1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
Data Redaktor Zmiana
01.02.2018 13:55:28 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 336/2018 z dnia 01 lutego 2018 roku
01.02.2018 13:54:25 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 336/2018 z dnia 01 lutego 2018 roku
01.02.2018 13:47:15 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarzadzenie Nr 333/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku
01.02.2018 13:46:35 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 332/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku
01.02.2018 13:44:05 Magdalena Malec Usunięto artykuł Wersja z tłumaczem z kategorii
01.02.2018 11:29:54 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Wersja z tłumaczem
01.02.2018 11:29:25 Magdalena Malec Edytowano artykuł Wersja bez tłumacza języka migowego
01.02.2018 11:28:03 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
01.02.2018 11:26:13 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Wersja bez tłumacza języka migowego
01.02.2018 11:23:19 Magdalena Malec Usunięto artykuł https://www.youtube.com/watch?v=eQVZaB5qeOs z kategorii
01.02.2018 11:17:21 Magdalena Malec Usunięto artykuł https://www.youtube.com/watch?v=jGOrbygR208 z kategorii
01.02.2018 11:16:52 Magdalena Malec Edytowano artykuł
01.02.2018 11:06:34 Magdalena Malec Edytowano artykuł
01.02.2018 10:51:00 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
01.02.2018 10:50:26 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
01.02.2018 10:15:58 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 335/2018 z dnia 1 lutego 2018 roku
01.02.2018 10:14:59 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 334/2018 z dnia 1 lutego 2018 roku
01.02.2018 10:12:26 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarzadzenie Nr 333/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku
01.02.2018 10:03:11 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 332/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku
31.01.2018 11:07:14 Monika Fabisiak Dodany załącznik specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
31.01.2018 11:05:23 Monika Fabisiak Dodany załącznik przedmiar do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
31.01.2018 11:05:03 Monika Fabisiak Dodany załącznik dokumentacja techniczna 2 do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
31.01.2018 11:03:06 Monika Fabisiak Dodany załącznik dokumentacja techniczna 1-opis do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
31.01.2018 10:45:32 Monika Fabisiak Usunięty załącznik wykaz robót z artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
31.01.2018 10:41:37 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
31.01.2018 10:41:20 Monika Fabisiak Usunięty załącznik siwz z artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
31.01.2018 10:38:18 Monika Fabisiak Dodany załącznik umowa przetwarzanie danych do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
31.01.2018 10:38:04 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
31.01.2018 10:37:42 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
31.01.2018 10:37:27 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz robót do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
31.01.2018 10:37:27 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz robót do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
31.01.2018 10:36:40 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
31.01.2018 10:36:20 Monika Fabisiak Dodany załącznik zobowiązanie do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
31.01.2018 10:36:02 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie dot. przeslanek wykluczenia i spełniania warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
31.01.2018 10:35:17 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
31.01.2018 10:34:48 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
31.01.2018 10:32:21 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
31.01.2018 10:31:34 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
26.01.2018 14:02:43 Magdalena Malec Edytowano artykuł Informacja prasowa
26.01.2018 14:00:29 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja prasowa
26.01.2018 14:00:03 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja prasowa
25.01.2018 09:09:58 Monika Fabisiak Dodany załącznik Plan do artykułu Plan zamówień 2018
25.01.2018 09:09:32 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Plan zamówień 2018
25.01.2018 09:04:50 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad XXV Sesji Rady Gminy
25.01.2018 09:04:38 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad XXV Sesji Rady Gminy
25.01.2018 09:00:23 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXV/237/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku
25.01.2018 08:59:44 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXV/236/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku
25.01.2018 08:51:04 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 326/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku
25.01.2018 08:49:01 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 326/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku
18.01.2018 08:41:49 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 331/2018 z dnia 17 stycznia 2018 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI