1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232
Data Redaktor Zmiana
09.04.2009 15:22:43 Marcin Korzeniewski Dodany nowy artykuł
09.04.2009 15:20:34 Marcin Korzeniewski Usunięto artykuł Zaproszenia do składania ofert na usługi integracji spolecznej nr 8 pn: wspolne spedzanie wolnego czasu wolnego pozwalajace na łaczenieróznych grup społecznych tj:dla dzieci i mlodziezy, osób starszych oraz rodzin z kategorii 1.
09.04.2009 15:18:12 Marcin Korzeniewski Dodany nowy artykuł
08.04.2009 14:51:15 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Zakup i dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 3500 ton
08.04.2009 14:46:32 Monika Fabisiak Usunięty załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z artykułu Zakup i dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 3500 ton
08.04.2009 14:46:20 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Zakup i dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 3500 ton
07.04.2009 14:02:29 Monika Fabisiak Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 180223 C Pilichowo-Latkowo, położonej na terenie gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi na odcinku o długości 1,750 km.
07.04.2009 12:39:59 Monika Fabisiak Usunięty załącznik Wybór oferty najkorzystniejszej z artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 180223 C Pilichowo-Latkowo, położonej na terenie gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi na odcinku o długości 1,750 km.
07.04.2009 09:14:02 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty najkorzystniejszej do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 180223 C Pilichowo-Latkowo, położonej na terenie gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi na odcinku o długości 1,750 km.
07.04.2009 08:57:03 Monika Fabisiak Usunięty załącznik Informacja o wyborzez najkorzystniejszej oferty z artykułu Przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych, położonych na terenie gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,800 km.(Bodzanówek-Zielińsk; Bilno-Pocierzyn)
07.04.2009 08:56:51 Monika Fabisiak Dodany załącznik Informacja o wyborzez najkorzystniejszej oferty do artykułu Przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych, położonych na terenie gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,800 km.(Bodzanówek-Zielińsk; Bilno-Pocierzyn)
03.04.2009 14:58:08 Renata Ładzińska Dodany załącznik obwieszczenie o braku oceny oddziaływania na środowisko do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie warsztatu mechaniki pojazdowej
03.04.2009 14:52:51 Renata Ładzińska Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie warsztatu mechaniki pojazdowej
02.04.2009 15:07:11 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik Ogłoszenie o wynikach konkursu nr 6 na usługi integracji społecznej do artykułu Zaproszenie nr 6 do skl;adania ofert na usługi integracji społecznej
01.04.2009 15:49:04 Renata Ładzińska Dodany załącznik obwieszczenie o wydaniu decyzji do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej i Piastowskiej oraz budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej i Piastowskiej
01.04.2009 15:47:54 Renata Ładzińska Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej i Piastowskiej oraz budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej i Piastowskiej
01.04.2009 13:42:02 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sieć wodociągowa łącząca S.U.W. Osięciny z siecią wodociągową o średnicy 160 mm PCV w Samszycach gm. Osięciny, woj. kujawsko-pomorskie.
01.04.2009 13:40:23 Monika Fabisiak Usunięty załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z artykułu Sieć wodociągowa łącząca S.U.W. Osięciny z siecią wodociągową o średnicy 160 mm PCV w Samszycach gm. Osięciny, woj. kujawsko-pomorskie.
01.04.2009 13:40:07 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sieć wodociągowa łącząca S.U.W. Osięciny z siecią wodociągową o średnicy 160 mm PCV w Samszycach gm. Osięciny, woj. kujawsko-pomorskie.
27.03.2009 13:42:42 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik zaproszenie nr 7 do artykułu Zaproszenie nr 7 do składania ofert na usługi integracji społecznej
27.03.2009 13:42:24 Marcin Korzeniewski Usunięty załącznik Zaproszenie nr 7 z artykułu Zaproszenie nr 7 do składania ofert na usługi integracji społecznej
27.03.2009 13:36:02 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik Zaproszenie nr 7 do artykułu Zaproszenie nr 7 do składania ofert na usługi integracji społecznej
27.03.2009 13:35:47 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania
27.03.2009 13:35:40 Marcin Korzeniewski Usunięty załącznik z artykułu Zaproszenie nr 7 do składania ofert na usługi integracji społecznej
27.03.2009 13:35:19 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie nr 7 do składania ofert na usługi integracji społecznej
27.03.2009 13:35:04 Marcin Korzeniewski Usunięty załącznik zaproszenie do składania ofer na usługi integracji społecznej nr 7 z artykułu Zaproszenie nr 7 do składania ofert na usługi integracji społecznej
27.03.2009 13:11:25 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania
27.03.2009 13:03:53 Monika Fabisiak Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty do artykułu Zakup i dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 3500 ton
26.03.2009 15:32:34 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik zaproszenie do składania ofer na usługi integracji społecznej nr 7 do artykułu Zaproszenie nr 7 do składania ofert na usługi integracji społecznej
26.03.2009 15:31:10 Marcin Korzeniewski Usunięty załącznik Zaproszenie do sładania ofert na usługi integracji społecznej nr 7 z artykułu Zaproszenie nr 7 do składania ofert na usługi integracji społecznej
26.03.2009 15:14:22 Marcin Korzeniewski Usunięto artykuł Zaproszenie z kategorii Program Integracji Społecznej
26.03.2009 15:10:59 Marcin Korzeniewski Edytowano artykuł Zaproszenie nr 6 do skl;adania ofert na usługi integracji społecznej
26.03.2009 15:05:52 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik Zaproszenie do sładania ofert na usługi integracji społecznej nr 7 do artykułu Zaproszenie nr 7 do składania ofert na usługi integracji społecznej
26.03.2009 15:04:53 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik Wzór sprawozdania do artykułu Zaproszenie nr 7 do składania ofert na usługi integracji społecznej
26.03.2009 15:04:38 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik Wzór porozumienia do artykułu Zaproszenie nr 7 do składania ofert na usługi integracji społecznej
26.03.2009 15:04:18 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Zaproszenie nr 7 do składania ofert na usługi integracji społecznej
26.03.2009 15:04:00 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik Formularz ofery technicznej do artykułu Zaproszenie nr 7 do składania ofert na usługi integracji społecznej
26.03.2009 15:03:25 Marcin Korzeniewski Usunięty załącznik z artykułu Zaproszenie nr 7 do składania ofert na usługi integracji społecznej
26.03.2009 15:03:08 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie nr 7 do składania ofert na usługi integracji społecznej
26.03.2009 15:02:26 Marcin Korzeniewski Usunięty załącznik z artykułu Zaproszenie nr 7 do składania ofert na usługi integracji społecznej
26.03.2009 15:01:45 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie nr 7 do składania ofert na usługi integracji społecznej
26.03.2009 15:01:14 Marcin Korzeniewski Dodany nowy artykuł Zaproszenie nr 7 do składania ofert na usługi integracji społecznej
26.03.2009 12:47:44 Renata Ładzińska Edytowano artykuł Projekt aktualizacji Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Osięciny lata 2008 - 2011 z perspektywą do roku 2014.
26.03.2009 12:45:14 Renata Ładzińska Dodany nowy artykuł Projekt aktualizacji Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Osięciny lata 2008 - 2011 z perspektywą do roku 2014.
26.03.2009 12:30:07 Renata Ładzińska Dodany załącznik Obwieszczenie o braku konieczności sporzadzania oceny do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na relizację przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu mechaniki pojazdowej
26.03.2009 12:29:29 Renata Ładzińska Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na relizację przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu mechaniki pojazdowej
26.03.2009 10:58:38 Marcin Korzeniewski Usunięto artykuł zzzz z kategorii
26.03.2009 10:53:48 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania
26.03.2009 10:51:11 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania
26.03.2009 10:47:57 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI