1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206
Data Redaktor Zmiana
31.03.2016 10:20:20 Monika Fabisiak Dodany załącznik Mapa do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny
31.03.2016 10:19:54 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja Nagórki-Bodzanówek do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny
31.03.2016 10:10:09 Monika Fabisiak Dodany załącznik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny
31.03.2016 10:08:33 Monika Fabisiak Dodany załącznik zmiana siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny
31.03.2016 08:31:02 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 162/2016 z dnia 21 marca 2016 roku
31.03.2016 08:30:34 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 160/2016 z dnia 21 marca 2016 roku
31.03.2016 08:05:09 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 162/2016 z dnia 21 marca 2016 roku
31.03.2016 08:03:15 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 161/2016 z dnia 21 marca 2016 roku
31.03.2016 08:02:37 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 161/2016 z dnia 21 marca 2016 roku
31.03.2016 07:54:03 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 160/2016 z dnia 21 marca 2016 roku
29.03.2016 11:47:39 Monika Fabisiak Dodany załącznik umowa-dane osobowe do artykułu Zapytanie ofertowe -zamówienie poniżej 30 000 euro
29.03.2016 11:47:13 Monika Fabisiak Dodany załącznik umowa do artykułu Zapytanie ofertowe -zamówienie poniżej 30 000 euro
29.03.2016 11:46:53 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Zapytanie ofertowe -zamówienie poniżej 30 000 euro
29.03.2016 11:34:52 Monika Fabisiak Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Zapytanie ofertowe -zamówienie poniżej 30 000 euro
29.03.2016 11:34:18 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe -zamówienie poniżej 30 000 euro
24.03.2016 11:59:34 Monika Fabisiak Dodany załącznik Mapa podw. do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny
24.03.2016 11:58:47 Monika Fabisiak Dodany załącznik Mapa podw. do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny
24.03.2016 11:58:08 Monika Fabisiak Dodany załącznik Mapa podw. do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny
24.03.2016 11:57:09 Monika Fabisiak Dodany załącznik Mapa podw. do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny
24.03.2016 11:56:28 Monika Fabisiak Dodany załącznik Mapa podw. do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny
24.03.2016 11:55:37 Monika Fabisiak Dodany załącznik Mapa podw. do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny
24.03.2016 11:54:52 Monika Fabisiak Dodany załącznik Mapa podw. do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny
24.03.2016 11:53:57 Monika Fabisiak Dodany załącznik Mapa podw. do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny
24.03.2016 11:52:39 Monika Fabisiak Dodany załącznik Mapa podw. do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny
24.03.2016 11:51:58 Monika Fabisiak Dodany załącznik Mapa podw. do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny
24.03.2016 11:49:59 Monika Fabisiak Dodany załącznik Mapa pojed. do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny
24.03.2016 11:49:22 Monika Fabisiak Dodany załącznik Mapa pojed. do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny
24.03.2016 11:48:45 Monika Fabisiak Dodany załącznik Mapa pojed. do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny
24.03.2016 11:48:11 Monika Fabisiak Dodany załącznik Mapa pojed. do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny
24.03.2016 11:47:25 Monika Fabisiak Dodany załącznik Mapa pojed. do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny
24.03.2016 11:46:57 Monika Fabisiak Dodany załącznik Mapa pojed. do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny
24.03.2016 11:46:21 Monika Fabisiak Dodany załącznik Mapa pojed. do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny
24.03.2016 10:46:31 Monika Fabisiak Dodany załącznik specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny
24.03.2016 10:44:54 Monika Fabisiak Dodany załącznik Przedmiar pojedynczy do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny
24.03.2016 10:43:14 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja techniczna pojedynczy sprysk do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny
24.03.2016 10:42:31 Monika Fabisiak Dodany załącznik Przedmiar podwójne utrwalenie do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny
24.03.2016 10:36:49 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja techniczna podwójny sprysk do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny
24.03.2016 10:24:32 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie uprawnienia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny
24.03.2016 10:23:58 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny
24.03.2016 10:23:36 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny
24.03.2016 10:23:18 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz robót do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny
24.03.2016 10:21:20 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny
24.03.2016 10:21:02 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie brak wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny
24.03.2016 10:18:07 Monika Fabisiak Dodany załącznik oswiadczenie o spelnieniu warunku do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny
24.03.2016 10:17:45 Monika Fabisiak Dodany załącznik Druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny
24.03.2016 10:12:40 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny
24.03.2016 10:11:30 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny
24.03.2016 10:07:26 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny
24.03.2016 09:50:14 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie na XII Sesję Rady Gminy
24.03.2016 09:49:49 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie na XI Sesję Rady Gminy
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI