1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232
Data Redaktor Zmiana
24.02.2009 15:20:53 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 129/2008 z dnia 15 maja 2008 roku
24.02.2009 15:19:51 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 130/2008 z dnia 16 maja 2008 roku
24.02.2009 15:18:08 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 131/2008 z dnia 27 maja 2008 roku
24.02.2009 15:16:49 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 132/2008 z dnia 17 maja 2008 roku
24.02.2009 15:15:36 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 133/2008 z dnia 27 maja 2008 roku
24.02.2009 15:14:34 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 134/2008 z dnia 20 czerwca 2008 roku
24.02.2009 15:12:00 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 135/2008 z dnia 21 lipca 2008 roku
24.02.2009 15:11:41 Renata Ładzińska Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydanai decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej relacji Osięciny - Lekarzewice - Wieniec
24.02.2009 15:11:05 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie nr 136/2008 z dnia 24 lipca 2008 roku
24.02.2009 15:10:24 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie nr 137/2008 z dnia 24 lipca 2008 roku
24.02.2009 15:10:07 Renata Ładzińska Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Traugutta na działce ewidencyjnej nr 650, 607/1
24.02.2009 15:09:27 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie nr 138/2008 z dnia 30 lipca 2008 roku
24.02.2009 15:09:10 Renata Ładzińska Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Traugutta na działce ewidencyjnej nr 650, 607/1
24.02.2009 15:08:37 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie nr 139/2008 z dnia 30 lipca 2008 roku
24.02.2009 15:07:43 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie nr 140/2008 z dnia 30 lipca 2008 roku
24.02.2009 15:07:17 Renata Ładzińska Usunięty załącznik z artykułu
24.02.2009 15:07:01 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarzadzenie nr 141/2008 z dnia 30 lipca 2008 roku
24.02.2009 15:06:32 Renata Ładzińska Dodany załącznik do artykułu
24.02.2009 15:06:10 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie nr 142/2008 z dnia 30 lipca 2008 roku
24.02.2009 15:05:51 Renata Ładzińska Dodany załącznik do artykułu
24.02.2009 15:05:37 Renata Ładzińska Dodany nowy artykuł
24.02.2009 15:05:26 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie nr 143/2008 z dnia 30 lipca 2008 roku
24.02.2009 15:04:39 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie nr 144/2008z dnia 30 lipca 2008 roku
24.02.2009 15:03:41 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie nr 145/2008 z dnia 30 lipca 2008 roku
24.02.2009 15:02:58 Renata Ładzińska Dodany załącznik do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Malinowej nr 180364C około 240 metrów, w ulicy Jarmarcznej nr 180365C o długości około 220 m oraz na budowie 2 przyłączy w ulicy Leśnej
24.02.2009 15:02:33 Renata Ładzińska Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Malinowej nr 180364C około 240 metrów, w ulicy Jarmarcznej nr 180365C o długości około 220 m oraz na budowie 2 przyłączy w ulicy Leśnej
24.02.2009 15:01:51 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie nr 146/2008 z dnia 30 lipca 2008 roku
24.02.2009 15:01:17 Renata Ładzińska Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Malinowej nr 180364C około 240 metrów, w ulicy Jarmarcznej nr 180365C o długości około 220 m oraz na budowie 2 przyłączy w ulicy Leśnej
24.02.2009 14:36:27 Renata Ładzińska Dodany załącznik do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Traugutta na działce ewidencyjnej nr 650, 607/1
24.02.2009 14:36:02 Renata Ładzińska Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Traugutta na działce ewidencyjnej nr 650, 607/1
24.02.2009 14:20:42 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie nr 147/2008 z dnia 30 lipca 2008 roku
24.02.2009 14:19:54 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie nr 148/2008 z dnia 30 lipca 2008 roku
24.02.2009 14:18:51 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie nr 149/2008 z dnia 30 lipca 2008 roku
24.02.2009 14:17:13 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie nr 150/2008 z dnia 30 lipca 2008 roku
24.02.2009 14:16:20 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie nr 151/2008 z dnia 30 lipca 2008 roku
24.02.2009 14:15:21 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie nr 152/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 roku
24.02.2009 14:14:31 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie nr 153/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 roku
24.02.2009 14:13:27 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie nr 154/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 roku
24.02.2009 14:12:24 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie nr 156/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 roku
24.02.2009 14:11:22 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie nr 157/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 roku
24.02.2009 14:10:28 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie nr 158/2008 z dnia 22 sierpnia 2009 roku
24.02.2009 14:09:38 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie nr 159/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 roku
24.02.2009 14:08:52 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie nr 160/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 roku
24.02.2009 14:07:50 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie nr 161/2008 z dnia 22 sierpnia 2009 roku
24.02.2009 14:06:09 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie nr 162/2008 z dnia1 września 2008 roku
24.02.2009 14:04:10 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie nr 164/2008 z dnia 9 września 2008 roku
24.02.2009 14:01:38 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 209/2009 z dnia 23 lutego 2009 roku
24.02.2009 14:01:11 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 209/2009 z dnia 23 lutego 2009 roku
24.02.2009 14:00:11 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 208/2009 z dnia 23 lutego 2009 roku
24.02.2009 13:59:39 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 208/2009 z dnia 23 lutego 2009 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI