1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232
Data Redaktor Zmiana
27.02.2009 13:38:49 Monika Fabisiak Dodany załącznik dokumentacja techniczna Bilno-Pocierzyn do artykułu Przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych, położonych na terenie gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,800 km.(Bodzanówek-Zielińsk; Bilno-Pocierzyn)
27.02.2009 13:11:14 Monika Fabisiak Dodany załącznik specyfikacja techniczna do artykułu Przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych, położonych na terenie gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,800 km.(Bodzanówek-Zielińsk; Bilno-Pocierzyn)
27.02.2009 13:10:33 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz potencjału technicznego do artykułu Przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych, położonych na terenie gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,800 km.(Bodzanówek-Zielińsk; Bilno-Pocierzyn)
27.02.2009 13:10:08 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz osób i podmiotów do artykułu Przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych, położonych na terenie gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,800 km.(Bodzanówek-Zielińsk; Bilno-Pocierzyn)
27.02.2009 13:09:36 Monika Fabisiak Dodany załącznik informacja na temat przeciętnej liczy zatrudnionych pracowników do artykułu Przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych, położonych na terenie gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,800 km.(Bodzanówek-Zielińsk; Bilno-Pocierzyn)
27.02.2009 13:06:40 Monika Fabisiak Usunięty załącznik informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników z artykułu Przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych, położonych na terenie gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,800 km.(Bodzanówek-Zielińsk; Bilno-Pocierzyn)
27.02.2009 13:06:18 Monika Fabisiak Dodany załącznik informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników do artykułu Przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych, położonych na terenie gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,800 km.(Bodzanówek-Zielińsk; Bilno-Pocierzyn)
27.02.2009 13:05:21 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz wykonanych robót do artykułu Przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych, położonych na terenie gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,800 km.(Bodzanówek-Zielińsk; Bilno-Pocierzyn)
27.02.2009 13:04:49 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych, położonych na terenie gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,800 km.(Bodzanówek-Zielińsk; Bilno-Pocierzyn)
27.02.2009 13:04:26 Monika Fabisiak Usunięty załącznik z artykułu Przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych, położonych na terenie gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,800 km.(Bodzanówek-Zielińsk; Bilno-Pocierzyn)
27.02.2009 13:04:20 Monika Fabisiak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych, położonych na terenie gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,800 km.(Bodzanówek-Zielińsk; Bilno-Pocierzyn)
27.02.2009 13:03:51 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie do artykułu Przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych, położonych na terenie gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,800 km.(Bodzanówek-Zielińsk; Bilno-Pocierzyn)
27.02.2009 13:03:25 Monika Fabisiak Dodany załącznik oferta do artykułu Przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych, położonych na terenie gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,800 km.(Bodzanówek-Zielińsk; Bilno-Pocierzyn)
27.02.2009 13:02:32 Monika Fabisiak Dodany załącznik specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych, położonych na terenie gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,800 km.(Bodzanówek-Zielińsk; Bilno-Pocierzyn)
27.02.2009 13:01:09 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych, położonych na terenie gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,800 km.(Bodzanówek-Zielińsk; Bilno-Pocierzyn)
27.02.2009 13:00:22 Monika Fabisiak Edytowano artykuł Przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych, położonych na terenie gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,800 km.(Bodzanówek-Zielińsk; Bilno-Pocierzyn)
27.02.2009 12:57:26 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych, położonych na terenie gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,800 km.(Bodzanówek-Zielińsk; Bilno-Pocierzyn)
25.02.2009 14:23:05 Renata Ładzińska Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej i Piastowskiej oraz budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej i Piastowskiej
25.02.2009 14:22:54 Renata Ładzińska Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej, Leśnej oraz Kujawskiej wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej, Leśnej oraz Kujawskiej
25.02.2009 14:22:00 Renata Ładzińska Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OSIECINY o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej relacji Osięciny - Lekarzewice- Wieniec
25.02.2009 14:21:04 Renata Ładzińska Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydanai decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej relacji Osięciny - Lekarzewice - Wieniec
25.02.2009 14:20:42 Renata Ładzińska Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Traugutta na działce ewidencyjnej nr 650, 607/1
25.02.2009 14:20:17 Renata Ładzińska Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Malinowej nr 180364C około 240 metrów, w ulicy Jarmarcznej nr 180365C o długości około 220 m oraz na budowie 2 przyłączy w ulicy Leśnej
25.02.2009 14:19:51 Renata Ładzińska Edytowano artykuł
25.02.2009 14:19:07 Renata Ładzińska Dodany załącznik do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej, Leśnej oraz Kujawskiej wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej, Leśnej oraz Kujawskiej
25.02.2009 14:18:54 Renata Ładzińska Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej, Leśnej oraz Kujawskiej wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej, Leśnej oraz Kujawskiej
25.02.2009 14:16:40 Renata Ładzińska Dodany załącznik do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej i Piastowskiej oraz budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej i Piastowskiej
25.02.2009 14:16:21 Renata Ładzińska Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej i Piastowskiej oraz budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej i Piastowskiej
25.02.2009 12:13:35 Magdalena Malec Edytowano artykuł Pocierzyn
25.02.2009 12:12:39 Magdalena Malec Edytowano artykuł Jarantowice
25.02.2009 12:11:48 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zielińsk
25.02.2009 12:09:42 Magdalena Malec Edytowano artykuł Jarantowice
25.02.2009 12:08:33 Magdalena Malec Edytowano artykuł Pocierzyn
25.02.2009 12:07:11 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zielińsk
25.02.2009 11:58:23 Magdalena Malec Edytowano artykuł Urząd Gminy
25.02.2009 11:57:09 Magdalena Malec Edytowano artykuł Urząd Gminy
25.02.2009 11:56:52 Magdalena Malec Edytowano artykuł Urząd Gminy
25.02.2009 11:56:35 Magdalena Malec Edytowano artykuł Urząd Gminy
25.02.2009 11:56:02 Magdalena Malec Edytowano artykuł Urząd Gminy
25.02.2009 11:51:42 Magdalena Malec Edytowano artykuł Urząd Gminy
25.02.2009 11:35:13 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu INFORMACJA
25.02.2009 11:34:49 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł INFORMACJA
24.02.2009 15:29:24 Magdalena Malec Edytowano artykuł zarządzenie Nr 121/2008 z dnia 10 marca 2008 roku
24.02.2009 15:28:34 Magdalena Malec Edytowano artykuł zarządzenie Nr 122/2008 z dnia 25 marca 2008 roku
24.02.2009 15:27:25 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 123/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 roku
24.02.2009 15:26:27 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 124/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 roku
24.02.2009 15:25:18 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 125/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 roku
24.02.2009 15:24:07 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 126/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 roku
24.02.2009 15:22:58 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 127/2008 z dnia 5 maja 2008 roku
24.02.2009 15:21:51 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 128/2008 z dnia 12 maja 2008 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI