1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232
Data Redaktor Zmiana
05.09.2017 13:14:26 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o terminie składania uwag i wniosków do dnia 04.10.2017 do artykułu postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na„budowie dwóch kurników do hodowli drobiu o powierzchni 2100 m2 każdy, o obsadzie średniorocznej 97,5 DJP każdy, z pomieszczeniem gospodarczo – technicznym o powierzchni 40 m2 przy każdym z kurników oraz 4 zbiornikami szczelnymi, wybieralnymi na ścieki technologiczne o pojemności 10 m3 każdy i 2 zbiornikami na ścieki bytowe, szczelnymi, wybieralnymi o pojemności 2 m3 każdy, 6 silosów paszowych o pojemności 20 m3 każdy, 4 zbiornikami na gaz o pojemności ok.6700 litrów każdy wraz z droga dojazdową oraz niezbędną infrastruktura towarzyszącą planowanej do realizacji na działce nr 201 w miejscowości Borucin, obręb geodezyjny Borucin”.
05.09.2017 12:44:30 Magdalena Malec Dodany załącznik uzgodnienie RDOŚ do artykułu Dotyczy Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osięciny na lata 2016-2023.
05.09.2017 12:44:12 Magdalena Malec Dodany załącznik uzgodnienie PPIS do artykułu Dotyczy Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osięciny na lata 2016-2023.
05.09.2017 12:43:45 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie w sprawie odstąpienia od stategicznej oceny oddziaływania na środowisko do artykułu Dotyczy Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osięciny na lata 2016-2023.
05.09.2017 12:42:58 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Dotyczy Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osięciny na lata 2016-2023.
05.09.2017 12:21:22 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o możliwości składania uwag i wniosków do raportu i do innych dokumentów do artykułu postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na„budowie dwóch kurników do hodowli drobiu o powierzchni 2100 m2 każdy, o obsadzie średniorocznej 97,5 DJP każdy, z pomieszczeniem gospodarczo – technicznym o powierzchni 40 m2 przy każdym z kurników oraz 4 zbiornikami szczelnymi, wybieralnymi na ścieki technologiczne o pojemności 10 m3 każdy i 2 zbiornikami na ścieki bytowe, szczelnymi, wybieralnymi o pojemności 2 m3 każdy, 6 silosów paszowych o pojemności 20 m3 każdy, 4 zbiornikami na gaz o pojemności ok.6700 litrów każdy wraz z droga dojazdową oraz niezbędną infrastruktura towarzyszącą planowanej do realizacji na działce nr 201 w miejscowości Borucin, obręb geodezyjny Borucin”.
01.09.2017 09:25:04 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy, Oddział we Włocławku
31.08.2017 08:17:26 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 293/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku
31.08.2017 08:13:10 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 293/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku
31.08.2017 08:12:19 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 292/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku
30.08.2017 09:44:26 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 291/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku
30.08.2017 09:40:52 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 291/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku
28.08.2017 13:09:44 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zagajewice
23.08.2017 09:03:13 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 290/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku
23.08.2017 09:01:55 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 290/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku
23.08.2017 09:00:37 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 289/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku
23.08.2017 09:00:04 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 289/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku
23.08.2017 08:17:51 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 288/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 roku
23.08.2017 08:17:21 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 288/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 roku
22.08.2017 08:58:45 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 287/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku
22.08.2017 08:57:35 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 287/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku
22.08.2017 08:56:38 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 286/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku
22.08.2017 08:56:10 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 286/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku
22.08.2017 08:54:30 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 285/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 roku
22.08.2017 08:53:17 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 285/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 roku
22.08.2017 08:52:09 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 284/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 roku
22.08.2017 08:51:50 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 284/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 roku
22.08.2017 08:50:04 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 280/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku
22.08.2017 08:49:40 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 280/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku
21.08.2017 08:51:19 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2017/2018
18.08.2017 10:36:28 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 283/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku
18.08.2017 10:35:54 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 283/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku
18.08.2017 10:28:44 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 282/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku
18.08.2017 10:28:13 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 282/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku
18.08.2017 10:26:43 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 281/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku
18.08.2017 10:01:34 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 281/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku
18.08.2017 10:00:16 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 280/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku
18.08.2017 09:46:21 Magdalena Malec Usunięto artykuł Zarządzenie Nr 283/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku z kategorii Zarządzenia Wójta
18.08.2017 09:46:00 Magdalena Malec Usunięto artykuł Zarządzenie Nr 282/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku z kategorii Zarządzenia Wójta
18.08.2017 09:45:36 Magdalena Malec Usunięto artykuł Zarządzenie Nr 281/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku z kategorii Zarządzenia Wójta
18.08.2017 09:03:41 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu
18.08.2017 09:02:37 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu
18.08.2017 09:02:02 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu
18.08.2017 09:01:26 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 279/2017 z dnia 03 sierpnia 2017
18.08.2017 09:00:37 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 278/2017 z dnia 03 sierpnia 2017 roku
18.08.2017 08:34:29 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
18.08.2017 08:32:52 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
18.08.2017 08:31:47 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
18.08.2017 08:30:14 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 279/2017 z dnia 03 sierpnia 2017
18.08.2017 08:28:11 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 278/2017 z dnia 03 sierpnia 2017 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI