1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238
Data Redaktor Zmiana
09.07.2009 11:58:51 Monika Fabisiak Dodany załącznik Specyfikacja techniczna do artykułu Przetarg nieograniczony na "Remont nawierzchni drogi gminnej nr 180340 C - Plac Bohaterów Powstania Warszawy w Osięcinach"
09.07.2009 11:56:09 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja techniczna do artykułu Przetarg nieograniczony na "Remont nawierzchni drogi gminnej nr 180340 C - Plac Bohaterów Powstania Warszawy w Osięcinach"
09.07.2009 11:50:19 Monika Fabisiak Dodany załącznik Kosztorys ofertowy do artykułu Przetarg nieograniczony na "Remont nawierzchni drogi gminnej nr 180340 C - Plac Bohaterów Powstania Warszawy w Osięcinach"
09.07.2009 11:44:00 Monika Fabisiak Edytowano artykuł Przetarg nieograniczony na "Remont nawierzchni drogi gminnej nr 180340 C - Plac Bohaterów Powstania Warszawy w Osięcinach"
09.07.2009 11:39:45 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz potencjalu technicznego do artykułu Przetarg nieograniczony na "Remont nawierzchni drogi gminnej nr 180340 C - Plac Bohaterów Powstania Warszawy w Osięcinach"
09.07.2009 11:39:20 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz osob i podmiotow do artykułu Przetarg nieograniczony na "Remont nawierzchni drogi gminnej nr 180340 C - Plac Bohaterów Powstania Warszawy w Osięcinach"
09.07.2009 11:38:59 Monika Fabisiak Dodany załącznik Informacja na temat zatrudnionych pracownikow do artykułu Przetarg nieograniczony na "Remont nawierzchni drogi gminnej nr 180340 C - Plac Bohaterów Powstania Warszawy w Osięcinach"
09.07.2009 11:38:20 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz wykonanych robot do artykułu Przetarg nieograniczony na "Remont nawierzchni drogi gminnej nr 180340 C - Plac Bohaterów Powstania Warszawy w Osięcinach"
09.07.2009 11:38:02 Monika Fabisiak Dodany załącznik Projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na "Remont nawierzchni drogi gminnej nr 180340 C - Plac Bohaterów Powstania Warszawy w Osięcinach"
09.07.2009 11:37:43 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oswiadczenie do artykułu Przetarg nieograniczony na "Remont nawierzchni drogi gminnej nr 180340 C - Plac Bohaterów Powstania Warszawy w Osięcinach"
09.07.2009 11:37:17 Monika Fabisiak Dodany załącznik Druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na "Remont nawierzchni drogi gminnej nr 180340 C - Plac Bohaterów Powstania Warszawy w Osięcinach"
09.07.2009 11:36:47 Monika Fabisiak Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony na "Remont nawierzchni drogi gminnej nr 180340 C - Plac Bohaterów Powstania Warszawy w Osięcinach"
09.07.2009 11:35:52 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogloszenie o zamowieniu do artykułu Przetarg nieograniczony na "Remont nawierzchni drogi gminnej nr 180340 C - Plac Bohaterów Powstania Warszawy w Osięcinach"
09.07.2009 11:34:14 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na "Remont nawierzchni drogi gminnej nr 180340 C - Plac Bohaterów Powstania Warszawy w Osięcinach"
09.07.2009 10:12:52 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz do artykułu Wykaz nieruchomości -dzierżawa urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych
09.07.2009 10:11:45 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości -dzierżawa urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych
08.07.2009 13:45:33 Monika Fabisiak Dodany załącznik Projekt budowlany3 do artykułu Przetarg nieograniczony na "Remont i przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach"
08.07.2009 13:40:37 Monika Fabisiak Dodany załącznik Projekt budowlany2 do artykułu Przetarg nieograniczony na "Remont i przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach"
08.07.2009 13:39:51 Monika Fabisiak Dodany załącznik Projekt budowlany1 do artykułu Przetarg nieograniczony na "Remont i przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach"
08.07.2009 13:04:54 Monika Fabisiak Dodany załącznik Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do artykułu Przetarg nieograniczony na "Remont i przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach"
08.07.2009 13:01:55 Monika Fabisiak Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Przetarg nieograniczony na "Remont i przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach"
08.07.2009 12:59:42 Monika Fabisiak Dodany załącznik Kosztorys ofertowy do artykułu Przetarg nieograniczony na "Remont i przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach"
08.07.2009 12:41:06 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz potencjalu technicznego do artykułu Przetarg nieograniczony na "Remont i przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach"
08.07.2009 12:40:32 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz osób i podmiotów do artykułu Przetarg nieograniczony na "Remont i przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach"
08.07.2009 12:40:02 Monika Fabisiak Dodany załącznik Informacja na temat pracowników do artykułu Przetarg nieograniczony na "Remont i przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach"
08.07.2009 12:39:31 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz wykonanych robót do artykułu Przetarg nieograniczony na "Remont i przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach"
08.07.2009 12:38:49 Monika Fabisiak Dodany załącznik Umowa do artykułu Przetarg nieograniczony na "Remont i przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach"
08.07.2009 12:38:32 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie do artykułu Przetarg nieograniczony na "Remont i przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach"
08.07.2009 12:38:10 Monika Fabisiak Usunięty załącznik z artykułu Przetarg nieograniczony na "Remont i przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach"
08.07.2009 12:37:55 Monika Fabisiak Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony na "Remont i przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach"
08.07.2009 12:37:20 Monika Fabisiak Dodany załącznik Druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na "Remont i przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach"
08.07.2009 12:36:22 Monika Fabisiak Dodany załącznik Siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na "Remont i przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach"
08.07.2009 12:34:42 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Przetarg nieograniczony na "Remont i przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach"
08.07.2009 12:31:57 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na "Remont i przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach"
02.07.2009 09:55:16 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia- część nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Osięcinach
02.07.2009 09:54:28 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia- część nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Osięcinach
01.07.2009 10:51:22 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu
01.07.2009 10:50:31 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
01.07.2009 10:48:40 Magdalena Malec Usunięto artykuł Informacja o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko w Urzędzie Gminy z kategorii Ogłoszenia o pracy
01.07.2009 10:41:30 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu
01.07.2009 10:40:54 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
24.06.2009 09:46:46 Monika Fabisiak Dodany załącznik ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony na dostawę kostki brukowej i obrzezy dla potrzeb Gminy Osięciny
24.06.2009 09:18:24 Monika Fabisiak Dodany załącznik ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony
24.06.2009 09:18:02 Monika Fabisiak Usunięty załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z artykułu Przetarg nieograniczony
24.06.2009 09:17:57 Monika Fabisiak Usunięty załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z artykułu Przetarg nieograniczony
24.06.2009 09:15:11 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony
24.06.2009 09:15:07 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony
24.06.2009 09:14:26 Monika Fabisiak Usunięty załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z artykułu Przetarg nieograniczony
24.06.2009 08:36:31 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony
19.06.2009 14:11:18 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik ogłoszenie o wynikach konkursu nr 9 do artykułu Zaproszenie nr 9 do składania ofert na usługi integracji społecznej
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI