1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238
Data Redaktor Zmiana
29.05.2009 18:49:12 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie nr 9 do składania ofert na usługi integracji społecznej
29.05.2009 18:48:58 Marcin Korzeniewski Usunięty załącznik Zaproszenie nr 9 do składania ofert na usługi integracji społecznej z artykułu Zaproszenie nr 9 do składania ofert na usługi integracji społecznej
29.05.2009 18:45:05 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik Zaproszenie nr 9 do składania ofert na usługi integracji społecznej do artykułu Zaproszenie nr 9 do składania ofert na usługi integracji społecznej
29.05.2009 18:42:59 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Zaproszenie nr 9 do składania ofert na usługi integracji społecznej
29.05.2009 18:42:44 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik Wzór sprawozdania do artykułu Zaproszenie nr 9 do składania ofert na usługi integracji społecznej
29.05.2009 18:42:18 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik Wzór porozumienia do artykułu Zaproszenie nr 9 do składania ofert na usługi integracji społecznej
29.05.2009 18:41:59 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik Wzór oferty do artykułu Zaproszenie nr 9 do składania ofert na usługi integracji społecznej
29.05.2009 18:41:38 Marcin Korzeniewski Dodany nowy artykuł Zaproszenie nr 9 do składania ofert na usługi integracji społecznej
29.05.2009 18:39:01 Marcin Korzeniewski Usunięto artykuł Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej nr 9 z kategorii Program Integracji Społecznej
29.05.2009 18:37:32 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu
29.05.2009 18:36:48 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik Wzór sprawozdania do artykułu
29.05.2009 18:36:31 Marcin Korzeniewski Usunięty załącznik Wzór porozumienia z artykułu
29.05.2009 18:36:25 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik Wzór porozumienia do artykułu
29.05.2009 18:35:44 Marcin Korzeniewski Usunięty załącznik Wzór porozumienia z artykułu
29.05.2009 18:35:39 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik Wzór porozumienia do artykułu
29.05.2009 18:35:21 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik Wzór porozumienia do artykułu
29.05.2009 18:34:58 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik Wzór oferty do artykułu
29.05.2009 18:34:31 Marcin Korzeniewski Usunięty załącznik z artykułu
29.05.2009 18:34:05 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik do artykułu
29.05.2009 18:33:31 Marcin Korzeniewski Dodany nowy artykuł
29.05.2009 14:09:05 Marcin Korzeniewski Usunięto artykuł zaproszenie z kategorii 1. Zaproszenia do składania ofert
29.05.2009 14:08:52 Marcin Korzeniewski Dodany nowy artykuł
28.05.2009 13:29:01 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu
28.05.2009 13:28:27 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
28.05.2009 12:59:13 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu
28.05.2009 12:58:56 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
28.05.2009 09:13:18 Renata Ładzińska Dodany załącznik 1. ogłoszenie o złożeniu wniosku i o wszczęciu postępowania do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na remont nawierzchni drogi gminnej nr 180340 C na Placu Bohaterów Powstania Warszawy w Osięcinach na działce nr 164/3
28.05.2009 09:10:00 Renata Ładzińska Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na remont nawierzchni drogi gminnej nr 180340 C na Placu Bohaterów Powstania Warszawy w Osięcinach na działce nr 164/3
28.05.2009 09:07:34 Renata Ładzińska Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na relizację przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu mechaniki pojazdowej
28.05.2009 09:06:23 Renata Ładzińska Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę drogi gminnej nr 180228 C relacji Osięciny - Borucin na działkach Osięciny: 650, 607/1, 589, 598/5, 564 i Borucinek 128
28.05.2009 09:05:52 Renata Ładzińska Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie warsztatu mechaniki pojazdowej
28.05.2009 09:04:09 Renata Ładzińska Dodany załącznik 1. ogłoszenie o złożonym wniosku i o wszczęciu postępowania do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę drogi gminnej nr 180228 C relacji Osięciny - Borucin na działkach Osięciny: 650, 607/1, 589, 598/5, 564 i Borucinek 128
28.05.2009 09:03:21 Renata Ładzińska Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę drogi gminnej nr 180228 C relacji Osięciny - Borucin na działkach Osięciny: 650, 607/1, 589, 598/5, 564 i Borucinek 128
28.05.2009 08:53:04 Monika Fabisiak Dodany załącznik Odrzucenie protestów do artykułu Przetarg nieograniczony
28.05.2009 08:31:17 Monika Fabisiak Dodany załącznik Protest2 do artykułu Przetarg nieograniczony
28.05.2009 08:28:41 Monika Fabisiak Dodany załącznik Protest 1 do artykułu Przetarg nieograniczony
28.05.2009 08:16:05 Monika Fabisiak Dodany załącznik Projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na dostawę kostki brukowej i obrzezy dla potrzeb Gminy Osięciny
28.05.2009 08:15:18 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oferta przetargowa do artykułu Przetarg nieograniczony na dostawę kostki brukowej i obrzezy dla potrzeb Gminy Osięciny
28.05.2009 08:14:56 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie do artykułu Przetarg nieograniczony na dostawę kostki brukowej i obrzezy dla potrzeb Gminy Osięciny
28.05.2009 08:14:42 Monika Fabisiak Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony na dostawę kostki brukowej i obrzezy dla potrzeb Gminy Osięciny
28.05.2009 08:13:36 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zamóweiniu do artykułu Przetarg nieograniczony na dostawę kostki brukowej i obrzezy dla potrzeb Gminy Osięciny
28.05.2009 08:12:41 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na dostawę kostki brukowej i obrzezy dla potrzeb Gminy Osięciny
28.05.2009 07:53:57 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr VI/36/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 roku
28.05.2009 07:50:01 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr VI/37/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 roku
28.05.2009 07:48:39 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr VI/38/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 roku
28.05.2009 07:46:50 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr VII/39/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku
28.05.2009 07:45:21 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr VII/40/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku
28.05.2009 07:44:17 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr VII/42/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku
28.05.2009 07:41:21 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr VII/43/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku
28.05.2009 07:37:47 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr VII/43/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI