1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238
Data Redaktor Zmiana
05.08.2009 12:37:17 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci sanitarnej z przykanalikami oraz na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ulicach i na działkach: - Włocławska: 591/2,597/23, Orzeszkowej- 907/3,907/4, 907/5, 907/6,907/8,907/9,907/10,907/11,907/12, 907/13,907/14, 907/15,907/16,907/16,907/17,907/18,907/19,907/20,587/54,587/55,587/56, 587/79,587/80,587/16,587/6,587/4,587/73,587/74,587/66,587/63 Słowackiego – 587/75,587/20,587/21,587/22,592/1,622;Kujawska – 98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,97/1,96/1,95/1,94/1,93/1,92,91,90,89,88,87/1,86/2,85,84,83,82,81/1,11/1,11/2,115/12,115/11,80,79,78,77,76/1,42/1,74,586/7,586/8,586/9,586/12, 586/10,586/10,586/11,648; Leśna – 120; Kruszwicka - 586/6,586/23,586/24,586/4,586/3,586/2,585/33,585/31,585/32,585/29,585/28,585/119, 585/118,585/26,585/25,585/24,585/23,585/22,585/21,585/20,585/19,585/18,585/17,585/16,585/15, 585/14,585/13,2,3,4/1,5/1,6/1,7/1,8/1,9,10,43,44,45,46,47,48,49/1,50/1,28/1, 52/1,531/1,54/1,115/2,115/3,64,65,66,67,68,69,70/2,71/1,72/1,73,602,621/1,620/1, Konopnickiej – 133/2,117/4,117/5,117/6,117/7,117/10,117/9,117/7,117/8,117/6,117/5,117/4, 117/14,117/13,34/2,34/1,35/1,36/1,37/1,38/1,39/1,40/1,92,647,117/3,134,117/8, ,Piastowska – 585/7,585/8,585/9,585/10,585/11,585/11,585/12/585/2,20,357/1,585/34, Rataja – 164/3,179,180,181,182,183,184/1,252,196, 195,194,193,192,191,190,189,188,187/2,187/1, 186,185/1,185/2,379/1,379/2,202,201,200,199,198,197
05.08.2009 11:45:04 Monika Fabisiak Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na "Remont nawierzchni drogi gminnej nr 180340 C - Plac Bohaterów Powstania Warszawy w Osięcinach"
05.08.2009 10:05:33 Monika Fabisiak Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku Gminy Osięciny
05.08.2009 10:04:40 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku Gminy Osięciny
05.08.2009 10:03:57 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku Gminy Osięciny
04.08.2009 13:36:59 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej o wydajności powyżej 10 m3/h w miejscowości Karolin na działce oznaczonej geodezyjnie nr 238
04.08.2009 13:36:39 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej o wydajności powyżej 10 m3/h w miejscowości Karolin na działce oznaczonej geodezyjnie nr 238
04.08.2009 13:28:54 Magdalena Malec Dodany załącznik karta A, B, E do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowycyh uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej hodowli drobiu o 2 kurniki do łącznej obsady 496 DJP, budowie płyty pod zbiorniki gazowe wraz ze zbiornikami, na budowie płyty i 4 silosów na pasze, wraz z niezbędną infrastruktura towarzyszącą na działce oznaczonej geodezyjnie nr 38 w miejscowości Samszyce
04.08.2009 13:28:29 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowycyh uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej hodowli drobiu o 2 kurniki do łącznej obsady 496 DJP, budowie płyty pod zbiorniki gazowe wraz ze zbiornikami, na budowie płyty i 4 silosów na pasze, wraz z niezbędną infrastruktura towarzyszącą na działce oznaczonej geodezyjnie nr 38 w miejscowości Samszyce
04.08.2009 13:00:16 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej o wydajności powyżej 10 m3/h w miejscowości Samszyce na działce oznaczonej geodezyjnie nr 38
04.08.2009 12:59:55 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej o wydajności powyżej 10 m3/h w miejscowości Samszyce na działce oznaczonej geodezyjnie nr 38
04.08.2009 09:29:16 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej o wydajności powyżej 10 m3/h na działce oznaczonej nr geodezyjnie 165/1 w miejscowości Borucin
04.08.2009 09:28:51 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej o wydajności powyżej 10 m3/h na działce oznaczonej nr geodezyjnie 165/1 w miejscowości Borucin
04.08.2009 09:24:56 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację pzredsięwzięcia polegającego na budowie 2 studni głębinowych o wydajności powyżej 10 m3/h w miejscowości Borucin Kolonia 147 i Borucin 270/1
04.08.2009 09:24:35 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację pzredsięwzięcia polegającego na budowie 2 studni głębinowych o wydajności powyżej 10 m3/h w miejscowości Borucin Kolonia 147 i Borucin 270/1
04.08.2009 08:59:32 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego – obory o wielkości 18,3 x 15,5 m dla 105 DJP
04.08.2009 08:59:17 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego – obory o wielkości 18,3 x 15,5 m dla 105 DJP
04.08.2009 08:53:06 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej o wydajności powyżej 10 m3/h w miejscowości Leonowo na działce oznaczonej geodezyjnie nr 19/1
04.08.2009 08:52:44 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej o wydajności powyżej 10 m3/h w miejscowości Leonowo na działce oznaczonej geodezyjnie nr 19/1
04.08.2009 08:39:23 Magdalena Malec Dodany załącznik kartay A i B do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu retencyjnego o wymiarach 30x15 m w miejscowości Borucin na działce oznaczonej geodezyjnie nr 64/5
04.08.2009 08:39:05 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu retencyjnego o wymiarach 30x15 m w miejscowości Borucin na działce oznaczonej geodezyjnie nr 64/5
04.08.2009 08:39:04 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu retencyjnego o wymiarach 30x15 m w miejscowości Borucin na działce oznaczonej geodezyjnie nr 64/5
04.08.2009 07:50:53 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A i B do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej PTK Centertel na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 606/3 przy ul. Traugutta w Osięcinach
04.08.2009 07:50:35 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej PTK Centertel na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 606/3 przy ul. Traugutta w Osięcinach
04.08.2009 07:35:43 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A,B do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci sanitarnej z przykanalikami i na wymianie sieci wodociągowej z przyłączami obiektowymi na ulicach i na działkach: - ul. Krótka: 665/4, 656, 657, 655, 664; - ul. Bema: 658, 659, 660,661,663,87/2 ; - ul.Wyszy.:586/14,586/15,586/16,586/17,586/18,586/20,586/21,521/1,619; -ul. Rataja: 169/1,170/6,171/3,170/8,177,171/2,164/3; -ul. Kujawska:602,109,586/12; -ul. IAWP:144,143,142,141,140,139,134,133/1,,132/2,132/3,132/4,131,130,129,128/2, 28/1,127,126,125,124,123,122,121,110/1,110/2,586/13,603,506,162/5,162/4,162/3,160/1, 160/2,159/7,159/8,159/9,159/10,159/5,159/6,159/4,159/3,157,155/10,154/2,156,152/8,111, 150/4, 150/5 (149), 150/6,148/1,148/7,604/2,662,155/11
04.08.2009 07:35:17 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci sanitarnej z przykanalikami i na wymianie sieci wodociągowej z przyłączami obiektowymi na ulicach i na działkach: - ul. Krótka: 665/4, 656, 657, 655, 664; - ul. Bema: 658, 659, 660,661,663,87/2 ; - ul.Wyszy.:586/14,586/15,586/16,586/17,586/18,586/20,586/21,521/1,619; -ul. Rataja: 169/1,170/6,171/3,170/8,177,171/2,164/3; -ul. Kujawska:602,109,586/12; -ul. IAWP:144,143,142,141,140,139,134,133/1,,132/2,132/3,132/4,131,130,129,128/2, 28/1,127,126,125,124,123,122,121,110/1,110/2,586/13,603,506,162/5,162/4,162/3,160/1, 160/2,159/7,159/8,159/9,159/10,159/5,159/6,159/4,159/3,157,155/10,154/2,156,152/8,111, 150/4, 150/5 (149), 150/6,148/1,148/7,604/2,662,155/11
04.08.2009 07:11:56 Magdalena Malec Dodany załącznik karty A, B do artykułu Postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie płyty gnojowej o powierzchni całkowitej 400 m2 , zamkniętego zbiornika na gnojowicę ca 300 m3 dla 77,2 DJP i budowie budynku inwentarskiego – obory o wymiarach 65x15 m w miejscowości Bełszewo
04.08.2009 07:11:32 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie płyty gnojowej o powierzchni całkowitej 400 m2 , zamkniętego zbiornika na gnojowicę ca 300 m3 dla 77,2 DJP i budowie budynku inwentarskiego – obory o wymiarach 65x15 m w miejscowości Bełszewo
04.08.2009 07:10:02 Magdalena Malec Usunięto artykuł tfyf z kategorii Publicznie dostępny wykaz danych lata 2006 - 2008
31.07.2009 14:07:40 Magdalena Malec Dodany załącznik wniosek na odbiór odpadów stałych i ciekłych do artykułu
31.07.2009 14:07:19 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
31.07.2009 14:06:48 Magdalena Malec Dodany załącznik wniosek na odpady ciekłe do artykułu
31.07.2009 14:06:32 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
31.07.2009 14:06:32 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
31.07.2009 14:05:46 Magdalena Malec Dodany załącznik wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usług - odpady stałe do artykułu
31.07.2009 14:05:00 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
31.07.2009 14:04:02 Magdalena Malec Dodany załącznik wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew do artykułu
31.07.2009 14:03:33 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
31.07.2009 13:40:23 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
31.07.2009 13:39:07 Magdalena Malec Usunięto artykuł test z kategorii Publicznie dostępny wykaz danych lata 2006 - 2008
31.07.2009 13:38:53 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
30.07.2009 10:28:11 Magdalena Malec Dodany załącznik wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do artykułu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
30.07.2009 10:27:37 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
28.07.2009 12:12:48 Renata Ładzińska Dodany załącznik o podaniu do publicznego wykazu danych do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na budowie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów wraz z myjnią jednostanowiskową planowanego do realizacji przez Spółdzielcze Zakłady Usługowo – Wytwórcze K.R. „ROLMECH” Osięciny, na działce nr 606/3 przy ulicy Traugutta 5
28.07.2009 12:12:10 Renata Ładzińska Dodany załącznik o wydaniu decyzji do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na budowie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów wraz z myjnią jednostanowiskową planowanego do realizacji przez Spółdzielcze Zakłady Usługowo – Wytwórcze K.R. „ROLMECH” Osięciny, na działce nr 606/3 przy ulicy Traugutta 5
28.07.2009 12:11:33 Renata Ładzińska Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na budowie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów wraz z myjnią jednostanowiskową planowanego do realizacji przez Spółdzielcze Zakłady Usługowo – Wytwórcze K.R. „ROLMECH” Osięciny, na działce nr 606/3 przy ulicy Traugutta 5
28.07.2009 08:49:29 Renata Ładzińska Dodany załącznik ogłoszenie o wydaniu decyzji i o podaniu do pub.wyk.danych pop do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę drogi gminnej nr 180228 C relacji Osięciny - Borucin na działkach Osięciny: 650, 607/1, 589, 598/5, 564 i Borucinek 128
28.07.2009 08:49:04 Renata Ładzińska Dodany załącznik obwieszczenie o braku oceny pop do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę drogi gminnej nr 180228 C relacji Osięciny - Borucin na działkach Osięciny: 650, 607/1, 589, 598/5, 564 i Borucinek 128
28.07.2009 08:48:47 Renata Ładzińska Dodany załącznik ogłoszenie o złożonym wniosku pop do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę drogi gminnej nr 180228 C relacji Osięciny - Borucin na działkach Osięciny: 650, 607/1, 589, 598/5, 564 i Borucinek 128
28.07.2009 08:45:52 Renata Ładzińska Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę drogi gminnej nr 180228 C relacji Osięciny - Borucin na działkach Osięciny: 650, 607/1, 589, 598/5, 564 i Borucinek 128
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI