1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
17.08.2018 12:23:24 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu WZÓR DRUKU DO POBRANIA
17.08.2018 12:23:15 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł WZÓR DRUKU DO POBRANIA
17.08.2018 12:22:00 Magdalena Malec Usunięto artykuł WZORY DRUKÓW DO POBRANIA z kategorii Wybory samorządowe 2018
17.08.2018 12:17:53 Magdalena Malec Dodany załącznik Oświadczenie o przyjęciu obowiązków Pełnomocnika Wyborczego będącego jednocześnie Pełnomocnikiem Finansowym do artykułu
17.08.2018 12:09:41 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
16.08.2018 10:06:23 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zgłoszenie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
16.08.2018 10:06:14 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zgłoszenie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
16.08.2018 10:04:40 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 14 sierpnia 2018 roku
16.08.2018 10:04:26 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 14 sierpnia 2018 roku
16.08.2018 10:02:13 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 14 sierpnia 2018 roku
16.08.2018 10:01:53 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 14 sierpnia 2018 roku
16.08.2018 10:01:14 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
16.08.2018 10:00:05 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
16.08.2018 09:35:53 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 14 sierpnia 2018 roku
16.08.2018 09:35:32 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 14 sierpnia 2018 roku
16.08.2018 09:02:11 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
16.08.2018 09:01:52 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
13.08.2018 10:22:32 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 388/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku
13.08.2018 10:19:44 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 387/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku
13.08.2018 09:59:57 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 390/2018 z dnia 02 sierpnia 2018 roku
13.08.2018 09:59:35 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 390/2018 z dnia 02 sierpnia 2018 roku
13.08.2018 09:39:47 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 393/2018 z dnia 08 sierpnia 2018 roku
13.08.2018 09:39:16 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 393/2018 z dnia 08 sierpnia 2018 roku
13.08.2018 09:36:28 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 392/2018 z dnia 07 sierpnia 2018 roku
13.08.2018 09:36:01 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 392/2018 z dnia 07 sierpnia 2018 roku
13.08.2018 09:34:50 Magdalena Malec Usunięto artykuł Zarządzenie Nr 393/2018 z dnia 08 sierpnia 2018 roku z kategorii Zarządzenia Wójta
13.08.2018 09:31:43 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 391/2018 z dnia 07 sierpnia 2018 roku
13.08.2018 09:19:42 Magdalena Malec Edytowano artykuł
13.08.2018 09:18:56 Magdalena Malec Edytowano artykuł
13.08.2018 09:17:56 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
13.08.2018 09:16:34 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 391/2018 z dnia 07 sierpnia 2018 roku
13.08.2018 09:14:07 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 390/2018 z dnia 02 sierpnia 2018 roku
13.08.2018 09:12:29 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 387/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku
13.08.2018 08:44:12 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie na XXXI Sesję Rady Gminy
13.08.2018 08:43:58 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Sprawozdanie na XXXI Sesję Rady Gminy
09.08.2018 09:12:52 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Oiseciny w roku szkolnym 2018/2019
09.08.2018 07:53:20 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 388/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku
08.08.2018 09:28:44 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym poł. w miejscowości Osięciny
08.08.2018 09:28:16 Monika Fabisiak Edytowano artykuł Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym poł. w miejscowości Osięciny
08.08.2018 09:27:18 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym poł. w miejscowości Osięciny
08.08.2018 07:04:10 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
08.08.2018 07:03:31 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
07.08.2018 14:18:14 Magdalena Malec Usunięto artykuł Wójt Gminy Osięciny ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko DYREKTORA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W OSIĘCINACH z kategorii Ogłoszenia o pracy
07.08.2018 14:18:06 Magdalena Malec Usunięto artykuł Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze i samodzielne stanowiska urzędnicze z kategorii Ogłoszenia o pracy
07.08.2018 14:18:01 Magdalena Malec Usunięto artykuł Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z kategorii Ogłoszenia o pracy
07.08.2018 14:17:51 Magdalena Malec Usunięto artykuł Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osięcinach z kategorii Ogłoszenia o pracy
07.08.2018 14:17:34 Magdalena Malec Usunięto artykuł Informacja o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko w Urzędzie Gminy z kategorii Ogłoszenia o pracy
07.08.2018 14:17:24 Magdalena Malec Usunięto artykuł Nabór na stanowisko Referenta w Urzędzie Gminy Osięciny z kategorii Ogłoszenia o pracy
07.08.2018 14:17:15 Magdalena Malec Usunięto artykuł Informacja o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko w Urzędzie Gminy z kategorii Ogłoszenia o pracy
07.08.2018 14:17:10 Magdalena Malec Usunięto artykuł Nabór na stanowisko inspektora ds.promocji gminy z kategorii Ogłoszenia o pracy
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI