1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238
Data Redaktor Zmiana
18.03.2009 11:23:06 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/135/2009 z dnia 11 marca 2009 roku
18.03.2009 11:14:33 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/134/2009 z dnia 11 marca 2009 roku
18.03.2009 11:10:28 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/134/2009 z dnia 11 marca 2009 roku
17.03.2009 10:55:08 Monika Fabisiak Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty do artykułu Sieć wodociągowa łącząca S.U.W. Osięciny z siecią wodociągową o średnicy 160 mm PCV w Samszycach gm. Osięciny, woj. kujawsko-pomorskie.
17.03.2009 07:11:52 Renata Ładzińska Dodany załącznik obwieszczenie dotyczące braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej i Piastowskiej oraz budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej i Piastowskiej
17.03.2009 07:11:15 Renata Ładzińska Usunięty załącznik obwieszcsenie o brakju konieczności pzreprowadzenia oceny oddziąływania na środowisko z artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej i Piastowskiej oraz budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej i Piastowskiej
17.03.2009 07:09:12 Renata Ładzińska Dodany załącznik obwieszcsenie o brakju konieczności pzreprowadzenia oceny oddziąływania na środowisko do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej i Piastowskiej oraz budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej i Piastowskiej
17.03.2009 07:08:09 Renata Ładzińska Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej i Piastowskiej oraz budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej i Piastowskiej
12.03.2009 13:16:26 Renata Ładzińska Dodany załącznik obwieszczenie o konieczności sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko do artykułu
12.03.2009 11:43:26 Renata Ładzińska Edytowano artykuł
12.03.2009 11:42:44 Renata Ładzińska Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie warsztatu mechaniki pojazdowej
11.03.2009 13:06:38 Monika Fabisiak Dodany załącznik Szkice, mapy Pilichowo-Latkowo do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 180223 C Pilichowo-Latkowo, położonej na terenie gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi na odcinku o długości 1,750 km.
11.03.2009 13:03:38 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja techniczna, przedmiar robót, kosztorys ofertowy Pilichowo-Latkowo do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 180223 C Pilichowo-Latkowo, położonej na terenie gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi na odcinku o długości 1,750 km.
11.03.2009 12:32:24 Monika Fabisiak Dodany załącznik Specyfikacja techniczna do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 180223 C Pilichowo-Latkowo, położonej na terenie gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi na odcinku o długości 1,750 km.
11.03.2009 12:31:36 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz potencjału technicznego do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 180223 C Pilichowo-Latkowo, położonej na terenie gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi na odcinku o długości 1,750 km.
11.03.2009 12:30:47 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz osób i podmiotów do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 180223 C Pilichowo-Latkowo, położonej na terenie gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi na odcinku o długości 1,750 km.
11.03.2009 12:30:18 Monika Fabisiak Dodany załącznik Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 180223 C Pilichowo-Latkowo, położonej na terenie gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi na odcinku o długości 1,750 km.
11.03.2009 12:27:34 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz wykonanych robót do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 180223 C Pilichowo-Latkowo, położonej na terenie gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi na odcinku o długości 1,750 km.
11.03.2009 12:27:01 Monika Fabisiak Dodany załącznik Projekt umowy do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 180223 C Pilichowo-Latkowo, położonej na terenie gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi na odcinku o długości 1,750 km.
11.03.2009 12:25:39 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 180223 C Pilichowo-Latkowo, położonej na terenie gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi na odcinku o długości 1,750 km.
11.03.2009 12:25:15 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oferta przetargowa do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 180223 C Pilichowo-Latkowo, położonej na terenie gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi na odcinku o długości 1,750 km.
11.03.2009 12:21:49 Monika Fabisiak Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 180223 C Pilichowo-Latkowo, położonej na terenie gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi na odcinku o długości 1,750 km.
11.03.2009 12:19:02 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 180223 C Pilichowo-Latkowo, położonej na terenie gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi na odcinku o długości 1,750 km.
11.03.2009 12:13:44 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przebudowa drogi gminnej nr 180223 C Pilichowo-Latkowo, położonej na terenie gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi na odcinku o długości 1,750 km.
11.03.2009 11:09:30 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Zakup i dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 3500 ton
11.03.2009 11:08:46 Monika Fabisiak Usunięty załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z artykułu Zakup i dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 3500 ton
11.03.2009 10:37:20 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Zakup i dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 3500 ton
11.03.2009 10:36:51 Monika Fabisiak Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Zakup i dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 3500 ton
11.03.2009 10:36:20 Monika Fabisiak Dodany załącznik Projekt umowy do artykułu Zakup i dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 3500 ton
11.03.2009 10:35:52 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie do artykułu Zakup i dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 3500 ton
11.03.2009 10:35:29 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oferta przetargowa do artykułu Zakup i dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 3500 ton
11.03.2009 10:34:32 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Zakup i dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 mm w ilości 3500 ton
10.03.2009 13:06:15 Renata Ładzińska Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie warsztatu mechaniki pojazdowej
10.03.2009 13:05:15 Renata Ładzińska Dodany załącznik wszczęcie postępowania do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie warsztatu mechaniki pojazdowej
10.03.2009 13:04:28 Renata Ładzińska Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie warsztatu mechaniki pojazdowej
10.03.2009 12:36:48 Renata Ładzińska Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej, Leśnej oraz Kujawskiej wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej, Leśnej oraz Kujawskiej
10.03.2009 12:36:15 Renata Ładzińska Dodany załącznik obwieszczenie o braku konieczności sporzadzenia oceny oddziaływania na środowisko do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej, Leśnej oraz Kujawskiej wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej, Leśnej oraz Kujawskiej
10.03.2009 12:29:06 Renata Ładzińska Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OSIECINY o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej relacji Osięciny - Lekarzewice- Wieniec
10.03.2009 12:28:32 Renata Ładzińska Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OSIECINY o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej relacji Osięciny - Lekarzewice- Wieniec
10.03.2009 12:28:07 Renata Ładzińska Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Malinowej nr 180364C około 240 metrów, w ulicy Jarmarcznej nr 180365C o długości około 220 m oraz na budowie 2 przyłączy w ulicy Leśnej
10.03.2009 12:27:18 Renata Ładzińska Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Traugutta na działce ewidencyjnej nr 650, 607/1
10.03.2009 12:22:27 Renata Ładzińska Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Traugutta na działce ewidencyjnej nr 650, 607/1
10.03.2009 12:21:36 Renata Ładzińska Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Malinowej nr 180364C około 240 metrów, w ulicy Jarmarcznej nr 180365C o długości około 220 m oraz na budowie 2 przyłączy w ulicy Leśnej
10.03.2009 12:20:19 Renata Ładzińska Dodany załącznik obwieszczenie o braku konieczności sporządzania oceny oddziaływania na środowisko do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Malinowej nr 180364C około 240 metrów, w ulicy Jarmarcznej nr 180365C o długości około 220 m oraz na budowie 2 przyłączy w ulicy Leśnej
10.03.2009 12:02:02 Renata Ładzińska Dodany załącznik obwieszczenie o braku konieczności sporządzania oceny oddziaływania na środowisko do artykułu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Traugutta na działce ewidencyjnej nr 650, 607/1
10.03.2009 09:34:19 Renata Ładzińska Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OSIECINY o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej relacji Osięciny - Lekarzewice- Wieniec
10.03.2009 09:33:59 Renata Ładzińska Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie wydanai decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej relacji Osięciny - Lekarzewice - Wieniec
09.03.2009 14:36:15 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik zaproszenie nr 6 do artykułu Zaproszenie nr 6 do skl;adania ofert na usługi integracji społecznej
09.03.2009 14:35:54 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik wzór porozumienia do artykułu Zaproszenie nr 6 do skl;adania ofert na usługi integracji społecznej
09.03.2009 14:35:33 Marcin Korzeniewski Dodany załącznik wzór porozumienia do artykułu Zaproszenie nr 6 do skl;adania ofert na usługi integracji społecznej
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI