1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226
Data Redaktor Zmiana
08.08.2018 10:28:16 Monika Fabisiak Edytowano artykuł Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym poł. w miejscowości Osięciny
08.08.2018 10:27:18 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym poł. w miejscowości Osięciny
08.08.2018 08:04:10 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
08.08.2018 08:03:31 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
07.08.2018 15:18:14 Magdalena Malec Usunięto artykuł Wójt Gminy Osięciny ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko DYREKTORA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W OSIĘCINACH z kategorii Ogłoszenia o pracy
07.08.2018 15:18:06 Magdalena Malec Usunięto artykuł Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze i samodzielne stanowiska urzędnicze z kategorii Ogłoszenia o pracy
07.08.2018 15:18:01 Magdalena Malec Usunięto artykuł Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z kategorii Ogłoszenia o pracy
07.08.2018 15:17:51 Magdalena Malec Usunięto artykuł Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osięcinach z kategorii Ogłoszenia o pracy
07.08.2018 15:17:34 Magdalena Malec Usunięto artykuł Informacja o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko w Urzędzie Gminy z kategorii Ogłoszenia o pracy
07.08.2018 15:17:24 Magdalena Malec Usunięto artykuł Nabór na stanowisko Referenta w Urzędzie Gminy Osięciny z kategorii Ogłoszenia o pracy
07.08.2018 15:17:15 Magdalena Malec Usunięto artykuł Informacja o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko w Urzędzie Gminy z kategorii Ogłoszenia o pracy
07.08.2018 15:17:10 Magdalena Malec Usunięto artykuł Nabór na stanowisko inspektora ds.promocji gminy z kategorii Ogłoszenia o pracy
07.08.2018 15:17:02 Magdalena Malec Usunięto artykuł Zarządzenie Nr 241/2009 z dnia 28 maja 2009 roku z kategorii Ogłoszenia o pracy
07.08.2018 15:16:57 Magdalena Malec Usunięto artykuł Informacja o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowiska w Urzędzie Gminy z kategorii Ogłoszenia o pracy
07.08.2018 15:16:49 Magdalena Malec Usunięto artykuł Nabór na stanowisko podinspektora do spraw funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych z kategorii Ogłoszenia o pracy
07.08.2018 15:16:44 Magdalena Malec Usunięto artykuł Nabór na stanowisko inspektora do spraw oświaty z kategorii Ogłoszenia o pracy
06.08.2018 15:25:33 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko w Urzędzie Gminy- Referent d/s budownictwa i budowy dróg gminnych
06.08.2018 15:25:21 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o wynikach naaboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy- Referent d/s wymiaru podatku
06.08.2018 14:47:16 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Informacja o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko w Urzędzie Gminy- Referent d/s budownictwa i budowy dróg gminnych
06.08.2018 14:47:09 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Informacja o wynikach naaboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy- Referent d/s wymiaru podatku
06.08.2018 13:57:46 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko w Urzędzie Gminy- Referent d/s budownictwa i budowy dróg gminnych
06.08.2018 13:57:20 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko w Urzędzie Gminy- Referent d/s budownictwa i budowy dróg gminnych
06.08.2018 13:55:33 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o wynikach naaboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy- Referent d/s wymiaru podatku
06.08.2018 13:55:16 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja o wynikach naaboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy- Referent d/s wymiaru podatku
06.08.2018 12:54:23 Monika Fabisiak Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Oiseciny w roku szkolnym 2018/2019
03.08.2018 11:36:39 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty część II zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnosci Zamawiającego
03.08.2018 11:36:07 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty część I zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnosci Zamawiającego
02.08.2018 08:55:34 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 368/2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku
02.08.2018 08:55:16 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 368/2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku
31.07.2018 15:10:13 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 389/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku
30.07.2018 13:21:37 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 389/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku
30.07.2018 12:42:38 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 389/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku
30.07.2018 12:41:18 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 389/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku
30.07.2018 12:39:54 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 388/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku
30.07.2018 12:39:20 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 387/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku
30.07.2018 12:38:40 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 386/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku
27.07.2018 14:27:24 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja uzupełniająca
27.07.2018 14:27:11 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja uzupełniająca
27.07.2018 14:26:56 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja uzupełniająca
27.07.2018 14:26:47 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja uzupełniająca
27.07.2018 14:26:26 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o stanie mienia komunalnego wg stany na dzień 31 grudnia 2017 roku
27.07.2018 14:26:18 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja o stanie mienia komunalnego wg stany na dzień 31 grudnia 2017 roku
27.07.2018 14:22:57 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2017 rok (tabela)
27.07.2018 14:22:46 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2017 rok (tabela)
27.07.2018 14:21:49 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Osięciny za 2017 rok
27.07.2018 14:21:37 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Osięciny za 2017 rok
27.07.2018 14:20:38 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy osięciny za 2017 rok
27.07.2018 14:20:08 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy osięciny za 2017 rok
27.07.2018 14:14:14 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 13/Kd/2018 z dnia 1 lutego 2018 roku
27.07.2018 14:13:32 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 13/Kd/2018 z dnia 1 lutego 2018 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI