1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
08.03.2018 12:14:43 Monika Fabisiak Dodany załącznik Przedmiar ul. Konopnicka do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscowści Osięciny
08.03.2018 12:13:42 Monika Fabisiak Dodany załącznik Przedmiar ul. Mickiewicza do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscowści Osięciny
08.03.2018 12:13:03 Monika Fabisiak Dodany załącznik Przedmiar ul. Płowiecka do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscowści Osięciny
08.03.2018 12:11:59 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.techniczna ul. Konopnickiej do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscowści Osięciny
08.03.2018 12:09:51 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.techniczna ul. Mickiewicza do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscowści Osięciny
08.03.2018 12:09:11 Monika Fabisiak Usunięty załącznik Dok. techniczna ul. Płowiecka z artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscowści Osięciny
08.03.2018 12:08:48 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok. techniczna ul. Płowiecka do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscowści Osięciny
08.03.2018 12:08:42 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok. techniczna ul. Płowiecka do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscowści Osięciny
08.03.2018 11:59:16 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscowści Osięciny
08.03.2018 11:59:00 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscowści Osięciny
08.03.2018 11:58:45 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz robót do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscowści Osięciny
08.03.2018 11:58:17 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscowści Osięciny
08.03.2018 11:58:01 Monika Fabisiak Dodany załącznik zobowiązanie do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscowści Osięciny
08.03.2018 11:57:48 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie dot. przeslanek wykluczenia i spełniania warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscowści Osięciny
08.03.2018 11:57:23 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscowści Osięciny
08.03.2018 11:57:09 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscowści Osięciny
08.03.2018 11:56:55 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscowści Osięciny
08.03.2018 11:56:14 Monika Fabisiak Edytowano artykuł Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscowści Osięciny
08.03.2018 11:53:25 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscowści Osięciny
07.03.2018 14:14:17 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05 lutego 2018 roku (Sejmik)
07.03.2018 14:13:48 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05 lutego 2018 roku (Sejmik)
07.03.2018 14:13:19 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05 lutego 2018 roku (Rady Gmin, Rady Powiatów)
07.03.2018 14:13:01 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05 lutego 2018 roku (Rady Gmin, Rady Powiatów)
07.03.2018 10:14:11 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny
05.03.2018 11:02:22 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 341/2018 z dnia 02 marca 2018 roku
05.03.2018 10:58:59 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 340/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku
05.03.2018 08:43:09 Monika Fabisiak Edytowano artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poł. w miejscowości Osięciny
05.03.2018 08:41:45 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poł. w miejscowości Osięciny
05.03.2018 08:41:18 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poł. w miejscowości Osięciny
02.03.2018 10:56:07 Monika Fabisiak Dodany załącznik wyjaśnienia do siwz 2 do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
02.03.2018 10:55:36 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
02.03.2018 10:55:02 Monika Fabisiak Dodany załącznik wyjaśnienia do siwz 1 do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
02.03.2018 10:54:05 Monika Fabisiak Dodany załącznik zmiana siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
02.03.2018 09:22:08 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 339/2018 z dnia 18 lutego 2018 roku
02.03.2018 09:21:37 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 339/2018 z dnia 18 lutego 2018 roku
02.03.2018 09:20:24 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 338/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku
02.03.2018 09:19:47 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie N 337/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku
27.02.2018 11:17:56 Monika Fabisiak Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180202 C, BILNO - POCIERZYN, na odcinku o długości 1,000 km
26.02.2018 14:14:28 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego
26.02.2018 14:14:16 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego
26.02.2018 14:13:41 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy
26.02.2018 14:13:31 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy
26.02.2018 14:12:48 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych
26.02.2018 14:12:14 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych
26.02.2018 14:10:35 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach
26.02.2018 14:10:18 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach
26.02.2018 12:34:57 Monika Fabisiak Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny
26.02.2018 10:24:46 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/247/2018 z dnia 9 lutego 2018 roku
26.02.2018 10:24:27 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XXVI/247/2018 z dnia 9 lutego 2018 roku
21.02.2018 10:17:41 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVI/245/2018 z dnia 9 lutego 2018 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI