1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232
Data Redaktor Zmiana
27.09.2017 08:23:08 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 297/2017 z dnia 22 września 2017 roku
27.09.2017 08:15:33 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 299/2017 z dnia 25 września 2017 roku
27.09.2017 08:14:43 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 298/2017 z dnia 22 września 2017 roku
27.09.2017 08:12:57 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 297/2017 z dnia 22 września 2017 roku
27.09.2017 08:12:37 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 297/2017 z dnia 22 września 2017 roku
25.09.2017 14:35:34 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe w związku z rozwiązaniem stosunku pracy do artykułu Romuald Trzeciak
21.09.2017 08:31:03 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 287/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku
21.09.2017 08:29:18 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 287/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku
21.09.2017 08:12:08 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 296/2017 z dnia 06 września 2017 roku
21.09.2017 08:11:31 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 296/2017 z dnia 06 września 2017 roku
13.09.2017 09:50:34 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 8/I/2017 z dnia 8 września 2017 roku
13.09.2017 09:49:44 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 8/I/2017 z dnia 8 września 2017 roku
13.09.2017 09:16:51 Magdalena Malec Edytowano artykuł Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osięciny za I półrocze 2017 roku, Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku, Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku
13.09.2017 09:13:53 Magdalena Malec Edytowano artykuł Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osięciny za I półrocze 2017 roku, Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku, Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku
13.09.2017 09:09:11 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osięciny za I półrocze 2017 roku, Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku, Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku
13.09.2017 09:08:22 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osięciny za I półrocze 2017 roku, Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku, Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku
13.09.2017 08:50:27 Magdalena Malec Edytowano artykuł Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego i Spraw Obywatelskich
13.09.2017 08:49:43 Magdalena Malec Edytowano artykuł Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego i Spraw Obywatelskich
13.09.2017 08:43:05 Magdalena Malec Edytowano artykuł Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
13.09.2017 08:42:31 Magdalena Malec Edytowano artykuł Szkoła Podstawowa w Kościelnej Wsi
13.09.2017 08:42:03 Magdalena Malec Edytowano artykuł Publiczne Gmnazjum w Osięcinach
13.09.2017 08:38:29 Magdalena Malec Edytowano artykuł Sekretarz Gminy Osięciny Halina Urbańska
13.09.2017 08:38:14 Magdalena Malec Edytowano artykuł Skarbnik Gminy Osięciny Jolanta Smętek
13.09.2017 08:36:27 Magdalena Malec Edytowano artykuł Szkoła Podstawowa w Osięcinach
13.09.2017 08:35:08 Magdalena Malec Edytowano artykuł Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach
13.09.2017 08:33:50 Magdalena Malec Edytowano artykuł Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
13.09.2017 08:31:44 Magdalena Malec Edytowano artykuł Szkoła Podstawowa w Kościelnej Wsi
13.09.2017 08:30:34 Magdalena Malec Edytowano artykuł Publiczne Gmnazjum w Osięcinach
13.09.2017 08:28:27 Magdalena Malec Edytowano artykuł Przedszkole Komunalne
13.09.2017 08:24:28 Magdalena Malec Edytowano artykuł Wójt Gminy Osięciny Jerzy Izydorski
13.09.2017 08:23:41 Magdalena Malec Edytowano artykuł Sekretarz Gminy Osięciny Halina Urbańska
13.09.2017 08:22:52 Magdalena Malec Edytowano artykuł Skarbnik Gminy Osięciny Jolanta Smętek
13.09.2017 08:20:01 Magdalena Malec Edytowano artykuł Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego i Spraw Obywatelskich
13.09.2017 08:19:45 Magdalena Malec Edytowano artykuł Kierownik Referatu Finansowego
13.09.2017 08:19:21 Magdalena Malec Edytowano artykuł Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego i Spraw Obywatelskich
13.09.2017 08:18:11 Magdalena Malec Edytowano artykuł Kierownik Referatu Finansowego
12.09.2017 15:20:07 Magdalena Malec Edytowano artykuł Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach
12.09.2017 15:19:41 Magdalena Malec Edytowano artykuł Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
12.09.2017 15:18:24 Magdalena Malec Usunięto artykuł Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Osięcinach
z kategorii Jednostki podległe
12.09.2017 15:16:48 Magdalena Malec Edytowano artykuł Urząd Gminy
08.09.2017 12:16:38 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad XXII Sesji Rady Gminy
08.09.2017 12:16:18 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad XXII Sesji Rady Gminy
08.09.2017 12:15:57 Magdalena Malec Edytowano artykuł Protokół z obrad XXI Sesji Rady Gminy
08.09.2017 12:15:39 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad XXI Sesji Rady Gminy
08.09.2017 12:14:35 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad XXI Sesji Rady Gminy
08.09.2017 12:02:19 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 295/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku
08.09.2017 12:01:36 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 295/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku
06.09.2017 08:55:34 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 294/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku
06.09.2017 08:55:10 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 294/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku
06.09.2017 08:04:21 Magdalena Malec Edytowano artykuł Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy, Oddział we Włocławku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI