1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238
Data Redaktor Zmiana
15.04.2009 09:40:47 Renata Ładzińska Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie warsztatu mechaniki pojazdowej
09.04.2009 15:19:35 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik Wzór umowy na świadczeni usług społecznych do artykułu Zaproszenie nr 8 do składania ofert na usługi integracji społecznej
09.04.2009 15:00:04 Marcin Korzeniewski Edytowano artykuł Zaproszenie nr 8 do składania ofert na usługi integracji społecznej
09.04.2009 14:57:47 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik Wzór oferty techniczno finansowej do artykułu Zaproszenie nr 8 do składania ofert na usługi integracji społecznej
09.04.2009 14:57:18 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik Wzór porozumienia do artykułu Zaproszenie nr 8 do składania ofert na usługi integracji społecznej
09.04.2009 14:57:02 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik Wzór sprawozdania do artykułu Zaproszenie nr 8 do składania ofert na usługi integracji społecznej
09.04.2009 14:56:26 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej nr 8 do artykułu Zaproszenie nr 8 do składania ofert na usługi integracji społecznej
09.04.2009 14:55:32 Marcin Korzeniewski Edytowano artykuł Zaproszenie nr 8 do składania ofert na usługi integracji społecznej
09.04.2009 14:55:00 Marcin Korzeniewski Dodany nowy artykuł Zaproszenie nr 8 do składania ofert na usługi integracji społecznej
09.04.2009 14:49:23 Marcin Korzeniewski Usunięto artykuł Zaproszenie do składania ofert na uslugi integracji społecznej nr 8/2009 rok z kategorii
09.04.2009 14:42:55 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik wzor oferty techniczno - finansowej do artykułu
09.04.2009 14:42:06 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik Wzór porozumienia do artykułu
09.04.2009 14:41:36 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik Wzór sprawozdania do artykułu
09.04.2009 14:41:12 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik zaproszenie do składania ofert na uslugi integracji spolecznej nr 8/2009 rok do artykułu
09.04.2009 14:40:39 Marcin Korzeniewski Usunięty załącznik z artykułu
09.04.2009 14:40:30 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik do artykułu
09.04.2009 14:40:02 Marcin Korzeniewski Dodany nowy artykuł
09.04.2009 14:38:49 Marcin Korzeniewski Usunięto artykuł zaproszenie nr 8/2009 do skladania ofert na uslugi integracji społecznej z kategorii
09.04.2009 14:38:15 Marcin Korzeniewski Edytowano artykuł
09.04.2009 14:36:25 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik Zaproszenie do artykułu
09.04.2009 14:35:31 Marcin Korzeniewski Usunięty załącznik z artykułu
09.04.2009 14:35:24 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik do artykułu
09.04.2009 14:34:50 Marcin Korzeniewski Usunięty załącznik Zaproszenie do składania ofert na uslugi integracji spolecznej z artykułu
09.04.2009 14:34:25 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik Zaproszenie do składania ofert na uslugi integracji spolecznej do artykułu
09.04.2009 14:33:31 Marcin Korzeniewski Usunięty załącznik z artykułu
09.04.2009 14:33:20 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik do artykułu
09.04.2009 14:32:33 Marcin Korzeniewski Dodany nowy artykuł
09.04.2009 14:31:53 Marcin Korzeniewski Usunięto artykuł zaproszenie nr 8 do składania ofert na usługi integracji społecznej z kategorii 1. Zaproszenia do składania ofert
09.04.2009 14:31:41 Marcin Korzeniewski Usunięto artykuł zaproszenie do składania ofer nr 8 /2009 na uslugi integracji społecznej z kategorii 1. Zaproszenia do składania ofert
09.04.2009 14:30:46 Marcin Korzeniewski Dodany nowy artykuł
09.04.2009 14:24:37 Marcin Korzeniewski Dodany nowy artykuł
09.04.2009 14:23:47 Marcin Korzeniewski Usunięto artykuł Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej z kategorii 1. Zaproszenia do składania ofert
09.04.2009 14:22:43 Marcin Korzeniewski Dodany nowy artykuł
09.04.2009 14:20:34 Marcin Korzeniewski Usunięto artykuł Zaproszenia do składania ofert na usługi integracji spolecznej nr 8 pn: wspolne spedzanie wolnego czasu wolnego pozwalajace na łaczenieróznych grup społecznych tj:dla dzieci i mlodziezy, osób starszych oraz rodzin z kategorii 1.
09.04.2009 14:18:12 Marcin Korzeniewski Dodany nowy artykuł
08.04.2009 13:51:15 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Zakup i dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 3500 ton
08.04.2009 13:46:32 Monika Fabisiak Usunięty załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z artykułu Zakup i dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 3500 ton
08.04.2009 13:46:20 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Zakup i dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 3500 ton
07.04.2009 13:02:29 Monika Fabisiak Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 180223 C Pilichowo-Latkowo, położonej na terenie gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi na odcinku o długości 1,750 km.
07.04.2009 11:39:59 Monika Fabisiak Usunięty załącznik Wybór oferty najkorzystniejszej z artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 180223 C Pilichowo-Latkowo, położonej na terenie gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi na odcinku o długości 1,750 km.
07.04.2009 08:14:02 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty najkorzystniejszej do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 180223 C Pilichowo-Latkowo, położonej na terenie gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi na odcinku o długości 1,750 km.
07.04.2009 07:57:03 Monika Fabisiak Usunięty załącznik Informacja o wyborzez najkorzystniejszej oferty z artykułu Przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych, położonych na terenie gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,800 km.(Bodzanówek-Zielińsk; Bilno-Pocierzyn)
07.04.2009 07:56:51 Monika Fabisiak Dodany załącznik Informacja o wyborzez najkorzystniejszej oferty do artykułu Przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych, położonych na terenie gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,800 km.(Bodzanówek-Zielińsk; Bilno-Pocierzyn)
03.04.2009 13:58:08 Renata Ładzińska Dodany załącznik obwieszczenie o braku oceny oddziaływania na środowisko do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie warsztatu mechaniki pojazdowej
03.04.2009 13:52:51 Renata Ładzińska Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie warsztatu mechaniki pojazdowej
02.04.2009 14:07:11 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik Ogłoszenie o wynikach konkursu nr 6 na usługi integracji społecznej do artykułu Zaproszenie nr 6 do skl;adania ofert na usługi integracji społecznej
01.04.2009 14:49:04 Renata Ładzińska Dodany załącznik obwieszczenie o wydaniu decyzji do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej i Piastowskiej oraz budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej i Piastowskiej
01.04.2009 14:47:54 Renata Ładzińska Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej i Piastowskiej oraz budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej i Piastowskiej
01.04.2009 12:42:02 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sieć wodociągowa łącząca S.U.W. Osięciny z siecią wodociągową o średnicy 160 mm PCV w Samszycach gm. Osięciny, woj. kujawsko-pomorskie.
01.04.2009 12:40:23 Monika Fabisiak Usunięty załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z artykułu Sieć wodociągowa łącząca S.U.W. Osięciny z siecią wodociągową o średnicy 160 mm PCV w Samszycach gm. Osięciny, woj. kujawsko-pomorskie.
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI