1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238
Data Redaktor Zmiana
01.04.2009 12:40:07 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sieć wodociągowa łącząca S.U.W. Osięciny z siecią wodociągową o średnicy 160 mm PCV w Samszycach gm. Osięciny, woj. kujawsko-pomorskie.
27.03.2009 12:42:42 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik zaproszenie nr 7 do artykułu Zaproszenie nr 7 do składania ofert na usługi integracji społecznej
27.03.2009 12:42:24 Marcin Korzeniewski Usunięty załącznik Zaproszenie nr 7 z artykułu Zaproszenie nr 7 do składania ofert na usługi integracji społecznej
27.03.2009 12:36:02 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik Zaproszenie nr 7 do artykułu Zaproszenie nr 7 do składania ofert na usługi integracji społecznej
27.03.2009 12:35:47 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania
27.03.2009 12:35:40 Marcin Korzeniewski Usunięty załącznik z artykułu Zaproszenie nr 7 do składania ofert na usługi integracji społecznej
27.03.2009 12:35:19 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie nr 7 do składania ofert na usługi integracji społecznej
27.03.2009 12:35:04 Marcin Korzeniewski Usunięty załącznik zaproszenie do składania ofer na usługi integracji społecznej nr 7 z artykułu Zaproszenie nr 7 do składania ofert na usługi integracji społecznej
27.03.2009 12:11:25 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania
27.03.2009 12:03:53 Monika Fabisiak Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty do artykułu Zakup i dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 3500 ton
26.03.2009 14:32:34 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik zaproszenie do składania ofer na usługi integracji społecznej nr 7 do artykułu Zaproszenie nr 7 do składania ofert na usługi integracji społecznej
26.03.2009 14:31:10 Marcin Korzeniewski Usunięty załącznik Zaproszenie do sładania ofert na usługi integracji społecznej nr 7 z artykułu Zaproszenie nr 7 do składania ofert na usługi integracji społecznej
26.03.2009 14:14:22 Marcin Korzeniewski Usunięto artykuł Zaproszenie z kategorii Program Integracji Społecznej
26.03.2009 14:10:59 Marcin Korzeniewski Edytowano artykuł Zaproszenie nr 6 do skl;adania ofert na usługi integracji społecznej
26.03.2009 14:05:52 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik Zaproszenie do sładania ofert na usługi integracji społecznej nr 7 do artykułu Zaproszenie nr 7 do składania ofert na usługi integracji społecznej
26.03.2009 14:04:53 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik Wzór sprawozdania do artykułu Zaproszenie nr 7 do składania ofert na usługi integracji społecznej
26.03.2009 14:04:38 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik Wzór porozumienia do artykułu Zaproszenie nr 7 do składania ofert na usługi integracji społecznej
26.03.2009 14:04:18 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Zaproszenie nr 7 do składania ofert na usługi integracji społecznej
26.03.2009 14:04:00 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik Formularz ofery technicznej do artykułu Zaproszenie nr 7 do składania ofert na usługi integracji społecznej
26.03.2009 14:03:25 Marcin Korzeniewski Usunięty załącznik z artykułu Zaproszenie nr 7 do składania ofert na usługi integracji społecznej
26.03.2009 14:03:08 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie nr 7 do składania ofert na usługi integracji społecznej
26.03.2009 14:02:26 Marcin Korzeniewski Usunięty załącznik z artykułu Zaproszenie nr 7 do składania ofert na usługi integracji społecznej
26.03.2009 14:01:45 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie nr 7 do składania ofert na usługi integracji społecznej
26.03.2009 14:01:14 Marcin Korzeniewski Dodany nowy artykuł Zaproszenie nr 7 do składania ofert na usługi integracji społecznej
26.03.2009 11:47:44 Renata Ładzińska Edytowano artykuł Projekt aktualizacji Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Osięciny lata 2008 - 2011 z perspektywą do roku 2014.
26.03.2009 11:45:14 Renata Ładzińska Dodany nowy artykuł Projekt aktualizacji Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Osięciny lata 2008 - 2011 z perspektywą do roku 2014.
26.03.2009 11:30:07 Renata Ładzińska Dodany załącznik Obwieszczenie o braku konieczności sporzadzania oceny do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na relizację przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu mechaniki pojazdowej
26.03.2009 11:29:29 Renata Ładzińska Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na relizację przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu mechaniki pojazdowej
26.03.2009 09:58:38 Marcin Korzeniewski Usunięto artykuł zzzz z kategorii
26.03.2009 09:53:48 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania
26.03.2009 09:51:11 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania
26.03.2009 09:47:57 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania
26.03.2009 09:33:22 Renata Ładzińska Dodany załącznik obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej, Leśnej oraz Kujawskiej wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej, Leśnej oraz Kujawskiej
26.03.2009 09:32:43 Renata Ładzińska Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej, Leśnej oraz Kujawskiej wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej, Leśnej oraz Kujawskiej
25.03.2009 13:58:28 Marcin Korzeniewski Dodany nowy artykuł
24.03.2009 14:28:48 Renata Ładzińska Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji środowiskowej do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Malinowej nr 180364C około 240 metrów, w ulicy Jarmarcznej nr 180365C o długości około 220 m oraz na budowie 2 przyłączy w ulicy Leśnej
24.03.2009 13:48:03 Monika Fabisiak Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych, położonych na terenie gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,800 km.(Bodzanówek-Zielińsk; Bilno-Pocierzyn)
24.03.2009 13:47:04 Monika Fabisiak Usunięty załącznik specyfikacja istotnych warunków zamówienia z artykułu Przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych, położonych na terenie gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,800 km.(Bodzanówek-Zielińsk; Bilno-Pocierzyn)
24.03.2009 13:46:57 Monika Fabisiak Usunięty załącznik oferta z artykułu Przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych, położonych na terenie gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,800 km.(Bodzanówek-Zielińsk; Bilno-Pocierzyn)
24.03.2009 13:46:22 Monika Fabisiak Usunięty załącznik oświadczenie z artykułu Przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych, położonych na terenie gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,800 km.(Bodzanówek-Zielińsk; Bilno-Pocierzyn)
24.03.2009 13:46:10 Monika Fabisiak Usunięty załącznik projekt umowy z artykułu Przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych, położonych na terenie gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,800 km.(Bodzanówek-Zielińsk; Bilno-Pocierzyn)
24.03.2009 13:46:04 Monika Fabisiak Usunięty załącznik wykaz wykonanych robót z artykułu Przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych, położonych na terenie gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,800 km.(Bodzanówek-Zielińsk; Bilno-Pocierzyn)
24.03.2009 13:45:57 Monika Fabisiak Usunięty załącznik informacja na temat przeciętnej liczy zatrudnionych pracowników z artykułu Przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych, położonych na terenie gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,800 km.(Bodzanówek-Zielińsk; Bilno-Pocierzyn)
24.03.2009 13:45:51 Monika Fabisiak Usunięty załącznik wykaz osób i podmiotów z artykułu Przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych, położonych na terenie gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,800 km.(Bodzanówek-Zielińsk; Bilno-Pocierzyn)
24.03.2009 13:45:41 Monika Fabisiak Usunięty załącznik wykaz potencjału technicznego z artykułu Przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych, położonych na terenie gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,800 km.(Bodzanówek-Zielińsk; Bilno-Pocierzyn)
24.03.2009 13:45:35 Monika Fabisiak Usunięty załącznik specyfikacja techniczna z artykułu Przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych, położonych na terenie gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,800 km.(Bodzanówek-Zielińsk; Bilno-Pocierzyn)
24.03.2009 13:45:29 Monika Fabisiak Usunięty załącznik dokumentacja techniczna Bilno-Pocierzyn z artykułu Przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych, położonych na terenie gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,800 km.(Bodzanówek-Zielińsk; Bilno-Pocierzyn)
24.03.2009 13:45:23 Monika Fabisiak Usunięty załącznik kosztorys, przedmiar robót Bilno-Pocierzyn z artykułu Przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych, położonych na terenie gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,800 km.(Bodzanówek-Zielińsk; Bilno-Pocierzyn)
24.03.2009 13:45:09 Monika Fabisiak Usunięty załącznik Bilno-Pocierzyn (szkice,rysunki) z artykułu Przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych, położonych na terenie gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,800 km.(Bodzanówek-Zielińsk; Bilno-Pocierzyn)
24.03.2009 13:45:03 Monika Fabisiak Usunięty załącznik dokumentacja techniczna Bodzanówek-Zielińsk z artykułu Przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych, położonych na terenie gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,800 km.(Bodzanówek-Zielińsk; Bilno-Pocierzyn)
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI