1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
17.05.2018 11:22:00 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
17.05.2018 11:20:44 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
15.05.2018 13:16:47 Monika Fabisiak Dodany załącznik ogłoszenie o udzieleniu zamowienia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 na remont dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny
15.05.2018 10:03:49 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 358/2018 z dnia 10 maja 2018 roku
15.05.2018 10:03:27 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 357/2018 z dnia 10 maja 2018 roku
15.05.2018 10:01:26 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 358/2018 z dnia 10 maja 2018 roku
15.05.2018 10:00:05 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 357/2018 z dnia 10 maja 2018 roku
11.05.2018 11:15:02 Monika Fabisiak Dodany załącznik Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
11.05.2018 11:14:48 Monika Fabisiak Dodany załącznik Przedmiar ul. Konopnicka do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
11.05.2018 11:14:30 Monika Fabisiak Dodany załącznik Przedmiar ul. Mickiewicza do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
11.05.2018 11:14:11 Monika Fabisiak Usunięty załącznik z artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
11.05.2018 11:14:05 Monika Fabisiak Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
11.05.2018 11:13:50 Monika Fabisiak Dodany załącznik Przedmiar ul. Płowiecka do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
11.05.2018 11:13:31 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.techniczna ul. Konopnickiej do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
11.05.2018 11:13:13 Monika Fabisiak Usunięty załącznik Dok.techniczna ul. Mickiewicza z artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
11.05.2018 11:13:04 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.techniczna ul. Mickiewicza do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
11.05.2018 11:12:15 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.techniczna ul. Mickiewicza do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
11.05.2018 11:11:52 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok. techniczna ul. Płowiecka do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
11.05.2018 11:10:54 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie -grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
11.05.2018 11:10:27 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
11.05.2018 11:09:59 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz robót do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
11.05.2018 11:09:41 Monika Fabisiak Dodany załącznik umowa do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
11.05.2018 11:09:23 Monika Fabisiak Dodany załącznik zobowiązanie do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
11.05.2018 11:09:06 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie dot. przeslanek wykluczenia i spełniania warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
11.05.2018 11:08:30 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
11.05.2018 11:07:55 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
11.05.2018 11:07:39 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
11.05.2018 11:06:06 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
09.05.2018 08:20:31 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/261/2018 z dnia 28 marca 2018 roku
09.05.2018 08:20:06 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/260/2018 z dnia 28 marca 2018 roku
09.05.2018 08:15:32 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy
09.05.2018 08:14:55 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy
08.05.2018 07:37:38 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
07.05.2018 12:34:52 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
07.05.2018 12:34:23 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
07.05.2018 12:12:45 Monika Fabisiak Dodany załącznik Uniewaznienie do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
30.04.2018 12:24:11 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osięciny w 2017 roku
30.04.2018 12:23:02 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osięciny w 2017 roku
30.04.2018 12:18:01 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 356/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku
30.04.2018 12:16:46 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 356/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku
30.04.2018 10:06:12 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 na remont dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny
27.04.2018 07:31:23 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zaktualizowana informacja o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach
27.04.2018 07:30:57 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zaktualizowana informacja o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach
25.04.2018 11:35:10 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 355/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku
25.04.2018 11:30:30 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 355/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku
22.04.2018 08:43:31 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 354/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku
22.04.2018 08:30:27 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 354/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku
20.04.2018 09:51:24 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o unieważnieniu do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscowści Osięciny
19.04.2018 13:54:41 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 350/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku
19.04.2018 13:54:23 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 350/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI