznik Protest2 do artykułu Przetarg nieograniczony
28.05.2009 09:28:41 Monika Fabisiak Dodany załącznik Protest 1 do artykułu Przetarg nieograniczony
28.05.2009 09:16:05 Monika Fabisiak Dodany załącznik Projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na dostawę kostki brukowej i obrzezy dla potrzeb Gminy Osięciny
28.05.2009 09:15:18 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oferta przetargowa do artykułu Przetarg nieograniczony na dostawę kostki brukowej i obrzezy dla potrzeb Gminy Osięciny
28.05.2009 09:14:56 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie do artykułu Przetarg nieograniczony na dostawę kostki brukowej i obrzezy dla potrzeb Gminy Osięciny
28.05.2009 09:14:42 Monika Fabisiak Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony na dostawę kostki brukowej i obrzezy dla potrzeb Gminy Osięciny
28.05.2009 09:13:36 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zamóweiniu do artykułu Przetarg nieograniczony na dostawę kostki brukowej i obrzezy dla potrzeb Gminy Osięciny
28.05.2009 09:12:41 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na dostawę kostki brukowej i obrzezy dla potrzeb Gminy Osięciny
28.05.2009 08:53:57 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr VI/36/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 roku
28.05.2009 08:50:01 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr VI/37/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 roku
28.05.2009 08:48:39 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr VI/38/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 roku
28.05.2009 08:46:50 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr VII/39/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku
28.05.2009 08:45:21 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr VII/40/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku
28.05.2009 08:44:17 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr VII/42/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku
28.05.2009 08:41:21 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr VII/43/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku
28.05.2009 08:37:47 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr VII/43/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku
28.05.2009 08:35:24 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała VII/45/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku
28.05.2009 08:33:43 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr VII/46/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku
28.05.2009 08:27:39 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr VII/41/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku
28.05.2009 08:26:11 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr VII/41/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku
28.05.2009 08:24:55 Magdalena Malec Edytowano artykuł uchwała Nr VIII/47/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku
28.05.2009 08:24:03 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr VIII/48/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku
28.05.2009 08:23:07 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr VIII/49/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku
28.05.2009 08:20:51 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr VIII/50/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku
28.05.2009 08:19:20 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr VIII/51/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku
28.05.2009 08:18:03 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr VIII/52/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku
28.05.2009 08:16:59 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr VIII/53/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku
28.05.2009 08:15:59 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr VIII/54/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku
28.05.2009 08:14:38 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr VIII/55/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku
28.05.2009 08:13:11 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr VIII/56/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku
28.05.2009 08:11:47 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr VIII/57/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku
28.05.2009 08:10:11 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr IX/58/2007 z dnia 4 września 2007 roku
28.05.2009 08:08:43 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała nr X/59/2007 z dnia 11 października 2007 roku
28.05.2009 08:07:42 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała nr X/60/2007 z dnia 11 października 2007 roku
28.05.2009 08:03:53 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała nr X/61/2007 z dnia 11 października 2007 roku
28.05.2009 08:02:17 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała nr X/62/2007z dnia 11 października 2007 roku
28.05.2009 08:01:10 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała nr X/63/2007 z dnia 11 października 2007 roku
28.05.2009 07:49:29 Magdalena Malec Edytowano artykuł
28.05.2009 07:47:29 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu
28.05.2009 07:47:08 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
27.05.2009 10:46:24 Renata Ładzińska Dodany nowy artykuł Typy kart
26.05.2009 12:47:07 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowień i zakończeniu postępowania dowodowego
26.05.2009 12:45:23 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
26.05.2009 12:43:05 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
26.05.2009 12:36:24 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowień i zakończeniu postępowania dowodowego
26.05.2009 11:38:56 Monika Fabisiak Dodany załącznik zestaw maszyn i urządzeń do artykułu Przetarg nieograniczony
26.05.2009 11:27:15 Monika Fabisiak Dodany załącznik Pytania i odpowiedzi do siwz 5 do artykułu Przetarg nieograniczony
25.05.2009 14:16:32 Monika Fabisiak Dodany załącznik Parametry dot. dmuchawy do artykułu Przetarg nieograniczony
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI